GeriAraştırma Aristokrasi Nedir? Aristokrasi Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Aristokrasi Nedir? Aristokrasi Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Aristokrasi Nedir? Aristokrasi Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Aristokrasi, toplumsal yaşamda bazen işittiğimiz ve fakat hakkında kesin bir bilgiye sahip olmadığımız kavramlardan birisidir. Aristokrasi denildiğinde bir takım net olmayan bilgiler uçuşur kafamızda ama çoğu kişi kesin bir tanımını verecek durumda olmaz. Aristokrasi nedir? Aristokrasinin tarihi ve özellikleri hakkında merak edilen tüm detayları derledik

Aristokrasi, tarihi çok eskiye dayanan bir yönetim şeklidir. Aristokrat denilen imtiyazlı sınıfın siyasi iktidarı elinde bulundurduğu bir yönetim biçimidir.

Aristokrasi Nedir?

Aristokrasi kelimesinin tam olarak karşılığı "soylular sınıfı"dır. Aristokrasi sözcüğü Yunanca bir kelimedir ve "aristo" ile "kratos" kelimelerinin bileşmesinden oluşmuştur. Aristos: en iyi manasına gelirken, krotos: kudret, güç anlamındadır. Diğer bir anlatımla; en iyilerin, soylu sınıfının iktidara, güce sahip olduğu yönetim, rejimdir. Bir nevi "en iyisi, en iyi sınıf, tarafından yönetim" durumudur. Aristokrat ise en net ve kısa tanımı ile " ayrıcalıklı sınıf, soylu ve seçkin" anlamına gelmektedir.

Aristokrat bir kimsenin soylu bir aileden gelmesi şarttır. Bu durum on dokuzuncu yüzyıla kadar böyleydi. Ancak yakın zamanda Avrupalı soylular, aristokrasi için soylu olmak şartının gerekmediğini ileri sürmeye başlamışlardır.

Aristokrasi tıpkı diktatörlük, monarşi, meşrutiyet ve demokrasi gibi bir yönetim biçimidir. Aristokrasinin dayandığı imtiyazlı sınıfa "aristokrat" denildiği için bu yönetim şekline de aristokrasi adı verilmektedir. Fransa' da aristokrat adı verilen bu imtiyazlı ve soylu sınıf uzun süre etkin ve güçlü olmuştur. Aristokrasi bu nedenle bir dönem Fransa'da da hüküm sürmüştür.

Aristokrasi Tarihi

Aristokrasi; ekonomik gücün, toplumsal ve siyasi gücün soylular sınıfının elinde bulunduğu tarihi yönetim biçimidir. Aristokrat kelimesi zaten soylu sınıfına karşılık gelmektedir. Bu yönetim biçimini destekleyen sınıf da işte bu imtiyazlı soylu sınıftır. Aristokrasinin tarihine bakıldığında geçmişi milattan önce 300 yıl öncesine kadar dayanan bir yönetim şeklidir.

Aristokrasi ilk çağ site devletlerinde görülmüştür. Yani ilk kez Yunanistan'ın antik kenti olan Atina'da görülmüştür.

Eski Venedik Cumhuriyeti bu düzen ile bu yönetim şekli ile idare edilmiştir. Çünkü o dönemde Venedik'te imtiyazlı soylu sınıfı çok güçlü idi. Aristokrasi tarihte daha çok feodal toplumlarda görülmüştür. Aristokrasinin bu tip toplumda filizlenip yaygınlaşması ve kabul görmesi anlaşılabilir bir durumdur. Çünkü feodal toplumlarda sosyolojik olarak geniş topraklara sahip bulunan asiller, soylular ekonomik anlamda da etkili ve güçlüdürler.

Toprağı işleyen köylü sınıfı ise güçsüz, zayıf ve hatta toprak sahibinin bir çeşit mülkü durumundadır. Aristokrasinin tarifinde yer alan, yönetimin en seçkin kimselerin elinde bulunduğu siyasal rejimdir, ibaresindeki " en seçkin kimseler" de zaten ancak ve ancak toprak sahibi olan aristokratlar olabiliyordu.

Aristokrasi, günümüzde ilkel monarşi döneminden çeşitli biçimlere evrilerek gelmişse de bugün siyasi bir anlam taşımaktan uzak daha ziyade sosyal bir mana ihtiva eder durumdadır.

Aristokrasi Özellikleri

İmtiyazlı bir sınıfın ve genellikle de soyluluk iddiasında olan bir aristokrat sınıfın egemen olduğu yönetim biçimi olan aristokrasinin özellikleri şu başlıklar altında sıralanabilir:

Aristokrasi de ayrıcalıklı bir zümre bir soylu sınıf yönetime egemendir, toplumda hakim durumdadır.

İlk çağda ve orta çağda aristokrat zümre genellikle büyük toprak sahibi olduğu gibi zaten askeri güce de sahip bulunurdu.

Aristokraside sınıfsal ayrışma vardır. Bir üstün sınıf hakimiyetinde farklı statüde değişik alt sınıflar mevcuttur. Yani toplumda asla bir eşitlik söz konusu değildir.

Aristokraside, aristokrat sınıfında bu soyluluk imtiyazı miras yolu ile doğumla geçer. Sonradan bu sınıfa dahil olmak seçeneği mevcut değildir. İktidarı elinde bulunduran asilzadeler kapalı bir topluluktur.

 

 

 

False