Danıştaydan mesleki gelişim çalışmasına devam kararı

Güncelleme Tarihi:

Danıştaydan mesleki gelişim çalışmasına devam kararı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 17:08

Danıştay, öğretmenlik kariyer basamaklarına ilişkin yürütmenin durdurulması istemini reddetti.

Haberin Devamı

Türk Eğitim-Sen, 13 Mayıs'ta yürürlüğe giren Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge'nin "Mesleki gelişim çalışması" başlıklı maddesinin, yönetmelik ve kanunda olmayan bir düzenlemeyle uzman öğretmen ve başöğretmenliğe başvuracak adaylara başvuru şartı olarak yeni bir kriter getirdiğini ileri sürerek, maddenin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay 2’nci dairesine dava açmıştı. Öncelikle yürütmenin durdurulması talebini değerlendiren daire, bunu oy birliğiyle reddetti.

ARANAN ŞARTLARA YER VERİLİYOR
Danıştay’ın kararının gerekçesinde, "Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için öngörülen mesleki gelişim çalışmalarında ve eğitim programında, eğitim hizmetlerinin gereklerine uygun olarak günün değişen ve gelişen şartları doğrultusunda güncellenme ihtiyacı olabileceği açıktır. Nitekim, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, söz konusu mesleki gelişim çalışmalarına ve eğitim programına ilişkin usul ve esaslar, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge ile belirlenmiş olup, yönerge ekinde de eğitim programına ve mesleki gelişim çalışmalarına yönelik ayrıntılı düzenlemeler yer almıştır" denildi.

Haberin Devamı

BENZER BİR KONU DA DAHA ÖNCE REDDEDİLMİŞTİ
Yönerge ile Öğretmenlik Meslek Kanunu ve Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği hükümleri kapsamı ve sınırları çerçevesinde, ikincil bir düzenleme yapıldığı vurgulanan gerekçede, "Dava konusu olan düzenlemede, kamu yararına, hizmet gereklerine ve üst hukuk normlarına aykırılık görülmemiştir" tespitinde bulunuldu. Gerekçede, daha önce Danıştay tarafından benzer bir konuda, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği'nin "Eğitim Yönetimi Sertifika Programı" başlıklı maddesinin yürütmesinin durdurulması isteminin de reddedildiği anımsatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!