Astrobiyoloji nedir ve neyi inceler? Astrobiyoloji (Egzobiyoloji) bilimi hakkında kısaca bilgiler

Astrobiyoloji nedir ve neyi inceler Astrobiyoloji (Egzobiyoloji) bilimi hakkında kısaca bilgiler

Astrobiyoloji yaşamın temellerini inceleyip araştıran, astrofizik, biyokimya, paleontoloji, jeoloji gibi bilim dalları ile etkileşim içinde olmasından ötürü multidisipliner bir bilim dalı. Diğer bilinen adı ile Egzobiyoloji bir hayli merak uyandırıyor. Astrobiyoloji hakkında Astrobiyoloji nedir ve neyi inceler? Astrobiyoloji (egzobiyoloji) bilimi hakkında kısaca bilgiler derledik.

Haberin Devamı

Evrenin biyolojik kökenini, evrendeki canlılığı, evrimi ve canlılığın devamı için gerekli koşulları etkileşim içinde olduğu çeşitli bilim dalları ile birlikte inceleyen Astrobiyoloji, çalışmalarının yapıldığı en ünlü yer Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)dır. NASA’nın bünyesinde çok sayıda değerli astrobiyolog bulunmaktadır. Dünyanın pek çok yerinde de günümüzde astrobiyoloji alanında önemli çalışmalar yürütülmektedir.

 Astrobiyoloji Nedir?

 Astrobiyoloji veya Egzobiyoloji, disiplinler arası bir bilim olarak özellikle evrende yaşamın ortaya çıkışı ile evrimini sağlayan biyokimyasal ve jeokimyasal etken ve süreçleri konu alan bir bilimdir. Astrobiyoloji, bir başka ifade ile evrende biyolojik kökenin, dağılımın, evrimin ve canlıların geleceğinin incelenmesi olarak da ifade edilmektedir.

 Astrobiyoloji Neyi İnceler?

Haberin Devamı

 Astrobiyolojinin incelediği disiplinler arası alanda Güneş Sistemi’nin içinde ve dışında kalan yaşanabilir gezegenlerdeki yaşanabilir ortamların araştırılması, abiyogenez kanıtlarının araştırılması, Mars ve Güneş Sistemi’ndeki yaşam araştırmaları, Dünya’daki yaşamın evrim kökenleri ile erken dönemleri üzerine laboratuvar çalışmaları, alan araştırmaları, yaşam potansiyelinin Dünya ile uzaydaki zorluklara uyarlanması çalışmaları yer almaktadır.

 Astrobiyoloji, araştırma alanları arasında en fazla adından söz edilen ve gündemde olan Mars gezegenindeki yaşam çalışmalarıdır. Astrobiyoloji, Mars canlılık için uygun mu? Mars canlılık için eğer uygunsa hangi şartlar en uygundur? Marsın yer çekimi insanın biyolojik sisteminde ne tür sorunlar yaratır? Ve Dünya ve Mars arasındaki yer çekimi farkına dair sorulara bilimsel olarak yanıtlar aramaktadır.

 Astrobiyolojinin inceleme alanına giren bir diğer önemli konu uzaylılardır. Uzaylılara dair akıllara takılan ya da sorulması gereken önemli sorulara astrobiyoloji çözümler aramaktadır. Bu sorular arasında “Uzaylılar var mıdır?”, “Uzaylılar ile iletişim kurulabilir mi?”,”Yaşam sistemleri nasıldır?” soruları ön plana çıkmaktadır. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından kurulan SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) olarak adlandırılan Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırmaları Enstitüsü bu sorulara çözümler aramak maksadı ile bilimsel faaliyetlerini sürdürmektedir.

 Astrobiyolojinin araştırma konuları arasında evrenin biyolojik kökeni göze çarpmakta olup bulunan fosiller üzerinden evrenin ve canlılığın yaşını hesaplama, evrenin nasıl oluştuğunu ve canlılığın dünyadaki hayat şartlarına nasıl uyum sağladığı hususları detayları ile astrobiyologlar tarafından ele alınmaktadır. NASA, ilk astrobiyolojik projesini 1959 yılında hazırlamış, astrobiyolojik programını ise 1960 yılında belirlemiştir.

Haberin Devamı

 Astrobiyoloji (Egzobiyoloji) Bilimi Hakkında Kısaca Bilgiler

 Astrobiyoloji terim olarak eski Yunanca kökenlidir. Yunanca "takımyıldız" anlamına gelen astron ile "yaşam" manasını taşıyan bios ve "inceleme" anlamındaki logia kelimelerinin birleşimden meydana gelen bir terimdir. Astrobiyoloji, bilim dalları arasında halen gelişmekte olan ve önemli ilerlemeler gözlemlenen bir alandır. Özellikle dünya dışı yaşam ve dünya dışı zeki yaşam ile ilgili araştırmalar, astrobiyoloji alanına olan ilgiyi canlı tutmakta ve tüm dünya tarafından dikkatle takip edilmektedir.

Haberin Devamı

 Astrobiyologlar, yeni gezegenleri keşfetmek ve bunların yaşanabilir olma durumlarını bilimsel olarak tespit etmek amacı ile astronomlarla, moleküler etkileşimlerden yaşama geçişi anlamak üzere kimyacılarla, diğer gezgenler üzerinde bulunan anahtar mineraller ile suya dair kanıtları araştırmak üzere jeologlarla, en erken yaşam türlerini inceler.

 Bu türleri anlamak amacı ile paleontologlar ile moleküler biyologlarla ve uzman bilim insanlarının yanında gezegenbilimciler, iklimbilimciler ve başka diğer önemli bilim dallarında çalışan bilim insanları ile işbirliği ve uyum içerisinde çalışmaktadırlar.

Haberle ilgili daha fazlası: