Gübre ve yosundan çevre dostu yakıt

Güncelleme Tarihi:

Gübre ve yosundan çevre dostu yakıt
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2022 11:14

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan İnce ve ekibi 'biyokütle' alanında yaptıkları iki buluşla Uluslararası İspanya Patent Enstitüsü’nden patent belgesi ve patent tescili aldı. Prof. Dr. Orhan İnce yaptıkları iki buluşla ilgili olarak, “1995 yılından beri biyoteknoloji alanında yaptığımız çalışmalar meyvelerini veriyor. O meyvelerden ikisi de gerçekleştirdiğimiz bu buluşlar” dedi.

Haberin Devamı

‘Rumen Funguslar Kullanılarak Anaerobik Çürütücülerdeki Biyometan Verimliliğinin Artırılması’ ve ‘Rumen Fungusları Kullanılarak Mikroalglerden Elde Edilen Biyometan Verimliliğinin Artırılması’ isimli buluşları hakkında Prof. Dr. İnce hem ülke ekonomisine hem de ekosisteme katkı sağlanacağının altını çizdi.

Gübre ve yosundan çevre dostu yakıt

YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİLEBİLİR
‘Rumen Funguslar Kullanılarak Anaerobik Çürütücülerdeki Biyometan Verimliliğinin Artırılması’ adlı buluşları hakkında Prof. Dr. İnce, “Hayvan dışkısından elde edilen biyokütle enerjisi evsel, ticari ve endüstriyel amaçlı olarak kullanılabilecek. Biyokütle enerjisi ile küçük işletmelerde ısı kaynağı, büyük ölçekli işletmelereyse elektrik santrali olarak kullanılabilir. Böylelikle hem temiz ve çevre dostu yenilenebilir enerji üretilebilir hem de tarım ve hayvancılıkta karşılaşılan hayvan atıklarının depolanma sorunu çözülebilir” dedi. Çalışma, Anadolu’da geleneksel olarak kullanılan tezekle ısınma yöntemini akla getirse de Prof. İnce bunun ısıtırken çevre sorunlarına yol açmayan farklı bir yöntem olduğunu belirtti. Patentini aldıkları çalışmaları 4 kişilik bir ekiple tamamladıklarını ve ekipte 2 öğretim üyesi, 1 doktora öğrencisi ve 1 yüksek lisans öğrencisinin bulunduğunu dile getiren Prof. Dr. İnce, ülkemizde her yıl yaklaşık 200 milyon ton hayvansal atığın ortaya çıktığını söyleyerek şöyle konuştu:

Haberin Devamı

ATIKLARIN ENERJİYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ MÜMKÜN
“Bu 200 milyon ton atık hayvansal da olsa en nihayetinde bir atık. Ayrıca bu atıkların ekonomik değeri var. Bunun yanı sıra bu atıklar içeriğinde ekolojik tahribat yaratabilecek karbon, azot, fosfor barındırıyor. Bunları yok etmek değil ekonomiye kazandırmak çok daha anlamlı. Son 20 yıldır batı ülkeleri suları arıtmak yerine onun içinde yer alan atıkları ve bakterileri geri kazanmak, enerjiye dönüştürmek gibi konularda çok sayıda patentli teknoloji geliştirdi ve uygulamaya soktu. Böylelikle hem ekonomiye hem de ekolojiye katkı sağladılar. Bu sayede de dünyada biyogaz tesislerinin önemi arttı. Çünkü atıkların biyolojik olarak enerjiye dönüştürülmesi mümkün.

Haberin Devamı

‘FUNGUSLAR’ VERİMİ ARTIRIYOR
Ülkemizde bulunan biyogaz tesislerini incelediğimizde bazılarının çok verimli çalışmadığını gördük. Çünkü hayvansal atıklar zor parçalanıyor. Burada çalışmamızın adını oluşturan ‘funguslar’ devreye giriyor. Funguslar, büyük molekül ağına sahip çözülmemiş bileşikleri parçalayarak daha küçük organik bileşiklere çeviriyorlar. Dolayısıyla bakterilerin üzerinde daha verimli çalışan bir biyolojik topluluk oluyorlar. Funguslar ortama ilave edildiğinde verimliliği yüzde 50’ye yakın artırıyor. Bu da biyogaz tesislerinde verimliliği artırıyor. Bu sebeple funguslar bizim için çok kıymetli.”

Gübre ve yosundan çevre dostu yakıt

Haberin Devamı

BİYOLOJİK FABRİKALAR
Prof. Dr. İnce, tescil alan diğer buluşları “Rumen Fungusları Kullanılarak Mikroalglerden Elde Edilen Biyometan Verimliliğinin Arttırılması” hakkında ise, “Algler, fotosentez yoluyla karbondioksiti ve güneş ışığını çok etkin bir şekilde enerjiye dönüştüren ve bu süreçte de yağ üreten küçük birer biyolojik fabrika ve bu yüzden tüm ekosistemlerin bütünlüğünün korunmasında çok önemli bir fonksiyona sahipler” diyerek şöyle konuştu:

“Bizim mikro ve makro alglerimiz var. Yani kabaca yosun dediğimiz tek hücreli ya da çok hücreli ve oksijen üreten canlılar. Atmosferdeki karbondioksiti emip kendi karbonunu kendileri yapıyor. Algler, atmosferden ne kadar karbondioksit alırsa iklim değişikliğinin etkileri ve atmosfer ısınması da o kadar azalıyor. Aynı zamanda karbondioksiti emerek oksijen açığa çıkarttığı sırada da yağ üretimi yapıyorlar. Biz de bu yağlardan funguslar sayesinde biyogaz elde ediyoruz. Yani biz bu çalışmayla herhangi bir bacadan çıkan karbondioksit atmosfere karışmadan alglerin karbon ihtiyacını karşılayarak hem iklim değişikliğine sebep olan karbondioksiti azaltıyoruz hem de biyogaz elde ederek enerjiye çevirebiliyoruz.”

Gübre ve yosundan çevre dostu yakıt
GÜBREDEN BİYOGAZIN ‘TEZEK’LE İLGİSİ YOK
‘Rumen Funguslar Kullanılarak Anaerobik Çürütücülerdeki Biyometan Verimliliğinin Artırılması’ adlı buluşlarında kullanılan hayvan atıklarının ısınma yöntemi olarak da kullanılabildiğini fakat bunun eski ısınma yöntemi olan tezek kullanımıyla benzer bir yanının olmadığını söyleyen Prof. Dr. İnce, “Büyükbaş hayvan çiftliklerinde hayvan dışkısının oluşturduğu atık çok fazla ve bu atıkların içeriğinde sağılığa zararlı patojenler var. Günümüzde gübrenin kurutulmasıyla elde edilen tezek kullanımı bir hayli azaldı. Tezekle ısınma sağlık açısından doğru değil. Ayrıca temiz bir enerji açığa çıkarmadığı için doğaya da zararlı. Yaptığımız çalışmanın geçmiş yıllardaki ısınma şekliyle ilgisi yok çünkü biyogaz üretiminde atıklarda bulunan zararlı maddeler arıtılıyor ve temiz bir enerji açığa çıkıyor” dedi.

BAKMADAN GEÇME!