Gsyih nedir, ne işe yarar? Gayri safi yurt için hasıla nedir?

Gsyih nedir, ne işe yarar Gayri safi yurt için hasıla nedir

Gsyih, gayri safi yurt içi hasıla kelimelerinin kısaltılmış halidir. Gayri safi kelimesi, kısacası eskimeyi dikkate alır, yurt içi ise ülke sınırlarını vurgular, hasıla kelimesi ise sonuç anlamına gelir. Yani kısacası, ülke sınırları içinde belli bir dönem içinde, o ülkenin yabancı ekonomik biriminde ya da ekonomik birimi üretimi tamamlanmamış olan tüm mal ve hizmetlerin parasal karşılığıdır. Gsyih nedir, ne işe yarar? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Haberin Devamı

İnsanlar, genellikle boş zamanda gerçekleştirilen faaliyetlerin insan refahına katkıda bulunduğunu kabul etseler de bu faaliyetler gayri safi yurt içi hasıla hesabı içine doğrudan katılmaz.

 Gsyih Nedir?

 Gsyih, gayrisafi yurt içi hasıla kelimelerinin kısaltılmış halidir. GSYİH, belli başlı bir zaman aralığında üretilen tüm ürünlerin piyasadaki ekonomik karşılığı olarak bilinir. Gayri safi yurt içi hasıla genellikle bir toplumun refah düzeyinin ölçülmesi için kullanılan bir değerdir. Ama gayri safi yurt içi hasıla, aslında kabaca çizilmiş olan bir göstergedir. Çünkü ev üretimi, negatif dışsallıklar, kayıt dışı ekonomi, boş zaman faaliyetleri gibi unsurlar hesaba doğrudan katılmaz. Bu unsurlar hesaplama dışında bırakılır.

 Gsyih Ne İşe Yarar?

 Gayri safi yurt içi hasıla terimi ile ekonominin nasıl büyüdüğüne karar verilir. Ekonominin nasıl büyüdüğüne karar verebilmek için başka kavramlar da ortaya çıkar. GSYİH ile belirli zaman aralıklarında üretilen ürünlerin piyasa içindeki ekonomik karşılığı olarak bilinir. Gayri safi milli hasıla hesaplanması içinde yer alan unsurlar, hizmet ve üretim alanlarıdır. Hesaplamalar içinde ön plana çıkan hizmet ve üretim unsurları şu şekilde sıralanabilir:

Ticaret

İnşaat

Ulaştırma

Tarım

Mali Kuruluşlar

Konutlar

Haberleşme

İthalat vergisi

Haberin Devamı

Kamu kurumları ve özel sektör hizmetlerinin toplamı

Sanayi

Gayri Safi Yurt İçin Hasıla Nedir?

 Yurt sınırları içinde belirli bir zaman aralığını esas alarak, üretilen tüm malların, ürünlerin ve hizmetlerin para bakımından karşılığına GSYİH ismi verilir. Kişi başına düşen GSYİH değeri, kolaylıkla hesaplanabilir Bunun için dikkate alınan en önemli konu, yaşam için gerekli olan maliyetten enflasyon oranındaki farklılıkları çıkarmaktır. Bu nedenle GSYİH terimi, aslında kişi başına düşen alım gücünün hesaplanması için yapılan hesaplamaları ifade eder. Aynı zamanda uluslararası pazarın yanında ülke ekonomisinin karşılaştırılması için de yine bu terime başvurulur. Gayri safi ibaresi eskime dikkate alınmaması, yurt içi yurt sınırlarını, hasıla ile elde edilen sonuç anlamına gelir. Yani eskime payı ile birlikte aşınma değeri de bu hesaplama içinde gayri safi olması gerektiğinden dolayı dikkate alınmaz.

Haberle ilgili daha fazlası: