GeriSözlük İngilizce question tags örnekleri ve alıştırmaları konu anlatımı
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

İngilizce question tags örnekleri ve alıştırmaları konu anlatımı

İngilizce question tags örnekleri ve alıştırmaları konu anlatımı

Mutlaka öğrenilmesi gereken bir dil olan İngilizce söz konusu olduğunda bazı sorular, kuyruklu ya da eklentili şekilde sorulmaktadır. Bu soruların nasıl sorulduğu ya da verilecek cevaplar hakkında gerekli olan bilgiler ve örnekleri ile "Question Tags" konusunu detaylı bir şekilde derledik.

Question Tags, kendi dilimizde "tamam mı?" ya da "değil mi?" şeklinde soruların İngilizce karşılığıdır. Fakat cümlelerin yapısına göre bu eklentiler değişmektedir.

 Question Tags

 Question Tags konusuna çoğu öğretide rastlamamanız gayet normal. Genelde bu konunun üzerinde fazla durulmadığından dolayı, özellikle okullarda konu olarak dahi işlenmiyor. Fakat nasıl ki Türkçe söz konusu olduğunda bu tip soruları sürekli olarak günlük konuşmalarımızda geçiriyorsak, İngilizcede de aynı durum geçerlidir.

 Question Tags, İngilizcede ayrı bir konu başlığı altında toplanan günlük konuşmalarda kullanılan sorulardır. Bu soru kalıbı genellikle olumsuz cümleleri olumlu, olumlu cümleleri de olumsuz hale getirmek için yapılmaktadır. Örneğin;

l She is very fat, isn’ she? - O çok şişman değil mi?

Olumlu Fiil Cümlelerinde Question Tags

 Zaman farketmeksizin yardımcı fiil olumsuz yapılabilir. Fark etmeden kullanılan bu fiil bellidir. Olumsuz bir şekilde kullanılan cümlelerde yardımcı fiil, olumlu fakat Question Tags cümlelerde olumsuz yapılmaktadır. Biraz kafanız karışmış olabilir. Bir örnek vererek konuyu daha çok pekiştirelim;

l He plays football everyday, dosen’t he? - O her gün futbol oynar, değil mi?

 Geniş zamanda bir kullanım söz konusu olduğunda "do" fiil "does" olduğundan olumsuz olmaktadır.

 Olumsuz Fiil Cümlelerinde Question Tags

 Olumsuz bir cümle kurulduğunda ise sonuna "değil mi?" eklemek, olumsuz olan yardımcı fiili olumlu hale getirmektedir. Aklınız karışmasın, kendi dilimizdeki kullanım nasılsa İngilizcede de o şekilde bir kullanım söz konusudur. Örneğin;

l They weren’t in İzmir, where they? - Onlar dün İzmir'de değildi, değil mi?

 İngilizcede Tag Questions Mantığı

 Mantığı kavramak için biraz derinlere inmek gerekmektedir. Türkçe anlamlarıyla daha iyi pekiştirebilirsiniz. Doğru şekilde kullanılan bir Question Tags ya da tag question cümlesi oluşturabilmek için bazı kurallara dikkat etmek gerekmektedir. Bunlar;

l Cümlenin zamanı,

l Cümlenin olumlu ya da olumsuz olmasına,

l Cümlede geçen yardımcı fiilin ne olduğu gibi özellikler, doğru bir cümle kurmaya yardımcı olur.

 Cümlede geçen fiilin olumlu ya da olumsuz olması ve bunun anlaşılması oldukça önemli bir konudur. Kimi cümlelerde olumsuzluk eki olarak kullanılan "not" olmadığı halde cümleler olumsuz olabilir. Böyle cümleler söz konusu olduğunda Question Tags olumlu olarak kullanılır. Biraz karışık olduğunun farkındayız. Fakat örneklerle çok daha kolay anlayabilirsiniz.

l No money was spent, was it? - Para harcanmadı, değil mi?

 Kimi durumlarda ise Question Tags kurulan cümlenin yardımcı fiilinden farklı bir şekilde kullanılır. Bu istisnayı durumları ezberlemek çok daha iyi olacaktır.

l I'm rich, aren't I? - Ben zenginim, değil mi?

Eklenti Soruları Hangileridir?

 Türkçede “tamam mı?” ya da “değil mi?” olarak kullandığımız sorular, İngilizcede sorunun yapısına göre değişmektedir. Örneğin;

l aren't... değil mi?

l didn't... değil mi?

l isn't... değil mi?

 Cümlelerin yapısına göre değişen bu eklenti soruları ezberlemek biraz zor olabilir. Bu soruları kavrayabilmeniz için İngilizceye daha fazla hakim olmalısınız. Okullarda pek üzerinde durulmamasının sebebi de biraz kafa karıştırıcı olmasıdır. Fakat zamanla dile daha çok hakimiyet kazandıkça alışacaksınız.

 Her ne kadar Türkçede olduğu gibi bir kelime ile yapılandırılmayan eklenti sorular olsa da diğer yabancı dillere nazaran, İngilizcede önemli bir yere sahiptir. Tıpkı kullandığımız dildeki gibi... Zamanla mantığını kavradıktan sonra günlük konuşmalarınızda sıradanlaşmaya başlayacaktır.

False