II. Mustafa kimdir? II. Mustafa dönemi olayları ve 2. Mustafa'nın hayatı

II. Mustafa kimdir II. Mustafa dönemi olayları ve 2. Mustafanın hayatı

Osmanlı İmparatorluğunun 22. padişahı olan II. Mustafa, 6 Şubat 1664 tarihinde Edirne'de doğdu. Annesinin adı Emetullah Rabia Gülnüş Sultan, babasının adı ise 39 yıl boyunca hüküm süren IV. Murad'dır. II. Mustafa'nın en önemli özelliği ordu ile birlikte sefere çıkan son padişah olmasıdır. II. Mustafa kimdir, padişahlık yaptığı dönemde hangi olaylar yaşandı? Merak edenler sizin için derledik.

Haberin Devamı

Birçok padişah gibi II. Mustafa da çocukluğunda iyi bir eğitim gördü. Erken yaşta şiire ilgi duyan sultan hem Gazi hem de İkbali adıyla gazel türünde şiirler kaleme aldı. Eşleri Afife Kadın, Saliha Sultan, Şehsuvar Sultan ve Şahin Kadın'dır. 8 yıl süren hükümdarlığından sonra yerine III. Ahmed geçmiştir.

II. Mustafa Kimdir?

 39 yıl süren hükümdarlığından sonra IV. Mehmed tahtından indirildi. Yerine 101. halife olan II. Mustafa geçti. II. Mustafa'nın erkek çocukları, Şehzade Hasan, Şehzade Hasan, Şehzade Hüseyin ve III. Osman'dır. Kız çocuklarının isimleri ise, Küçük Ayşe Sultan, Esma Sultan, Safiye Sultan, Büyük Rukiye Sultan ve Fatma Sultan'dır.

II.Mustafa'nın 8 yıl süren hükümdarlığında günümüze kadar ulaşan birçok mimari eser yapılmıştır. Dönemin en önemli eserleri şu şekilde sıralanabilir: Erzurumlu Kurşunlu Camii, Meşruta Yaylası ve Millet Kütüphanesi.

II.Mustafa Dönemi Olayları

Haberin Devamı

II.Mustafa'nın tahta çıktığı 1695 yılında Lugos Muharebesi gerçekleşti. Sultanın Osmanlı Devleti için stratejik bir öneme sahip olan Macaristan'ın geri alınması için çıktığı ilk seferdir. Savaş Osmanlı İmparatorluğunun kesin zaferiyle sonuçlandı. 2. Avusturya seferi 8 Nisan 1696 tarihinde çıkıldı. Tarihe ''Ulaş Muharebesi'' olarak geçen savaşta Avusturya Arşidüklüğü ordusunun başında Augustus II. General Heissler vardı. Osmanlı Ordusunun komutanı ise 2. Mustafa Elmas Mehmed Paşa'ydı. Osmanlı Ordusunun mevcudu, Avusturya Ordusunun yaklaşık iki katıydı. Bu savaş da Lugos Muharebesi gibi Osmanlı Devletinin kesin zaferiyle sonuçlandı.

 Zenta Muharebesi ise 11 Eylül 1697 yılında gerçekleşti. II. Mustafa'nın Macaristan'ı almak için düzenlediği sefere 50 bin asker katıldı. Sırbistan'ın Zenta Kentinde iki ülkenin ordusu karşı karşıya geldi. Ordunun başında, bir önceki seferde olduğu gibi Elmas Mehmed bulunuyordu. Osmanlı ordusu sayıca üstün olmasına rağmen savaş Avusturya'nın kesin zaferiyle sonuçlandı. Bazı kaynaklara göre 10 bin, bazı kaynaklara göre 30 bin asker öldü. Savaşın sonunda Karlofça Anlaşması imzalandı.

 16 Kasım 1698 tarihinde yazılan Karlofça Antlaşması, ancak 26 Ocak 1699 tarihinde imzalandı. Bu antlaşmanın sonunda Osmanlı'nın Batıdaki mutlak egemenliği sona erdi. Uzun bir süredir duraklama döneminde olan imparatorluk gerileme dönemine girdi. Bu savaş, Osmanlı Devletinin kuruluşundan bu yana en büyük toprak kaybına uğradığı savaş olmuştur

Haberin Devamı

 14 Temmuz 1700 tarihinde imzalanan İstanbul Antlaşması, Karlofça Antlaşmasının bir devamı niteliğindedir. Rusya ile Avusturya arasında imzalanan antlaşmanın Azak Kalesi Ruslara bırakıldı. Bununla birlikte Rusya İstanbul sınırları içerisinde elçi bulundurma hakkını elde etti.

 Bu seferden 2. Mustafa bir daha İstanbul'a dönmemiş ve Edirne'de aşamaya başlamıştır. 

II.Mustafa'nın Hayatı

II. Mustafa, babası IV. Mehmed'in yerine tahta geçti. Tahta geçtiğinde 31 yaşında olan sultan Cülus töreni sırasında ''Zevk ve sefa haram olsun'' ifadelerini kullandı. Yenilgiyle sonuçlanana Viyana seferlerinden sonra devlet yönetimindeki otorite sarsılmaya başladı. Bunun en büyük nedeni 2. Mustafa'nın sık sık av partilerine katılması ve tüm yönetim işlerini Şeyhülislam Feyzullah Efendi'ye bıraktı.

Haberin Devamı

 1703 yılında İstanbul'da toplanan ordu, Edirne'ye gitti. Feyzullah Efendinin öldürülmesinden sonra 2. Mustafa tahttan indirildi ve III. Ahmet tahta getirildi. 29 Aralık 1703 tarihinde vefat eden II. Mustafa Turhan Sultan Türbesine defnedildi.

Haberle ilgili daha fazlası: