GeriAraştırma Atom Nedir Ve Özellikleri Nelerdir? Atomun Yapısı, Modelleri Ve Parçacıkları
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Atom Nedir Ve Özellikleri Nelerdir? Atomun Yapısı, Modelleri Ve Parçacıkları

Atom Nedir Ve Özellikleri Nelerdir? Atomun Yapısı, Modelleri Ve Parçacıkları

Atom tüm maddelerin yapı taşı olduğu düşünülmektedir. Bu kavramı yaklaşık 150 yıl önce bilim dünyası adına ortaya atılmıştır. Atom hakkında en çok sorulan soruların başında Atom nedir ve özellikleri nelerdir? Atomun yapısı, modelleri ve parçacıkları nedir? Gibi sorular bulunmaktadır. Bu ve benzeri soruların cevabı için yazımız okumanızda bilgi sahibi olmanız açısından fayda vardır.

Atom birçok alt parçacığı olan ve maddenin en küçük yapı taşı olarak bilinene bir terim olmaktadır. Atom teknolojisi ile birlikte çok farklı dünyalar insanoğlu için ortaya çıkmıştır.

Atom Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Maddenin en küçük yapısı olan atom hakkında birçok bilinmesi gereken şey bulunmaktadır. Özellikle bir süre boyunca dünyanın en küçük maddesinin atom olduğu düşünülmekteydi. Fakat zaman içinde atomdan da daha küçük maddelerin olduğu bulunmuştur. Bunlar atom altı parçacıkları olarak bilinmektedir. Genel olarak atomun özellikleri şu şekilde olmaktadır.

Atom yapısı bir elementi meydana getiren ve birçok kaynak da en küçük yapı taşlarının içinde bulunduran elementlerin özü olarak bilinmektedir. Bu Yapıların tepkimeleri sararasında oldukça büyük bir enerji ortaya çıkmaktadır. Bu enerji fisyon tepkimesi olarak adlandırmaktadır. Tabi ki bu tepkimler sonucunda çok büyük bir enerji ortaya çıkmaktadır. Bugün kitlesel silah olarak kullanılan atom bombasının kökeni bu tepkimler sonucuna oluşmaktadır. Amerika birleşik devletleri ikinci dünya savaşında birçok bilim adamlarının yardımı ile ilk atom bombasını yağmıştır ve Japonya’ya atmıştır.

Atom yapısının kökeni atom bulutu olarak adlandırılan bir bulutun etrafında bulanan tepkimler şeklinde olmaktadır.

Atom çekirdeği kekende iki parçaya ayrılmaktadır. Bu kökenleri nötron ve protonlar olmaktadır. Nötronlar daha çok nötr olan yapılardan oluşmaktadır. Bunların hiçbir şekilde bir yükü bulunamamaktadır. Proton ise pozitif çekici özelliği olan bir yapı olmaktadır. Sonem olarak elektron ise negatif yüklü yapılardan oluşmaktadır.

Protonların hesaplamalarda proton yükü + 1 olarak bilinmektedir. Nötronlarınki + - 0 olarak bilinmektedir. Elektronlara ise – 1 olarak bilinmektedir.

Tüm nötron ve proton yapıları çekirdek etrafından itme ve çekme hareketleri sonucunda dönmektedirler. Bu Yapıların dönmesi halinde itme ve çekme kuvvetleri sayesinde hiçbir zaman bir biri ile çarpışmamaktadır.

Proton sayısı atom açıdan son derece önemli olmaktadır. Genellikle bu yapılar atomun yapısı ve özellikleri hakkımdan oldukça derin bilgiler vermektedir. Bir atomun hiç bir zaman proton ve nötron sayesinde bir değişiklik olamaz. Çünkü bu yapılar aslında bir atomun yapısını meydana getirmektedir. Elektronlar ise bir atomdan başka bir atoma geçebilmektedir.

Eğer bir atomun proton sayısı aynı fakat nötron sayısı oldukça farklı ise o elementin izotopları denir.

İzotoplar kimyasal hiçbir şekilde farkı olmamaktadır. Fakat aynı kütleye sahip ise bu durum olmaktadır.

Atomun Yapısı, Modelleri ve Parçacıkları Nedir?

Atomun yapısı oldukça önemli bir kavram olarak bilinmektedir. Bir atomun yapısı be modellemeleri ile birlikte çok büyük bir enerjinin kapısı açılmaktadır. İlk olarak bir atomun merkez atım etrafına iki adet elektron yerleşir. Sonrasında diğer halkaya ise 8 adet elektron yerleşmektedir. Sonrakine ise yine sekiz şeklinde gitmektedir. Bilim adamları tarafından daha rahat bir şekilde yapılanması için kısa bir yazım şekli bulunmaktadır.

Atomun yapısının bozulması ile birlikte çok büyük bir enerji ortaya çıkmaktadır. Yeni bir atomun olması ile de çok daha büyük bir enerji olmaktadır. Bu Enerjiler bugün nükleer santrallerde işe yaramaktadır. Ayrıca atom bombası gibi nükleer başlıklı bombalar içinde atomun yapış ve modellemesi oldukça önemlidir. Modellemeler sayesinde atom altı yapılarda bulunmaktadır.

 

False