GeriSözlük İngilizce edatlar - İngilizce conjunctions anlamları, kullanımları ve örnek cümleleri konu anlatımı
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

İngilizce edatlar - İngilizce conjunctions anlamları, kullanımları ve örnek cümleleri konu anlatımı

İngilizce edatlar - İngilizce conjunctions anlamları, kullanımları ve örnek cümleleri konu anlatımı

Edatların görevi bir cümlenin ögeleri arasında bağlantı kurmaktır. Bağlaçlar iki özne ya da nesne arasında anlam ilişki kurarken edatlar farklı türdeki kelimeleri de birbirine bağlar. Örneğin Ahmet ile Selim cümlesindeki ''ile'' edat değil bağlaçtır. ''Ahmet araba ile Selim'in yanına gidecek'' cümlesinde ise edat olarak kullanılmıştır. İngilizce Conjunctions anlamları nelerdir? Örnek cümleler ile birlikte açıkladık.

İngilizcede en çok kullanılan edatlar şunlardır: By (-e kadar), For (İçin) ve

 To (-e, -a), Around (civarında, etrafında), Until (-e kadar).

 İngilizce Conjunctions Anlamları ve Kullanımları

 1- For:

 Cümlenin yapısına ve kullanıldığı yere göre farklı anlamlara gelir.

 İlk Anlamı: Bir süredir, bir zamandan beri.

 Örnek Cümleler:

 1.A- I have been dreaming of this moment for three years!

 Tam üç yıldır bu anın hayalini kuruyordum!

 1.B- Where have you been? I've been waiting here for half an hour.

 Nerede kaldın? Yarım saattir burada bekliyorum.

 İkinci Anlamı: İçin

 Örnek Cümleler:

 1.A- I built this house for you and your brother.

 Bu evi senin ve kardeşin için yaptırdım.

 1.B- She wrote all of her poems for a single woman.

 O tüm şiirlerini tek bir kadın için yazdı. 

 2- About:

 İngilizce en sık kullanılan edatlardan biri olan About ''onunla ilgili, hakkında, kapsamında'' anlamına gelir.

 Örnek Cümleler:

 1.A- Can we just talk a little bit about your new job?

 Seninle yeni işin ile ilgili biraz laflayabilir miyiz?

 1.B- I don't know why but I don't think anything good about him.

 Neden bilmiyorum ama onun hakkında hiç iyi şeyler düşünmüyorum. 

 3- Until:

 ''Kadar'' anlamına gelen Until, hem mekanlar hem de zamanlar için kullanılır.

 Örnek Cümleler:

 1.A- Could you please take me home with your car if I ask?

 Rica etsem beni arabanızla eve kadar bırakabilir misiniz?

1.B- Cinderella had to be home until twelve o'clock.

 Sindrella saat on ikiye kadar evde olmak zorundaydı.

 4- Around:

 Genellikle ev, bina, kulübe gibi yapılar için kullanılan Around edatı, civarında, yakınında, etrafında demektir.

 Örnek Cümle:

 A man in a hat has been walking around the house for two hours.

 İki saattir evin etrafında şapkalı bir adam dolaşıyor.

 Not: Around edatı, tıpkı Until gibi zaman belirtmek için de kullanılır. Bu amaçla kullanıldığında ''sularında, civarında'' gibi anlamlara gelir.

 We'll pick you up at around nine o'clock.

 Seni saat dokuz civarında evinden alırız.

 5- At:

''At'', Türkçedeki durum hal eklerinden biri olan -de -da anlamında kullanılır. Bulunma hal eki adıyla da bilinir.

 Örnek Cümleler:

 1.A- Were you really a student at this school?

 Sahiden sen de mi bu okulda öğrenciydin?

 1.B- We will meet at the Canberks' house at eight o'clock.

 Saat sekizde Canberklerin evinde toplanacağız.

 6- Behind:

 Arkasında, ardında anlamına gelir.

Örnek Cümleler:

 1.A- Behind these skyscrapers is an endless sky.

 Bu gökdelenlerin ardında sonsuz bir gökyüzü var.

 1.B- What's behind these mountains?

 Bu dağların arkasında neler var?

 7- By:

 By edatı Until gibi ''kadar'' anlamına gelir. Fakat Until'den farkı sadece gelecek zamanlı cümlelerde kullanılabilmesidir.

 Would you let me stay here until next month?

 Önümüzdeki aya kadar burada kalmama izin verir misin?

 Not: By, mekan ya da nesneler ile birlikte kullanıldığında ''yanında'' anlamına gelir.

 Today, a new hairdressing salon was opened by our store

 Bugün bizim mağazanın yanına yeni bir kuaför salonu açıldı.

False