Hazar Devleti tarihi - Hazar Kağanlığı Kuruluşu, Kurucusu, Hükümdarları, Sınırları Ve Yıkılışı hakkında özet bilgi

Hazar Devleti tarihi - Hazar Kağanlığı Kuruluşu, Kurucusu, Hükümdarları, Sınırları Ve Yıkılışı hakkında özet bilgi

Tarihte zaman zaman ortaya çıkmış olan pek çok güçlü devlet bulunmaktadır. Bu devletlerden birisi de Hazar devletidir. Hazar devleti tarihin görmüş olduğu en güçlü devletler arasında yer almaktadır. Son haftalarda arama motorlarından Hazar devleti tarihi ile ilgili araştırma yapılmaktadır. Hazar kağanlığının kuruluşu ve kurucularının kim olduğu merak edilmektedir. Peki, Hazar devleti tarihi nedir? Hazar kağanlığı kuruluşu ve bu devletin kurucusu kimdir? Hazar devleti hükümdarları ve devletin sınırları nerelerdir? İşte Hazar devleti ile ilgili tüm detaylar.

Haberin Devamı

Hazar devleti aynı zamanda Hazar kağanlığı olarak da bilinen bir Türk devletidir. Devletin resmi dili ise Hazarca’dır. Hazar konuşulan eski Türkçeye benzer bir dildir. Hazarların yapılan araştırmaya göre Uygur soyundan yani Türk soyundan geldiği bilinmektedir. Hazar devletinin başkenti ise Semender ve İtil'dir.

 Hazar Devleti Tarihi

 Hazar devleti 7. ve 11. yüzyılları arasında Hazar denizi çevresinde hüküm sürmüş ve Doğu Avrupa'da düzenli olarak varlığını devam ettirmiş olan bir Türk devletidir. Hazar devleti Orta Asya'dan göçmüş olan bir Türk topluluğudur. Göçebe olarak Doğu Avrupa'ya geldikten sonra burada devlet kurmuşlardır. Hazar devleti kağanlık ile yönetilen Avrupa'da ki ilk Türk devletlerinden birisidir. Hazar devleti 651 yılında kurumuş olan bir devlettir. Hazar devletini diğer Türk devletlerinden ayıran en önemli özellik ise, İslamiyet’ten önce ki Türk devletlerinin çoğu Tengricilik inancına mensup iken, Hazar devletinin dini inancı Museviliktir.

 Hazar devleti kurulduğu anda İslam devletleri yani Sasaniler ile savaştır. İslamiyet’in yayıldığı esnada Hazar devleti bu yayılmayı önlemek amacı ile bu devletler ile savaşmıştır. Peçenekler Hazar devletinin zayıflamasına sebep olmuştur. Hazarlar Sabir Türklerinin devamıdır. Hazar devletinin resmi dili ise Göktürkçedir.

Haberin Devamı

 Hazar Kağanlığı Kuruluşu

 Batı Göktürk boylarını oluşturan Hazarlar bu kanadın batı kolunu oluşturmaktaydı. Göktürk devletinin yıkılması ile birlikte Hazarlar Azak denizinin kıyılarına yerleşmişlerdi. Bu bölgeden ayrılarak Hazar denizi kıyısında diğer Türk boyları ile karışmış ve iyice genişlemişlerdir. Hazarlar bu deniz çevresinde de iyice büyümüş ve bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Bu bölgeden de yine aynı şekilde doğuya epeyce göç veren Hazarlar iyice yayılmış ve büyük bir devlet olma yolunda ilerlemişlerdir. Nihayetinde ise Hazar Kağanlığını kurmuşlardır.

 Hazar Devleti Kurucusu

 Hazar devletinin kurucusu Hazar Kağan'dır.

 Hazar Devleti Hükümdarları

 - Tong Yabgu Kağan

 - Böri Şad

 - Irbiş

 - Busir

 - Baryik

 - Bihar

 - Prisbit

 - Bağatur

 - Tuvan Kağan

 - Tarkhan

 - Zekeriya

Haberin Devamı

 Hazar Devleti Sınırları

 Karadeniz kıyılarından, Van gölüne uzanan, Kiev'den Aral gölüne uzanan, Macaristan'a kadar olan toprakları çevreleyen sınırları bulunmaktaydı.

 Hazar Devleti Yıkılışı Hakkında Özet Bilgi

 900'lü yıllara gelindikten sonra Slav kökenli halklar, Hazar devleti ve çevresinde faaliyetlerini yürüttü ve bu faaliyetlerde başarılı oldular. Bu durum Hazar devleti için bir dezavantaj olacaktı. Slavlar sahip oldukları ticari güç ile birlikte Hazarların ekonomik olarak çökmesine sebep oldu. Böylelikle Slavlar bu bölgede daha fazla egemenlik kuracaktı. Bu sırada ise Hazar devleti, Bizans devleti ile çetin bir çekişme içerisinde idi. Bizans devletinin baskıları ve Slav halkların ticari faaliyetlerini güçlendirmesi Hazar devletinin elini zayıflatmış ve devlet yavaş yavaş çöküş sürecine girmişti.

Haberin Devamı

 Slavlar devlet sınırları içerisinde hakimiyetini iyice arttırmak için Hazarlar ile birlikte mücadele etmeye karar verdiler. Bu esnada ise devlet iyice yıpranmak üzere idi. Uzun mücadeleler sonucunda ise Slavlar, Karadeniz'e giden ticaret yolunu da ele geçirdiler. 965 yılında ise Hazar devleti iç karışıklıklara daha fazla dayanamayarak yıkılır.

 

Haberle ilgili daha fazlası: