Hayvan hücresi nedir? Hayvan hücresi özellikleri nelerdir? Hayvan hücresi organelleri ve görevleri

Hayvan hücresi nedir Hayvan hücresi özellikleri nelerdir Hayvan hücresi organelleri ve görevleri

Canlıların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için organeller oldukça büyük bir öneme sahiptir. Hücre yapısı içerisinde sürdürülmesi için önemli bir potansiyel sağlar ve temelini oluşturmaktadır. Özellikle hayvan hücresi organelleri ve özellikleri merak edilmektedir. Peki Hayvan hücresi nedir? Hayvan hücresi özellikleri nelerdir? Hayvan hücresi organelleri ve görevleri nelerdir? Sizlere hayvan hücresi ve özellikleri hakkında merak edilenleri detaylıca inceledik.

Haberin Devamı

Hayvan hücreleri hayvanların canlılarının yaşamlarını sürdürebilmesi için oldukça önemlidir. Hücreler içerisinde bulunan organellerin vücut içerisinde belirli görevleri bulunmaktadır.

 Hayvan Hücresi Nedir?

 Hayvan hücresi canlıların büyümesi çoğalması, kısaca hayatlarını devam ettirmesi için gereklidir. Hayvan hücresi hücre çekirdeği ve zarı ile çevrilidir. Hayvan hücresi zar ile çevrili olan organeller içermektedir. DNA ise hücre çekirdeğinin içerisinde yer almaktadır. 

 Hayvan Hücresi Özellikleri

 Hayvan hücrelerinin özelliklerine bakıldığında en önemli özellik organeller bulundurmasıdır. Bu organellerin oksijen taşınması, hücrelerden atıkların atılması, besin kaynakları üretimi, protein üretimi ve sindirim gibi daha pek çok görevleri bulunmaktadır.

 Bunlar dışında hayvan hücresi hücre çekirdeği, sitoplazma ve zar üzerinde oluşur. Fakat burada hücre duvarı bulunmamaktadır. Yapısı oval şekildedir. Bitki hücresinde olduğu gibi hayvan hücresinde kloroplast bulunmamaktadır. Hayvan hücresinde koful küçüktür ve sayısı oldukça fazladır.

Haberin Devamı

 Tüm hayvanların sayısız şekilde hücresi bulunmaktadır. Genel olarak hayvan hücrelerinin özellikleri ise bunlardır. Vücutta bulunan bu hücreler görevlerini yerine getirir ve vücuttan atılır. Daha sonra yerine yenisi gelmektedir.

 Hayvan Hücresi Organelleri ve Görevleri

 İçerdiği organeller türüne göre farklı görevlere sahiptir. Bunlardan bazıları hormon ve enzim üretmektedir. Bazı organellerin ise görevleri enerji sağlamaktır. Hayvan hücresinde pek çok göreve sahip organeller ve görevleri şunlardır:

 - Endoplazmik rerikulum: Endoplazmik retikulum her hücrede bulunan bir zarın ağıdır. protein üretilmesi ve karbonhidrat metabolizması için önemli göreve sahip organellerden birisidir. Ayrıca endoplazmik retikulum hem pürüzsüz ER hem de kaba Er içermektedir. Düz ER pürüzsüz zar ve ribozom içerir iken kaba ER'de ise protein üretmek için ribozomlar bulunur.

 - Mitokondri: Mitokondri organeller içerisinde en önemlisi olmaktadır. Şeker, solunum ve diğer etmenlerin enerjiye dönüştürmesinde görevlidir.

 - Ribozom: Ribozom hücre uyapısı için önemli bir organeldir. Protein oluşumunu sağlar. Endoplazmik retikuluma bağlanabilir. Ayrıca hücre stoplazmasında serbest de yüzebilirler.

Haberin Devamı

 - Golgi cisimciği: Golgi cisimciği hücre içerisinde bulunsa da çekirdeğe bağlı olmayan bir zar grubudur. Protein ve lipitlerin modifikasyonu ve maddelerin hücre dışında taşınmasında görev alır.

 - Lizozomlar: Hücredeki gerekli olmayan maddelerin dışarı atılmasını sağlar.

 - Peroksizomlar: Şeker ve aminoasit bileşiklerin sindirimi noktasında görevi bulunur.

 - Hücre zarı hayvan hücresini çevreleyen bir zardır. Bu zar gözenekli bir yapıya sahiptir. Hücre zarının görevi içeride ve dışarıda hareket eden nesnelerin düzenlenmesidir. Plazma membranı, bir çift lipid tabakasından yapılır. Lipid zar içerisine protein ve karbonhidrat gibi bileşikler gömülür ve hücreler sinyaller almak ile zar ile kanal oluşturma görevlerini yerine getirir.

Haberin Devamı

 Çekirdek Bitki ve hayvan hücreleri her zaman çekirdeğe sahiptir. Çekirdek, kromatin, nükleer zarf ve çekirdekten oluşmaktadır. Nükleer zarf çekirdeğin içerisini kapsüller ve iki zardan oluşur. Çok sayıda gözeneğe sahiptir. Bunun sebebi maddelerin çekirdek içine ve dışında çıkmasına izin verilmesi içindir.

 Sentrozom: Flamotin ve siliyanın üretilmesini sağlar. Ayrıca hücre bölünmesini sağlamaktadır.

 Villi: Villi plazma zarının alanını arttırır, hücreler ve çevreleri arasında malzeme değişim oranını arttırmaktadır. Malzemelerin hücre içine ve dışına taşınmasını sağlar.

Haberin Devamı

 Kamçı: kamçı hareket bazı hayvan hücrelerinde büyük önem taşımaktadır. Sperm hücreleri, yumurta gezisi ve gübreleme amacıyla yaşamaktadırlar. Hücrelerin kendi güçleri ile hareket etmelerini sağlamaktadır.

Haberle ilgili daha fazlası: