GeriSözlük İngilizce bağlaçlar - İngilizce Conjunctions anlamları, kullanımları ve örnek cümleleri konu anlatımı
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

İngilizce bağlaçlar - İngilizce Conjunctions anlamları, kullanımları ve örnek cümleleri konu anlatımı

İngilizce bağlaçlar - İngilizce Conjunctions anlamları, kullanımları ve örnek cümleleri konu anlatımı

Bağlaç, yan cümleleri, nesneleri ve özneleri birbirine bağlayan kelimelere verilen genel isimdir. Türkçede ve diğer dillerde olduğu gibi İngilizcede de en çok kullanılan bağlaçların başında ''ve'' geliyor. Ve bağlacının İngilizce karşılığı ''And''dir. Ve'den sonra en çok kullanılan bağlaçlar sırasıyla şunlardır: With (ile), Because (Çünkü), But (Ama) ve Or (Ya da). İngilizce Conjunctions - Bağlaçların anlamları nelerdir? Örnek cümleler ile birlikte derledik.

İngilizcede en çok kullanılan diğer bağlaçlar şu şekilde sıralanabilir: Nor (ne - ne de), Ever Then (Buna karşın) ve So (Bu yüzden, Böyle).

 İngilizce Conhunctions Anlamları ve Kullanım Alanları

 1- And:

 Ve manasında kullanılan ''And'' Hem nesneleri hem de özneleri birleştirir.

Örnek Cümleler:

 1.A- Ali and Samet will be in the same house this summer. (Özneleri bağlıyor)

 Ali ve Samet bu yaz aynı eve çıkacak.

 1.B- Can you buy pastries and bagels from the bakery? (Nesneleri bağlıyor)

 Pastaneden poğaça ve simit alır mısın?

 2- Ever Then:

 Türkçe karşılığı ''Buna karşın'' olan bağlaç, zıtlık içeren durumları ve olayları vurgulamak için kullanılır.

 Örnek Cümle:

 I started reading the book just yesterday, ever then I've already finished half of it.

 Kitabı daha dün okumaya başladım buna karşın yarısını bitirdim bile.

 3- Yet:

 Yet bağlacı, ''Halbuki'' anlamına gelir.

 Örnek Cümle:

 Ali and Handan were separated, but I thought they were getting married.

 Ali ile Handan ayrılmış halbuki ben evlenirler sanıyordum.

 4- But:

''Fakat'' anlamına gelen But, genelde açıklama gerektiren cümlelerde kullanılır.

 Örnek Cümleler:

  1.A- All the mishaps overlapped, but these days will pass.

 Tüm aksilikler üst üste geldi ama bugünler de geçecek.

 1.B- It made me very sad but I always forgive her.

 Beni çok üzdü ama onu hep affettim.

 5- Nor:

 ''Ne - ne de'' manasında kullanılan Nor bağlacı, neden ve sonuçları birbirine bağlar.

 Örnek Cümleler:

 1.A- I could not tolerate neither noise nor stress.

 Ne gürültüye ne de strese tahammülüm kaldı.

1.B- I could neither study nor read from the noise of the neighbors.

 Komşuların gürültüsünden ne ders çalışabildim ne de kitap okuyabildim.

6- So:

Bundan dolayı, bu yüzden anlamına gelen So, İngilizcede en çok kullanılan bağlaçlardan bir diğeridir.

 Örnek Cümleler:

 1.A- Hazal has the flu so she will not be able to come to her birthday party tonight.

 Hazal grip olmuş bu yüzden akşamki doğum günü partisine gelemeyecek.

 1.B- You hung up the phone in your face because of that she got mad at you.

 Telefonu suratına kapamışsın bundan dolayı sana kızmış.

 7- Because:

 Çünkü demektir. Tıpkı But bağlacı gibi açıklama yapılması gereken durumlarda kullanılır.

 Örnek Cümleler:

 1.A- I want to go from Istanbul because this city is tiring me now.

 İstanbul'dan gitmek istiyorum çünkü bu şehir beni artık yoruyor.

 1.B- I could not return to the messages because I was working very hard.

 Mesajlara geri dönüş yapamadım çünkü çok yoğun çalışıyordum.

 8- Also

Also bağlacı, yine, yine de, keza ve ayrıca anlamına gelir.

 Örnek Cümle:

 1.A- I think you should buy the blue dress, also the final decision is yours.

 Bence mavi elbiseyi almalısın yine de son karar senin.

 9- With:

 Ortaklık, benzerlik ve yakınlık bildirir. ''İle'' anlamına gelen With, ''Ve'' bağlacının yerine de kullanılır.

 Örnek:

 1.A- Murat and Selçuk get on very well.

 Murat ve Selçuk çok iyi anlaşıyor.

 1.B- Murat with Selçuk get on very well.

 Murat ile Selçuk çok iyi anlaşıyor.

False