Akkoyunlu Devleti tarihi - Akkoyunlular Kuruluşu, Kurucusu, Hükümdarları, Sınırları Ve Yıkılışı hakkında özet bilgi

Akkoyunlu Devleti tarihi - Akkoyunlular Kuruluşu, Kurucusu, Hükümdarları, Sınırları Ve Yıkılışı hakkında özet bilgi

Tarihte kurulmuş olan pek çok devlet bulunmaktadır. Özellikle tarihteki kurulmuş ve yıkılmış olan Türk devletleri belirli bir dönemi etkisi altına almıştır. Akkoyunlu devleti de kurulmuş olan o Türk devletlerinden birisidir. Akkoyunlu devleti Oğuz Türklerinin kurmuş olduğu bir Türk devletidir. Peki, Akkoyunlu Devleti tarihi nedir? Akkoyunlular nasıl kuruldu? Akkoyunlu devletinin kurucusu ve hükümdarları kimlerdir? İşte Akkoyunlu Devleti ile ilgili tüm detaylar.

Haberin Devamı

Akkoyunlu devleti 14. yüzyılda kurulmuş olan bir devlettir. Bu devletin başkenti ise Tebriz ve Diyarbakır olmuştur. Akkoyunlu devletinde yaygın diller Azerbaycan Türkçesi ve Farsça idi. Akkoyunlu devleti monarşi ile yönetilmekte olan bir devletti. Oğuz Türklerinin Bayındır kolu tarafından yönetilmişlerdir. Akkoyunlu devleti tarihte Bayındıriye devleti olarak da bilinmektedir.

 Akkoyunlu Devleti Tarihi

 Akkoyunlu devleti Oğuz Türklerinin bayındır kolu tarafından kurulmuştur. Bayındır kolu Horasan'dan Azerbaycan'a gelmiş olan bir aşiretti. Harput ve Diyarbakır'a yerleşen bu aşiret daha sonra ise bu bölgede etkili olmaya başladı. Devlet olmadan önce de varlıklarını sürdüren bu aşiret Trabzon imparatorluğu ile girdiği mücadeleler ile tanınmış oldu. Akkoyunlu devleti devlet olduktan sonra Trabzon imparatorluğu topraklarına akınlar düzenlediler. Daha sonra ise Trabzon imparatorluğu bu akınları ve istilaları durdurmak amacı ile kızını Akkoyunlu devleti oğlu ile evlendirdi.

 Akkoyunlu devletinde devlet ailenin ortak mülkü olarak sayılmaktaydı. Bu devlette hükümdarları Han veya Uluğ Bey olarak adlandırılırdı. Akkoyunlu devletinde şehzadeler ise hükümdarlara bağlı olarak sahip olduğu bölgeyi bağımsız olarak yönetebilirlerdi.

Haberin Devamı

 Akkoyunlu Devleti Kuruluşu

 Oğuz Türklerinin Bayındır kolundan olan Akkoyunlu aşireti Horasan'dan sonra Diyarbakır ve Tebriz'e yerleştiler. Burada varlıklarını sürdürdüler. Akkoyunlu aşireti Timur'un Anadolu'ya girmesine de öncülük ettiler. Bunun üzerine Timur tarafından da Malatya Akkoyunlulara bırakıldı. 1398 yılında Kadı Burhaneddin'i öldüren Akkoyunlu aşireti Memlük sultanının hizmetine girdi. Ankara savaşında da Timur'a yardım eden Akkoyunlu aşireti bunun karşılığında ise Diyarbakır'ı aldı. Daha sonra ise bu aşiret bir devlet haline gelmeyi başardı.

 Akkoyunlu Devleti Kurucusu

 Akkoyunlu devleti Kara Yüllük Osman Bey tarafından kurulmuş olan bir Türk devletidir.

 Akkoyunlu Devleti Hükümdarları

 - Kara Yüllük Osman Bey

 - Ali Bey

 - Hamza Bey

 - Cihangir Mirza

 - Uzun Hasan

 - Halil

 - Yakub

 - Baysungur

 - Rüstem

 - Ahmed Bey

 - Göde Ahmed

 - Murad

 - Elvend Mirza

Haberin Devamı

 Akkoyunlu Devleti Sınırları

 Akkoyunlu devleti doğu tarafta Hoorasan'dan Batı tarafta Fırat nehrine kadar, Kuzey'de ise Kafkaslar'dan Güney'de Umman Denizi'ne kadar uzanan bir devlettir.

 Akkoyunlu Devleti Yıkılışı

 Akkoyunlu devleti altın çağını yaşarken Ahmed Bey'in ölümünden sonra büyük bir iç karışıklığa sürüklenmiştir. Akkoyunlu devleti bu dönemde Murad Bey ve Elvend Mirza bey arasında bölüştürüldü. Bu Akkoyunlu devletinin yıkılışını hazırlayan en önemli etmenlerden biri olarak görüldü. Akkoyunlu devleti bu iki kardeş arasında paylaştırıldıktan sonra Azerbaycan'da bulunan Safevi devleti giderek güçlenmeye başladı. Safevilerin başında bulunan İsmail bey, bu iç karışıklıklardan faydalanmak için Akkoyunlu devletinde bulunan Erzincan'da iç karışıklıklar yaratmaya çalışıyordu.

Haberin Devamı

 Osmanlı devletinde bulunan bir takım bir takım müritler de İsmail Bey tarafına geçtikten sonra Safevilerin eli Akkoyunlu devletine karşı iyice güçlenmiştir. Akkoyunlu devleti bu dönemde Safevileri tehdit olarak görerek Safevi Şah'ını öldürdü. Ardından da Safeviler Akkoyunlu devletine saldırmaya başladı. Akkoyunlu Devleti bu dönemde ordusu daha da güçlü olmasına rağmen Elvend Mirza komutasında büyük bir yenilgi yaşadı. Bu yenilgiden sonra ise Azerbaycan tamamen Safevilerin eline geçmiştir. Elvend Mirza bey toparlanmaya çalışsa da Şah İsmail buna izin vermedi ve Akkoyunlu devleti üst üste yenilgiler alarak yıkıldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası: