Filoloji nedir? Filoloji bilimi neyi inceler? Filoloji bilimi hakkında bilgiler

Filoloji nedir Filoloji bilimi neyi inceler Filoloji bilimi hakkında bilgiler

Filoloji nedir? Filoloji bilimi neyi inceler? Filoloji bilimi hakkında bilgiler nasıl elde edinilir? Filolojinin genel özellikleri nelerden meydana gelmektedir? Filoloji ile uğraşan kimseler hangi meslek grubuyla ilişkilendirilmiştir, gibi daha birçok soruyu yanıtlayan incelememizin detayları derledik.

Haberin Devamı

Filoloji, kökenini Fransızcadan alan ve herhangi bir dile ait yazılı belge kalıntılarının geçmişini ve dilsel yapısını inceleyen bir bilim dalı olarak bilinmektedir. Filolojinin TDK sözlüğünde var olan anlamlarıysa, dil bilimi olmakla beraber; dil üzerinden dilin tarihini ve yazılı belgeler yardımıyla da geçmişini inceleme anlamına gelmektedir.

 Filoloji Nedir?

 Filoloji, Fransızca kökenli olmakla birlikte, Eski Yunancada var olan philos ve logos sözcüklerin birleşiminden doğmuştur. Bu yüzden betikbilim ya da kelime sevgisi anlamlarına da gelen filoloji, günümüzde dil bilimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Filoloji bir millete ait dilin yapısını, yazılı belgeler üzerinden kültürel etkileşimlerini, tarihini ve başka dillerle yaşamış olduğu ilişkileri araştırmalar sonucu ortaya çıkarmaya çalışan bir bilim dalıdır.

 Filoloji de araştırılan bir dile ait yazılı belgeler, incelemeler sonucu gerçek olup olmadığını tarihsel bir metin üzerinde ortaya dökmektedirler. Dilin ve yazılı belgelerinin incelenmesi olarak karşımıza çıkan dil bilimi, araştırma aralığını tarihin kronolojik sıralamasına göre gerçekleştirmektedir.

Haberin Devamı

 Filoloji biliminde yer alan yazılı kaynaklar, dilin etkileşim ve ilişkileri dahilinde üretilip, yazıldıkları dönemin izlerini taşımaktadırlar. Bundan dolayı, bir milletin tarihi, yaşayış biçimi, savaşma şekli, kültürel ve ticari ilişkilerini bu metinler aracılığıyla öğrenmek mümkün hale getirilmiştir. Ancak geçmişin tozlu raflarında yer alan bazı metinler ise sahte kaynaklı kişiler tarafından, sonradan insan eliyle üretilmiş olabilmektedir. Böyle bir durumda yazılı metine ait gerçeği saptamak, özgün olanı ortaya çıkarmak ve sahte olan metnin geçerliliğini kaybetmesini sağlamak, filoloji bilimi ile ilgilenenlerin çokça uğraş gösterdikleri bir yerdir.

 Filoloji biliminin kullanım gösterdiği bir diğer alan ise, bir medeniyete veya millete ait tarihi alfabetik ya da anıt kalıntılarının, çözümlenmesi aşamasında da kullanılmasıdır. Filoloji, dünyada bulunan tüm dillerin geçmişini inceler, diller arasında yaşanan etkileşimleri gün yüzüne çıkarmaya çalışır ve dillerin birbirleriyle olan yakınlık derecelerini saptamaya çalışır.

 Filoloji Bilimi Neyi İnceler?

Haberin Devamı

 Filoloji bilimi, dünyada bir milletin ya da geçmişte tarih sahnesinden silinen bir uygarlığın yazılı metinleri, anıtları veya alfabeleri üzerinde araştırma yapan ve uğraşan bir bilim dalıdır. Filoloji bilimi ile uğraşan kimselere, filolog denmektedir. Profesyonel meslek grupları kategorisinde yer alan filologlar, dil ve yazılı kaynaklar üzerine çalışmalarını yürütmektedir. Filologlar, geçmişten bu yana oluşan veya yok olan toplumların iletişim unsuru olan diller üzerinde yaşadıkları etkileşimi ve ilişkiyi çözmeye çalışırlar. Bunun yanı sıra, bir milletin tarihi boyunca yaşamış olduğu dil değişimlerini, kelime türeyiş ve manalarını ya da kelimenin hangi döneme ait olduğunu araştırmaya çalışmaktadırlar.

Haberin Devamı

 Filoloji Bilimi Hakkında Bilgiler

 Filoloji bilimi, dünyanın dört bir köşesinde yer alan ve hala çözümlenmeyi bekleyen birçok geçmiş sözlü ve yazılı kaynaklarla ilgilenmektedir. Bu yüzden eski yazılı metinler aracılığıyla tarihte yer almış bir milletin veya imparatorluğun, geçirmiş oldukları dil değişimlerini, konuştukları dil yapılarını incelenmesinde yardımcı olmaktadır. Filoloji, bir milletin dilinde yer alan ve onlara ait olmayan yabancı sözcüklerin, hangi etkileşimlerle nereden alındığını araştıran bir bilim dalıdır.

Haberin Devamı

 Dünyada yer alan dil ailelerinin akrabalık ve benzerlik ilişkileri arasında var olan köprüyü yeniden incelemeye koyulur. Son olarak filoloji bilimi, araştırmaları sonucu elde ettiği verileri detaylı bir şekilde değerlendirmeye alarak, dilin tarihini, geçirdiği ses değişimlerini, asimile zamanlarını, sosyal ve kültürel tarihini ortaya çıkarmak için uğraş göstermektedir.

Haberle ilgili daha fazlası: