Bulgar Alfabesi Nedir, Kaç Harf Ve Özellikleri Nelerdir? Bulgarca Alfabe Harfleri Yazılışı, Okunuşu Ve Sırası

Güncelleme Tarihi:

Bulgar Alfabesi Nedir, Kaç Harf Ve Özellikleri Nelerdir Bulgarca Alfabe Harfleri Yazılışı, Okunuşu Ve Sırası
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2021 11:07

Bulgarlar tarafından konuşulmakta olan bir dilini varlığı söz konusudur. Dünya üzerinde konuşulan tüm dillerde olduğu gibi Bulgarca dilinin de sahip olduğu bir alfabenin varlığı söz konusudur. Sizin için Bulgar alfabesi nedir, kaç harf ve özellikleri nelerdir? Bulgarca alfabe harfleri yazılışı, okunuşu ve sırası konu başlıklarını ayrıntıları ile derledik.

Haberin Devamı

Alfabeler, dilde konuşulan sesleri ifade eden işaretleri içerir. Bu kapsamda Bulgarca dilinin seslerini ifade eden Bulgarca alfabesi varlık göstermektedir. 

 

Bulgar Alfabesi Nedir?

Bulgar Alfabesi, Kiril ve Yunan Alfabesinden esinlenilerek 862 tarihinde oluşturulmuş olan bir alfabe olma özelliği taşımaktadır. Günümüzde kullanımı söz konusu durumda olan modern Bulgar Alfabesi ise 16. yüzyılda oluşturulmuş olan bir alfabe olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Bulgar Alfabesi Kaç Harf?

Bulgaristan ülkesinde konuşulan dillin seslerini barındıran bir alfabe olma özelliğini taşıyan Bulgar alfabesinden 1945 tarihinde iki harf çıkarılmıştır. Ortaya çıkan bu durumun neticesinde ise günümüzde kullanımı söz konusu durumda olan Bulgar alfabesi 30 harf içermektedir. Bulgar Alfabesi dünya üzerinde yalnızca Bulgaristan'da kullanılmakta olan bir alfabe olmaktadır.

Haberin Devamı

 

Bulgar Alfabesi Özelikleri Nelerdir?

Günümüzde kullanılmakta olan modern Bulgar alfabesinin bazı önemli özelliklerinin varlığı söz konusudur. Bunları madde madde vermek gerekirse;

 

 - Bulgar alfabesinde C harfi bulunmuyor,

 - C sesinin yazılışı için D ve J harflerini yan yana yazılarak C sesi oluşturulur. Örneğin; Bulgarca isim yazılışı için Cansu kelimesi, Bulgarcada Djansu olarak yazılır.

 - Bulgar alfabesi; Kiril ve Metodiy adındaki iki kardeşin çok iyi bilmekte oldukları lehçeleriyle ortaya koymuş oldukları bir alfabe olma özelliği taşır.

 - Bulgar alfabesinde her sese karşılık bir harf bulunmaktadır.

 - Bulgar dilinin belirgin özelliklerini kapsayan bir alfabe olma niteliği barındırır.

 - Bulgarca kelimeler ve bu kelimelerin okunuşları, bu alfabe ile tam olarak anlam kazanmış bir nitelik barındırmaktadır.

 

Bulgar Alfabesi Harfleri Nasıl Yazılır ve Okunur? Bulgarca Alfabe Harfleri Yazılışı ve Okunuşu

Dünya üzerindeyaşayan farklı milletlerin her birinde olduğu gibi Bulgarlarda belli bir alfabe ve harf kullanılırlar. Bulgarca harflerinde kendisine özgü yazılış ve okunuş şekillerine sahiptir.

 

 Bulgar Harfleri Bulgar Harflerinin Harfin Adı Bulgar Harflerinin Okunuşu

 А- а a a

 Б - б bı b

 В - в vı v

 Г - г gı g

 Д - д dı d

 Е- е e e

 Ж - ж jı j

 З - з zı z

 И - и i i

 Й - йi i kratko y

 К - к kı k

 Л - л lı l

 М - м mı m

 Н - н nı n

 О - о o o

 П - п pı p

 Р - р rı r

 С - с sı s

 Т - т tı t

 У - у u u

 Ф - ф fı f

 Х - х hı h

 Ц - ц tsı ts

 Ч - ч çı ç

 Ш - ш şı ş

 Щ - щ ştı şt

 Ъ - ъ ı ı

Haberin Devamı

 Ь - ь ermalık ğ harfi ile y harfinin arası

 Ю - ю yu yu / ü

 Я - я ya ya

 

 Önemli Not: "Д" ve "Ж" harfleri yan yana yazıldığında C sesini verir.

 

Bulgar Alfabesi Harfleri Sırası

Dünya üzerinde kullanımı söz konusu olan her alfabede olduğu gibi Bulgar alfabesinde kullanılan harflerinde belli bir sıralamasının varlığı söz konusudur. Buna göre Bulgar harfleri sıralaması ise aşağıda gösterildiği şekilde olmaktadır.

 

 А, Б, B, Г, Д, E , Ж, З, И, Й, К, Л, M, H, O, П, P, C,T, Y, ф, X, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ь, Ю, Я

 

 Not: Alfabetik sıralama büyük harflerle gösterilmiştir.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası: