Bauhaus Akımı nedir? Kurucusu ve öncüleri kimdir? Bauhaus Akımı özellikleri, sanatçıları ve eserleri

Bauhaus Akımı nedir Kurucusu ve öncüleri kimdir Bauhaus Akımı özellikleri, sanatçıları ve eserleri

Bauhaus akımı aslında toplumların modernleşmesi olarak ifade edilebilir. Bu akım ile tasarımlar anlam kazanmıştır. Bauhaus akımı nedir, kurucusu ve öncüleri kimdir, özellikleri nelerdir, akımın sanatçıları kimlerdir, bu akımın eserleri gibi bilgileri sizler için derledik.

Haberin Devamı

Bauhaus akımı 20. yüzyılın önemli bir akımıdır. Bu akım ile pek çok eser ortaya konmuştur ve insanların sanat algıları da değişmiştir.

 Bauhaus Akımı Nedir?

 Bauhaus akımı ile endüstriyel üretim bir anda değişmiştir. Bu akım ilk olarak 1919 yılında ortaya çıkmıştır. Bu akım ile birlikte mimari yapılarda da pek çok değişiklik olmuştur. Bauhaus akımına göre sanat, mimarlık ve ressamlık birbirlerinin ayrılmaz parçalarıdır.

 Bauhaus akımı ile birlikte endüstriyel ürünlerin tasarımına da yeni bir soluk getirilmiş oldu. Bu akım günümüz modern mimarisinin de temelini oluşturur.

 Bauhaus 20. yüzyıla yön veren oldukça önemli bir akım olarak karşımıza çıkmaktadır. Bauhaus insanı konuşmasından giyimine, tarzına kadar oldukça farklı ve modern bir görünüm sergiler.

 Bauhaus Akımı Kurucusu ve Öncüleri Kimdir?

Haberin Devamı

 Bu akım 1919 yılında Alman olan mimar ve aynı zamanda tasarımcı Walter Gropius tarafından kurulan bir akımdır. Bauhaus uygulamalı sanat okulu olmasının yanında hem de bir kültür merkezi olma ünvanı almıştır.

 Walter Gropius daha sonradan kapak tasarımını da yaptığı bir manifesto yayınlamıştır. Bu manifesto 4 sayfadan oluşur ve döneminde oldukça ses getirmiştir. Manifestonun içeriği ise yapılan faaliyetlerin amacının bina ile ilgili olduğu konusundadır.

 Manifesto da işlevsellik, yenilik ve bütünsellik kavramları sık sık geçmektedir. Bu manifesto dönemindeki pek çok sanatçıyı da etkisi altına almıştır.

 Bauhaus Akımı Özellikleri

 1919 yılı Almanya'da oldukça karışık bir yıl olarak geçerken bu dönemde Bauhaus isimli okul açılır. Almanya'nın savaştan yenik bir şekilde çıkması, ülkenin ekonomik ve kültürel olarak çokça etkilenmesine neden olur. Bu sebeple de yeni bir sosyal düzen arayışı içine girilmiştir.

 Walter Gropius ilk olarak Werkbund hareketi içerisinde bulunmuştur. Gropius Bauhaus'da ise mimar, zanaatkar ve sanatçı ile endüstri arasında bir bağ kurmayı amaç edinmiştir. Gropius Werkbund'da üç yıl boyunca Behrens'in asistanlığını üstlenir. Burada oldukça önemli bilgiler edinir.

 Walter Gropius'un bir diğer önemli hocası da Van de Velde olmuştur. Van de Velde 1890 yılında mühendislerin artık yeni nesil mimarlar olduğunu savunmuştur.

 Bauhaus Akımı Sanatçıları

Haberin Devamı

 Bauhaus ismi modernlik ve araştırma ile eş anlamlı bir sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır. 20. yüzyılda Klee ve Kandinsky gibi pek çok tasarımcı yetiştirmiştir.

 Gropius güzel sanatlar ile tasarımın aynı kökenden geldiğini savunuyordu. Bu sebeple de okulda sanatçı, mimar, zanaatkar ve endüstri alanında birlikte pek çok öğrencinin yetişmesini sağladı.

 Bauhaus Akımı Eserleri

 Bauhaus akımının uygulamaları oldukça geniş bir yelpazede gerçekleşmekteydi. Baskı, Seramik, Ahşap, metal, tekstil, boyama, duvar, mobilya gibi pek çok atölye bulunmaktaydı.

Haberin Devamı

 Okul içerisinde bulunan atölyeler birer laboratuvar gibi kullanılarak endüstrinin ihtiyacı olan estetik anlayışlar burada adım adım inşa edilmiştir. Burada her türlü malzemeden tasarımlar yapılmış, prototipler hazırlanmış ve fabrikalarda üretimleri gerçekleştirilmiştir.

 Toplumdaki insanlar ilk defa bu dönemde sanatçıların üretmiş olduğu günlük yaşamda kullanılan bu ürünleri kullanma fırsatı yakalamıştır.

 Aslında okulun temel amacı sanatçıları yaşadıkları toplum hakkında bilinçlendirmek ve sanatçıların bir sorumluluk almasına neden olmaktır. Bunun yanında okul sanatçıların sorunlarını dile getirmesine olanak sağlıyor ve toplumun sorunlarına ilaç olmaları için de teşvik ediyordu. Ancak 1920'li yıllara gelindiği zaman bu akım politik baskılardan nasibini almıştır.

Haberin Devamı

 Yeniliğe ve modern sanat akımına karşı olan Nazi taraftarları okulun kapanması için baskılar yapmıştır.

Haberle ilgili daha fazlası: