Hidroloji nedir ve neyi inceler? Hidroloji (Su Bilimi) hakkında kısaca bilgiler

Hidroloji nedir ve neyi inceler Hidroloji (Su Bilimi) hakkında kısaca bilgiler

Su, tarihin ilk yıllarından bu yana insanların ilgi odağı olmuştur. Suyu tanımaya, hareketlerini kayıt altına almaya ve anlamaya çalışmışlardır. Hidroloji de, bugün bilim insanlarının üzerinde çalıştığı su araştırmalarını kapsar. Suyu oluşturan kuramlar üzerine araştırmalar yapılır. Peki nedir bu hidroloji? İşte, hidroloji hakkında merak edilenler.

Haberin Devamı

Hidroloji ya da diğer adıyla su bilimi, yerküre üzerindeki su yayılımını ve aynı zamanda suların mekanik, kimyasal, fiziksel ve biyolojik yapılarını inceler. Disiplinlerarası bir bilimdir.

 Hidroloji Nedir?

 Hidroloji hakkında kabul görmüş en genel tanım, 1962 senesinde Hidroloji Komisyonu tarafından yapılmıştır. Tanımda hidrolojinin yeryüzünde, yeraltında ya da atmosferde bulunan suyun çevirim, dağılım gibi özellikleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri, canlılarla ve çevreyle olan ilişkileri ve etkileri hakkında incelemeler yapan bir bilim olduğu açıklanmıştır. Hidroloji disiplinlerarası bir bilimdir çünkü pek çok bilim dalının alanına girer. Matematik, fizik ve kimya gibi bilimlerle sıklıkla ilişkilendirilir. Hidrolojinin diğer bilimler ile arasındaki sınır çok keskin değildir. Fakat genel olarak hidroloji şu alanlara ayrılabilir:

Meteoroloji: Atmosferdeki su ile ilgilenir.

Haberin Devamı

Oşinografi: Denizlerdeki su ile ilgilenir.

Hidrojeoloji: Yerin derinliklerindeki su ile ilgilenir. 

 Hidroloji Neyi İnceler?

 Hidroloji su ile ilgili her türlü detayı incelemektedir. Suyun buharlaşıp atmosfere ulaşmasından, yağmur olup denizlere karışması ya da yeraltı kaynaklarını oluşturmasına kadar çok geniş bir yelpazede çalışmalar yapmaktadır. Suyun çevreye ve canlılara ne şekilde etki ettiği ve yaşamı oluşturan değerleri gibi pek çok alanda da çalışmaları vardır.

 Hidroloji Ölçümleri

 Tüm hidroloji çalışmalarında gerekli olan verilerin toplanabilmesi için bazı ölçümler yapılmalıdır. Çoğu hidrolojik olay laboratuvar ortamında yeniden yaratılamaz. Dolayısıyla hidrolojik ölçümlerin neredeyse tamamı doğada ya da doğal ortamında yapılmaktadır. Bunun için de çok geniş ve doğru bilgiyi sağlayabilecek bir bilgi ağının kurulması önemlidir. Bu ağ üzerinde istasyonlar yer alır. Bu istasyonların tamamının gerekli donanım ve ekipmanlarla donatılması, ölçüm yapabilecek yeterlilikte olması gerekmektedir. Aynı zamanda yapılan ölçümlerin de doğru bir şekilde okunması gerekir.

 Toplanan hidrolojik bilgiler dünyanın yapısından dolayı yere göre ve zamanda göre sık sık değişmektedir. Bu yüzden de ölçümlerin hem belirli ve sık noktalarda hem de sürekli olarak yapılması gerekmektedir. Ancak bu şekilde doğru veriler toplanabilir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte artık hidrolojide yüksek hassasiyetli ekipmanlar kullanılmaktadır. Aynı zamanda dünyanın pek çok noktasında da, nükleer teknikle yaygınlaşmaya başlamıştır.

 Hidrolojide Verilerin İşlenmesi

Haberin Devamı

 Yapılan ölçümlerin sonunda elde edilen bilgiler genellikle çok sayıda olmaktadır. Aynı zamanda parçalar halinde elde edilen bu bilgiler dağınıktır da. Yani bu veriler çoğu zaman insan eliyle kaydedilemeyecek durumdadır. Bu yüzden de otomatik olarak şeritlere ya da kartlara aktarılır. Tüm verilen veri tabanları halinde saklanır. Eğer bunlar yapılmazsa verilerin sağlıklı bir şekilde korunması mümkün olamamaktadır.

 Bu verilen sonradan kolayla erişilebilecek ve işlenebilecek şekilde kayıt altına alınması gerekir. Çünkü her veri bir sonraki çalışma için yardımcı olacaktır. Bu yüzde maksimum fayda sağlayacak şekilde arşivlenmelidir. Eskiden manuel olarak yapılan işlemler bugün üst düzey bilgisayarlar ile yapılmaktadır. Çoğu zaman yeni nesil bilgi işlem metotları kullanılır.

Haberin Devamı

 Hidrolojide Kullanılan Diğer Yöntemler

Matematik Modeller Kurulması: Ölçümlere ulaşılamadığı durumlarda, hidrolojik olayları yöneten kanunları belirlemek için, gerçekleşen olayların matematik modellerinin kurulması anlamına gelmektedir.

Olasılık Hesabı ve İstatistik Metotlarının Kullanılması: Zaman içinde gerçekleşen olayların etkisi önceden kesinlikle belirlenemeyeceğinden, gerçekleşme ihtimali olan bu olaylara karşı tahminlerde bulunmak gerekebilir. Bu durumda da devreye olasılık hesapları ve istatistik bilimi girmektedir. 

Haberle ilgili daha fazlası: