Epidemiyoloji nedir? Epidemiyoloji bilimi neleri inceler

Epidemiyoloji nedir Epidemiyoloji bilimi neleri inceler

Tıpta çok sık görülen Epidemiyoloji sağlığı ve sağlık bilgilerini toplamak için kullanılır. Bu bilgiler hastalıkları azaltmada kullanılır. Epidemiyoloji nedir? Ayrıntıları ile birlikte sizler için derledik.

Haberin Devamı

Toplumdaki her türlü kaza ve hastalık ile ilgili durumların dağılımını inceleyen bilim dalına Epidemiyoloji denilmektedir.

 Epidemiyoloji Nedir?

 Epidemiyoloji toplumda oluşan hastalık ve kaza gibi durumlarda dağılım ile görülme sıklıklarını araştırır. Epidemiyoloji bu hastalıkların belirtilmesi ve etkilerinin azaltılması ile ilgili çalışan bilim dalıdır. Toplumda meydana gelen her türlü hastalıkların ve kazaların nedeni ile meydana geliş şekilleri Epidemiyoloji bilim dalı tarafından araştırılarak incelenir. Bu hastalıklara yönelik yapılması gerekenler de göz önünde bulundurulmalıdır. Epidemiyoloji Yunan kökenli bir sözcüktür. Epidemiyolojidört farklı dala ayrılır. Bunlar da deneysel epidemiyoloji, iş ve çevre epidemiyoloji, nedensel epidemiyoloji ve klinik epidemiyoloji olarak belirtilir.

 Epidemiyoloji Bilimi Neleri İnceler?

Haberin Devamı

 Epidemiyoloji bilim dalı toplumda görülen ve zorlu hastalıkları araştıran bilim dalıdır. Bu konuda yapılan tüm araştırmalar sonucunda sağlıkla ilgili tüm olaylar ayrıntılı bir şekilde analiz edilir. Bu bilim dalı ile birlikte hastalıkların görülme sıklığı ve altında yatan nedenler araştırılır. İnsan topluluklarında görülen hastalıkları araştıran Epidemiyolojik çalışmalar her detayı ele alır. Bu hastalıkların yanı sıra yaş, meslek, cins gibi alanlara göre analizler de yapılır. Bu bilimin amacı sağlık durumu ve hastalıklara neden olan belirleyici faktörlerin tespit edilmesidir. O nedenle her alanda Epidemiyoloji bilim dalına çok önem verilmektedir.

 Epidemiyoloji bilim dalında hastalıkların kaynakları araştırılır. Aynı zamanda hastalık özellikleri de detaylı şekilde belirlenir. Hastalıkların kontrol şekli planlanarak daha kolay bir biçimde izlenir. Epidemiyoloji bilim dalı tarafından hastalık teşhisi yapılırken klinik bulgular ve laboratuvar testleri değerlendirilir. Tüm bunlar Epidemiyolojik verilere dayanır. Hastalıklar ile ilgili popülasyonda Epidemiyoloji çok önemli bir yere sahiptir. Ve bu bilim dalından yararlanılmalıdır. Çünkü özellikle hastalığın çıkış ve yayılış hızı çok önemlidir. Aynı zamanda populasyonda meydana gelen davranışı etkileyen bazı faktörler de vardır. Hastalığın çevre ile ilgili özellikleri de tüm bunlara göre belirlenir.

 Topluma yayılan ve çok sık görülen hastalıkları kontrol etmek için bazı detaylara dikkat etmek gerekir. Öncelikle hastalığın özellikleri belirlenmelidir. Sonrasında ise mücadeleye yönelik yöntem ve maliyet hesaplamaları ele alınmalıdır. Bu hastalıkların zoonoz önemi ile ekonomik zararlarına da dikkat edilmelidir. Hastalıklar ile ilgilenen Epidemiyoloji bilim dalının dört ana başlığı vardır. Bu dört ana başlık da doğru şekilde belirlenir. Özellikle tanımlayıcı epidemiyoloji, sahada hastalık ve hastalık nedenlerinin gözlemlenmesini sağlar. Deneysel epidemiyoloji ise seçilen ve ya oluşturulan gruplarda hastalığın net bir şekilde gözlemlenmesini sağlar. Analitik epidemiyoloji ise epidemiyoloji gözlemlerine dayanan verilen istatiksel olarak hesaplanması demektir. Hastalığın modelinin oluşturulmasına ise teorik epidemiyoloji denilmektedir.

Haberin Devamı

 Hastalık nedenlerini etkileyen bazı faktörler vardır. Bunlar iç ve dış faktörler olarak ortaya çıkar. Hormonel, metabolik ve genetik çeşitler iç faktörler olarak belirlenir. Dış etkenler ise fiziksel, kimyasal, mekanik ve biyolojik faktörlerdir. Epidemiyoloji doktorlarının görevleri de buna göre belirlenmektedir. Epidemiyoloji doktorları insanları salgın hastalıklardan uzak tutmak için çaba gösterir. Bu noktada bazı kişilerde oluşan popülasyon odaklı araştırmalar yaparlar. Bu hastalıklar da demografik yapıya göre çeşitlendirilir. Epidemiyoloji doktorları istatiksel analizleri de detaylı olarak yaparlar. Aynı zamanda bu konuda tüm verilerin toplanması ve ayrıntılı olarak analiz edilmesi de çok önemlidir. Ayrıca yeni yöntemler de geliştirilmeli.

Haberin Devamı

 Epidemiyoloji bilimi küresel çapta meydana gelecek olan tüm hastalıklar ile ilgili olan araştırmaları yapar. Bunun yanı sıra hastalığın özellikleri de belirlenir.

Haberle ilgili daha fazlası: