GeriAraştırma Histogram Nedir Ve Ne İşe Yarar? Histogram Nerelerde Kullanılır Ve Örnekleri
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Histogram Nedir Ve Ne İşe Yarar? Histogram Nerelerde Kullanılır Ve Örnekleri

Histogram Nedir Ve Ne İşe Yarar? Histogram Nerelerde Kullanılır Ve Örnekleri

Pek çok şirket ve küçük işletme sahipleri dahil Histogram her sektörde kullanılması gereken bir sistemdir. Basit bir grafikle işiniz hakkında tüm verilere sahip olabileceğiniz Histogramlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmanız açısından detayları derledik.

Kesikli veya sürekli verileri özetlemek için bir histogram kullanılır. Başka bir deyişle, belirli bir değer aralığı içinde kalan veri noktalarının sayısını göstererek sayısal verilerin görsel bir yorumunu sağlar.

Histogram Nedir ve Ne İşe Yarar?

Histogram, bir veri kümesinin frekans dağılımını görmenizi sağlar. Histogramlar, geçmiş verilerin grafiğini çizmek için en sık kullanılan yöntemlerden biridir. Veriler tipik olarak, görüntüleyenlere bilgileri hızlı bir şekilde özümsemeleri için bir yol sağlayan bir çubuk grafikte görüntülenir. Anahtar, bilgiyi mantıksal bir sırayla sunmaktır. Yatay ve dikey eksen kullanan basit bir grafiktir.

Histogramın parçaları;

Başlık: Histogramda yer alan bilgileri açıklar.

X-ekseni: X ekseni ölçümler giren değerler ölçeği göstermektedir aralıklarıdır.

Y ekseni: Y ekseni, değerlerin X ekseni tarafından ayarlanan aralıklar içinde meydana gelme sayısını gösterir.

Çubuklar: Çubuğun yüksekliği, değerlerin aralık içinde meydana gelme sayısını gösterirken, çubuğun genişliği kapsanan aralığı gösterir. Eşit bölmelere sahip bir histogram için genişlik tüm çubuklarda aynı olmalıdır.

Bir histogramın temel avantajları basitliği ve çok yönlülüğüdür. Frekans dağılımına içgörülü bir bakış sunmak için birçok farklı durumda kullanılabilir. Örneğin, en etkili fiyatlandırma planlarını ve pazarlama kampanyalarını geliştirmek için satış ve pazarlamada kullanılabilir.

Altı Sigma'da, bir süreçteki varyasyonu bulmak için kullanılır. Örneğin, sürecin her adımındaki gecikmelerin sıklığını bularak gecikmelerin nerede meydana geldiğini göstermek için bir çubuk grafik kullanılır. Verileri kullanarak proje liderleri, çeşitliliği azaltmanın en iyi yollarını bulabilirler.

Histogram Nerelerde Kullanılır?

Restoran yöneticileri, günün farklı saatlerinde kaç müşterinin bir restorana geldiğini belirlemek için bir histogram oluşturabilir. Kullanıcı sayısı dikey eksende, zaman aralıkları ise yatay eksende görülebilir. Grafik, restoran müşterilerinin geldiği zaman için frekans dağılımını bulacaktır. Günün belirli saatlerinde büyük artışlar görülürse, yöneticiler bu artan trafikten yararlanmanın yollarını bulabilirler.

Benzer şekilde, bir histogram bir perakende mağazasının bir günde kaç ürün sattığını gösterebilir. Öğelerin kalem olduğunu varsayalım. Satılan kalem sayısı, zaman aralıkları yatayda olacak şekilde dikey olacaktır. Yine, fiyatlandırma ve pazarlama çabalarındaki ayarlamalar, ürünün en popüler olduğu zamana göre ayarlanabilir.

Bir süreci değerlendirirken, histogramdaki sivri uçlar bir sorunu belirtir. Bir poliklinikte bekleme süresi için bir histogram yapılırsa, yüksek ani artışlar günün belirli bölümlerinde bekleme sürelerinin çok uzun olduğunu gösterir. Ardından, varyasyonu düzeltmek için en iyi çözümlerin hangileri olduğunu belirlemek için sürece daha derin bir bakış gerekir.

Histogramlar, birçok işlem sorununa basit ama etkili bir çözüm sağlar. Frekans dağılımını görselleştirmek için bir yol sunarlar ve bir sürecin nasıl çalıştığına dair anlık bir sohbet sağlayan tarihsel verilerin grafiğini çizerek harika bir ilk adım sağlarlar.

Histogramın Dağılımları nelerdir?

Normal bir dağılım: Normal bir dağılımda, ortalamanın bir tarafındaki noktaların, ortalamanın diğer tarafında olduğu gibi ortaya çıkması muhtemeldir.

İki modlu bir dağılım: İki modlu bir dağılımda iki tepe vardır. İki modlu bir dağılımda, veriler ayrı normal dağılımlar olarak ayrılmalı ve analiz edilmelidir.

Sağa çarpık dağılım: Sağa çarpık dağılım aynı zamanda pozitif çarpık dağılım olarak da adlandırılır. Sağa eğimli bir dağılımda, sol tarafta çok sayıda veri değeri, sağ tarafta daha az sayıda veri değeri oluşur. Sağa çarpık dağılım, genellikle veriler histogramın sol tarafında bir aralık sınırına sahip olduğunda meydana gelir.

Sol eğik dağılım: Sol eğik dağılım aynı zamanda negatif eğri dağılım olarak da adlandırılır. Sola çarpık bir dağılımda, sol tarafta daha az sayıda veri değeri ile sağ tarafta çok sayıda veri değeri oluşur. Sağ eğik dağılım, genellikle veriler histogramın sağ tarafında bir aralık sınırına sahip olduğunda meydana gelir.

Rastgele dağılım: Rastgele bir dağılım, belirgin bir modelden yoksundur ve birkaç zirveye sahiptir. Rastgele dağılım histogramında, farklı veri özelliklerinin birleştirildiği durum olabilir. Bu nedenle veriler ayrı ayrı ayrılarak analiz edilmelidir.

 

 

 

False