GeriAraştırma GDO nedir, zararları nelerdir? GDO'lu ürünler nelerdir?
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

GDO nedir, zararları nelerdir? GDO'lu ürünler nelerdir?

GDO nedir, zararları nelerdir? GDO'lu ürünler nelerdir?

Uzun zamandan beri GDO’lu ürünlerin insan sağlığı ve genleri hakkındaki tartışmalar sürüyor. Bir grup bunların tamamen zararsız ve faydalı olduğunu belirtirken, başka gruplar zararlarını araştırmalarla kanıtlıyor. Peki, GDO nedir ve hakkında yapılan araştırmaların sonucunda ne gibi verilere erişilmiştir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Genetiği değiştirilmiş gıdalar birkaç yıl önce ülkelerde piyasaya sürüldükten sonra, insanlar GDO'ların neden olduğu toksik etkileri bağımsız olarak rapor ettiler.

 GDO Nedir, Zararları Nelerdir?

 Dünya genelinde GDO'ların insan sağlığını olumsuz etkileme olasılığı tartışılmaktadır. Bu, besin içeriği, alerjik yanıt veya toksisite, organ hasarı veya gen transferi gibi istenmeyen yan etkilerdeki farklılıklardan kaynaklanabilir. Bu endişeleri gidermek için, geleneksel gıdanın etkilerini genetiği değiştirilmiş gıdayla karşılaştıran 100'den fazla araştırma çalışması yapılmıştır ve sonuçları çeşitli şekilde göz önüne serilmiştir.

 Sorumlu Teknoloji Enstitüsü (IRT), GDO karşıtı savunuculuk grubudur. GDO'lu patates içeren bir diyetle beslenen sıçanların sadece on günlük beslenmeden sonra hemen hemen her organ sistemini olumsuz etkilediğini bildirmiştir. IRT, toksisitenin genetik modifikasyon tekniklerinin sonucu olduğunu ve söz konusu patates için spesifik bir durum olmadığını belirtti. GDO'yu yapma sürecinin toksik olmasına neden olduğunu ve bu nedenle tüm GDO'ların toksisite açısından yüksek risk taşıdığını iddia ettiler.

 Bilim adamları, GDO'ların neden olduğu olası toksisiteyi ortaya çıkarmak için IRT ve diğerlerinin iddialarını titizlikle test etmeye çalıştılar. Bu amaçla, çeşitli mahsullerde birçok farklı modifikasyon türü test edilmiş ve çalışmalar GDO'ların organ toksisitesine veya diğer olumsuz sağlık etkilerine neden olduğuna dair hiçbir kanıt bulamamıştır. Bu araştırmanın bir örneği, genetiği bar genini içerecek şekilde değiştirilmiş bir tür GDO patates üzerinde yapılan bir çalışmadır. Bar geninin ürünü, herbisitleri detoksifiye edebilen ve böylece patatesi herbisidal işlemden koruyan bir enzimdir.

 Aktarılan genlerin diğer türlerde doğal olarak ortaya çıkmasına rağmen, bir organizmanın doğal durumunu yabancı gen ekspresyonu yoluyla değiştirmenin bilinmeyen sonuçları vardır. Sonuçta, bu tür değişiklikler organizmanın metabolizmasını, büyüme hızını ve / veya dış çevresel faktörlere tepkisini değiştirebilir. Bu sonuçlar sadece GDO'nun kendisini değil, aynı zamanda bu organizmanın çoğalmasına izin verilen doğal ortamı da etkiler. İnsanlar için potansiyel sağlık riskleri arasında, genetiği değiştirilmiş gıdalardaki yeni alerjenlere maruz kalma olasılığının yanı sıra antibiyotiğe dirençli genlerin bağırsak florasına aktarılması yer almaktadır.

 Pestisit, herbisit veya diğer organizmalara karşı antibiyotik direncinin yatay gen transferi yalnızca insanları riske atmakla kalmaz, aynı zamanda ekolojik dengesizliklere de neden olur. Daha önce zararsız olan bitkilerin kontrolsüz büyümesine izin verir ve böylece hastalığın hem bitkiler hem de hayvanlar arasında yayılmasını teşvik eder.

 GDO'lar ile diğer organizmalar arasında yatay gen transferi olasılığı inkar edilemese de gerçekte bu riskin oldukça düşük olduğu düşünülmektedir. Yatay gen transferi doğal olarak çok düşük bir hızda gerçekleşir ve çoğu durumda, duyarlılığı artırmak için hedef genomun aktif modifikasyonu olmadan optimize edilmiş bir laboratuvar ortamında simüle edilemez.

 GDO'lu Ürünler Nelerdir?

 İnsanlar yıllardır geleneksel ıslah tekniklerini kullanarak bitki ve hayvanların genomlarını değiştiriyorlar. Spesifik, istenen özellikler için yapay seçilim, tatlı mısırdan tüysüz kedilere kadar çeşitli farklı organizmalarla sonuçlandı. Ancak, belirli özellikler sergileyen organizmaların sonraki nesilleri yetiştirmek için seçildiği bu yapay seçilim, doğal olarak meydana gelen varyasyonlarla sınırlı kalmıştır. Bununla birlikte, son yıllarda, genetik mühendisliği alanındaki gelişmeler, bir organizmaya sokulan genetik değişiklikler üzerinde kesin bir kontrole izin vermiştir.

 Bugün, bir türden yeni genleri dahil edebiliyoruz. Genetik mühendisliği, tarımsal performansı optimize etme veya değerli farmasötik maddelerin üretimini kolaylaştırma yoluyla tamamen ilgisiz bir türe dönüştürülür. Ekin bitkileri, çiftlik hayvanları ve toprak bakterileri, genetik mühendisliğine tabi tutulan organizmaların en önemli örneklerinden bazılarıdır.

 Pek çok endüstri, ek GDO araştırmalarından yararlanmaktadır. Örneğin, bir dizi mikroorganizma, geleceğin temiz yakıt üreticileri ve biyolojik ayrıştırıcıları olarak kabul edilmektedir. Ek olarak, genetiği değiştirilmiş bitkiler bir gün rekombinant aşılar üretmek için kullanılabilir. Aslında, bireyler tarafından doğrudan tüketilmek üzere bitkilerde ifade edilen oral bir aşı kavramı, gelişmemiş ülkelerde hastalığın yayılmasına olası bir çözüm olarak incelenmektedir.

False