Ekoloji nedir ve neyi inceler? Ekoloji bilimi terimleri hakkında bilgiler

Ekoloji nedir ve neyi inceler Ekoloji bilimi terimleri hakkında bilgiler

Doğa bilimi olarak da adlandırılan Ekoloji her anlamda en çok ihtiyaç duyulan bilim dallarından birisidir. Ekoloji bilimi aynı zamanda canlıları ilgilendirir. Ekoloji nedir ve neyi inceler? Tüm detaylarıyla sizler için derledik.

Haberin Devamı

Ekoloji, canlıların kendisi ile ve çevreleri ile olan ilişkilerini inceleyen ve araştıran bilim dalıdır. Ekoloji terimi ilk olarak 1866 yılında Ernst Haeckel tarafından ortaya konulmuştur.

 Ekoloji Nedir ve Neyi İnceler?

 Doğada bulunan tüm canlıların araştırmalarının yapıldığı bilim dalına Ekoloji denir. Ekoloji bitkiler, hayvanlar, insanlar ve mikroorganizmaları inceler. Aynı zamanda bu canlıların birbiri ile ve çevreleri ile olan etkileşimleri de bu şekilde araştırılır. Ekoloji aynı zamanda çevrenin korunmasında da çok önemli bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda ekoloji çevresel konuları geniş kapsamı ile araştırır. Çünkü doğada milyarlarca canlı bulunmaktadır. Ekoloji de ufak detayları değil daha kapsamlı konuları araştırır. Bu özelliği ile ekoloji oldukça kapsamlı bir bilim olarak ortaya çıkar. Ekoloji, diğer bilim dallarına da çok katkı sağlar.

 Ekoloji Bilimi Terimleri Hakkında Bilgiler

Haberin Devamı

 Canlıların doğada yaşayışları ve çevreleri ile etkileşimini inceleyen Ekoloji bilim dalına ait terimler bulunmaktadır.

 Ekoloji: Dünya genelinde yer alan tüm canlıların yaşamsal fonksiyonları ve çevresel faktörleri inceleyen bilim dalıdır.

 Ekosistem: Ekosistem aynı zamanda doğa demektir. Tüm canlı ve cansız varlıkların yaşam alanı olarak adlandırılan alana ekosistem yani doğa demektir.

 Biyom: Canlı ve cansız tüm varlıkların oluşturduğu yaşam alanlarında geniş ve etkili olan bölgedir. Biyomlar farklı kategorilere ayrılmaktadır. Mesela çöller, tropikal ormanlar ayrı ayrı biyomlar olarak adlandırılır.

 Habitat: Ekoloji terimlerinden biri olan Habitat genel olarak tek türün yaşam alanı denilmektedir.

 Popülasyon: Belirli bir alanda yaşayan canlılara genel olarak verilen isimdir.

 Biyosfer: Bu yer kürede canlı yaşamının sürdürülmesi için en uygun bölüm olarak nitelendirilir.

 Biyokütle: Tüm canlıların genel anlamda gözle görülüp tartılabilen toplam kütlesine denilmektedir.

 Flora: Doğanın belirli alanlarında ve ya bölgelerinde yaşamlarını sürdüren bitkilerin genel adına denilir.

 Ekoton: Bu terim iki farklı yaşam sahasının kesiştiği yere denilmektedir. Ekoton iki farklı alanın kesişim noktasıdır.

 Biyolojik Birikim: Doğada yaşayan canlıların vücudundan atılamamış olan toksik maddelere denilir.

Haberin Devamı

 Biyoçeşitlilik: Bu ekosistemde yer alan canlı türü çeşitliliğine denilmektedir.

 Evrim: Canlıların belirli bir zaman içinde gelişimlerinin ve değişimlerinin incelenmesidir. Bu değişim ve dönüşüm dengesinin incelenmesine denilir.

 Ekolojiye olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Özellikle doğa ve çevre gibi konular ele alındığında Ekolojiye gereksinim vardır. Günümüzde de çok sık gündeme getirilen çevre kirliliği ve küresel ısınma gibi konularda da ekoloji bilim dalından yararlanılmaktadır. Pek çok alanda yaşayan canlıları yaşadıkları bölümlerde inceleyen bu bilim dalı biyolojiye de çok önemli katkılar sağlamaktadır. Doğal dengenin korunması için ekoloji bilim dalına çok önem verilmelidir. Bunun yanı sıra ekolojik sistemde yer alan canlıların yaşamsal devamlılığı sürdürülmelidir.

Haberin Devamı

 Son yıllarda oldukça önemli olan Ekoloji bilim dalı, zararlı kimyasalların doğaya verdiği zararları inceler. Aynı zamanda atıkların da geri dönüşüm yolu ile tekrar doğaya kazandırılmasına denilir. Ekoloji bilim dalı genellikle doğanın bütünü ile ilgilenilir. Canlıların doğadaki yaşamsal faaliyetlerini ayrıntılı olarak inceler. Bunun yanı sıra ekolojik dengenin bozulması canlıların yaşamsal etkilerini doğrudan ilgilendirir. Bu nedenle ekolojinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi de çok önemlidir. O nedenle ekolojik dengenin bozulmaması için tüm önlemler alınmalıdır. Doğayı korumak demek canlı yaşamının sağlıklı ve sürekli bir şekilde sürdürülmesine denilmektedir. O yüzden ekolojik sistemin doğru şekilde işlemesi önemlidir.

Haberle ilgili daha fazlası: