Arap Alfabesi Nedir, Kaç Harf Ve Özellikleri Nelerdir? Arapça Alfabe Harfleri Yazılışı, Okunuşu Ve Sırası  

Güncelleme Tarihi:

Arap Alfabesi Nedir, Kaç Harf Ve Özellikleri Nelerdir Arapça Alfabe Harfleri Yazılışı, Okunuşu Ve Sırası
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2021 11:09

Arap Alfabesi 7. yüzyılın sonlarına doğru kullanılan ve merkezi Orta Doğu olan geniş bir alana yayılma olasılığı olan bir dildir. İslam dininin benimsendiği ve kullanıldığı bölgelerde kabul görmüş bir alfabedir. Dünyada en çok kullanılan 2. alfabe sistemi olarak bilinir. Arapça dili ise günümüzde pek çok yerde kullanılmaktadır.

 

Haberin Devamı

Bunlar; Orta Doğu ve Orta Asya, Doğu Asya, Güney Asya, Güney Doğu Asya, Afrika olarak sıralanabilir. Osmanlı Devleti de içinde olmak üzere İslam'ın yaygınlaştığı her yerde bu alfabenin kullanımını görmek büyük olasılıktır.

 

Arap Alfabesi, milattan sonra 2-4. yüzyıl aralığında Fenike Alfabesinden türemiş bir dildir. Sağdan sola olarak yazılan bu alfabe 28 harften oluşmaktadır.

 

Arap Alfabesi Nedir ve Arap Alfabesi Kaç Harften Oluşur?

İslamiyet'in yayılması ile daha çok yayılma fırsatı bulan Arap Alfabesi, 28 harften oluşmaktadır. Bu harflerin şekillerinin sayısı ise 17'dir. Arap Alfabesi sağdan sola şeklindedir. Bu sebepten dolayı Arapça dilini yazılı hale getirmek için bu Arap Alfabesindeki harflerin hemen hemen hepsi sessiz harflerdir. Harfler hareke denilen işaretler ile birlikte seslendirilir. Ancak bu işaretler dini metin ve dini şiirler dışında kullanılmamaktadır.

Haberin Devamı

 

28 harf içerisinden 22 tanesi Sami Alfabesinden değişikliğe uğrayarak Ara Alfabesine geçmiştir. Kalan 6 harf ise Arap diline ait sesleri vermek amacıyla eklenmiştir. Türkler, İranlılar, Pakistanlılar gibi Arap olmayan uygarlıklar da bu alfabeyi 7. yüzyıldan sonra kullanmışlardır. Arapça dili, dünyadaki 22 ülkenin Resmi dili haline gelmiştir. Birleşmiş Milletler ise 1974 yılında bu dili Resmi kabul etmiştir. 7. yüzyıla kadar ise yalnızca Arap Yarımadası'nda kullanılmıştır.

 

Arap Alfabesi Özellikleri Nelerdir?

Her alfabenin özelliği bulunduğu gibi Arap Alfabesinin de kendine özgü özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler şu şekilde sıralanabilir:

 1. Toplam 28 harften oluşmuştur.
 2. Alfabede küçük ve temel olan harfler yoktur.
 3. Noktalama işaretlerine uygun kurallar bulunmaz.
 4. Alfabede bulunan bazı harfler sonra gelen harfler ile birleşmez.
 5. Seslerin uzun kullanımı mevcuttur.
 6. Alfabede Ö ve O harfleri yer almaz.
 7. Alfabede bulunan ünlüler zengin ünlü değildir. Örnek olarak; Türkçede kullanılan a ve e ünlüsünün, bu alfabede kullanılan tek karşılığı elif harfidir. O harflerin yerine kullanılmaktadır.
 8. Alfabe sağdan sola doğru yazılır.
 9. Harfler kelime başında, ortasında ve sonunda olmak üzere farklı şekillerde yazılır.
 10. Harfler hareke denilen işaretler ile seslendirilir.
 11. Alfabede yalnızca 3 tane sesli harf mevcuttur ve onlar kullanılır.
 12. Aksana bağlı olarak çevirilerde anlamı aynı olsa bile, ses değişikliği ortaya çıkar.

 

Arap Alfabesi Yazılışı ve Okunuşu Nasıldır?

 Yazılışı: ا Okunuşu: elif

 Yazılışı: ب Okunuşu: be

 Yazılışı: ت Okunuşu: te

 Yazılışı: ث Okunuşu: se

 Yazılışı: ج Okunuşu: cim

 Yazılışı: ح Okunuşu: ha

 Yazılışı: خ Okunuşu: ha

 Yazılışı: د Okunuşu: dal

 Yazılışı: ذ Okunuşu: zel

 Yazılışı: ر Okunuşu: ra

 Yazılışı: ز‎ Okunuşu: ze

 Yazılışı: س Okunuşu: sin

 Yazılışı: ﺵ Okunuşu: şin

 Yazılışı: ص Okunuşu: sad

 Yazılışı: ض Okunuşu: dad

 Yazılışı: ط Okunuşu: tı

 Yazılışı: ظ Okunuşu: zı

 Yazılışı: ﻉ Okunuşu: ayn

 Yazılışı: ﻍ Okunuşu: gayn

 Yazılışı: ف Okunuşu: fe

 Yazılışı: ق Okunuşu: kaf

 Yazılışı: ك Okunuşu: kef

 Yazılışı: ل Okunuşu: lam

 Yazılışı: م Okunuşu: mim

 Yazılışı: ن Okunuşu: nun

 Yazılışı: ه Okunuşu: he

 Yazılışı: و Okunuşu: vav

 Yazılışı: ي Okunuşu: ye

Haberin Devamı

 

Arap Alfabesi Harflerinin Sırası Nasıldır?

Elif, be, te, se, cim, ha, hı, dal, zel, ra, ze, sin, şin, sad, dad, ta, za, ayn, gayn, fe, kaf, kef, lam, mim, nun, vav, he, ye harflerinden oluşan ve bu şekilde sıralanan bir alfabedir.

 

Haberle ilgili daha fazlası: