İmar affı nedir, neleri kapsar? İmar barışından kimler yararlanabilir? İmar affı hangi binaları kapsıyor?

Güncelleme Tarihi:

İmar affı nedir, neleri kapsar İmar barışından kimler yararlanabilir İmar affı hangi binaları kapsıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2021 01:58

İmar durumu, belediyelerden alınır. İmar durumu, imar yönetmeliğine ve bölgedeki imar planlarına göre bir arsanın ne şekilde ve hangi şartlarda kullanılabileceğini detaylı olarak açıklayan belgedir. Her türlü yapı, imar durumu belgesinde yer alan bilgilere göre inşa edilir. İmar Affı nedir, neleri kapsar sizler için tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

İmar durum belgesi almak için belediyeye bağlı görev yapan Kadastro Müdürlüklerine müracaat edilmesi gerekir.

 İmar Affı Nedir?

 Gecekondu ve imar mevzuatına göre yapılmayan ve inşa edilmeyen yapıların mülkiyet ve uygulanma sorunlarını düzenleyen kanuna imar affı ya da imar barışı adı verilir. İmar affı, ilk defa 1984 yılında çıkarılmıştır. İmar affı, kaçak ve çarpık yapılaşmayı engellenmek için çıkarıldı.

 İmar affı, risk altında bulunan ve afet bölgesinde yer alan yapıların düzenlenmesi ile ilgili kanunlar çerçevesinde düzenleniyor.

 İmar Affı Neleri Kapsar?

 İmar affı, 2012 yılında yürürlükten kalktı. Daha sonra yapılan değişiklikler sonucunda imar affı, yeniden yürürlüğe girdi. Daha sonra imar affının süresi 15 Haziran 2019 tarihine kadar uzatıldı.

Haberin Devamı

 İzinsiz inşa edilen pek çok gayrimenkul imar affı kapsamında yer alır. Bu aftan yararlanma hakkı olan kişiler için 6785 sayılı kanun uygulanır. Diğer yandan, kanuna göre, B bendi dışında mücavir ve belediye alan içindeki pek çok alanı kapsar. İmar affı kapsamı dışında yer alanlar dışında ise; depolama, sanayi, tarımsal, turistik, alanlarda ve askeri bölgelerde yer alan yapılar ve boğaz hattındaki bölgeler yer alır.

 İmar Barışından Kimler Yararlanabilir?

 Ülkemizde imar barışı ya da affı pek çok kişiyi kapsıyor. İmara ve ruhsata aykırı olarak inşa edilmiş olan yapılar bu imar barışından yararlanabilir. İmar barışından yararlanabilecek kişiler ise;

Arsa Tapulu - Hisse Tapulu Yerler: Arsa üzerinde yapı olduğu şekilde sadece oturma izninin olmadığı, arsa tapusu bulunuyorsa inşaat çalışmalarının tamamlanmadığı ya da binanın kaçak olduğu anlaşılır. Kısacası, binanın hukuken yok hükmünde olduğu anlaşılır. Arsa tapusu olan kişilerin tapusunda sahip oldukları hisse oranları gösterilir. Arsa tapulu bir evin satışında, resmi olarak o evin değil arsa hissesinin satışı yapılır. Arsa tapulu - hisseli yerlerde imar barışından yararlanmak için öncelikle arsanın üzerinde resmî bir yapı olması gerekir.

İskan Belgesi Olmayan Binalar: İskan belgesi Belediyeler tarafından verilir. İskan, binanın tasdik edilen projeye uygun bir şekilde yapıldığını, yapı kullanım için izin alındığını ve oturma izni olduğunu gösteriyor. Yapının tamamının ruhsatsız yapılması, bina oturum ölçülerinin projeye uygun yapılmaması, binada otopark, sığınak gibi yerlerin bulunmaması durumunda iskan alınamaz. Bu binalar için de yapı kayıt başvurusu yapabilir ve imar affından yararlanabilir.

Haberin Devamı

Plazalar ve kaçak sitelere imar durumuna göre belli bir yükseklikte inşaat izni verilir. Ama bu yüksekliği aşmış ve kaçak olarak tanımlanan site ve plazalar da imar affından faydalanabilir.

Ruhsata ve projeye aykırı olarak inşa edilen yapılar,  imar affından yararlanabilir.

Tapuda konut olarak göründüğü halde iş yeri olarak kullanılan yerler de imar affından yararlanabilir.

İmar Affı Hangi Binaları Kapsıyor?

 İmar barışı, ruhsata ve imara aykırı yapılara verilecek olan Yapı Kayıt Belgesi ile bu yapıların yasallık kazanması ve kayıt altına alınmasıdır. Ruhsatsız, imara aykırı ya da ruhsat ve eklerine aykırı inşa edilen yapılar imar kapsamına girer. Aynı zamanda iskanlı ama daha sonradan değişik ve ilave yapılmış olan yapılar, ruhsata uygun olup iskan alamamış yapılar da imar affından yararlanabilir. Pek çok izinsiz konut ve işyeri de imar barışından yararlanabilecek yapılardır. 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!