Ahmet Rasim kimdir? Kısaca hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve özellikleri

Ahmet Rasim kimdir Kısaca hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve özellikleri

Türk Edebiyatı'nda yer alan çok önemli yazarlar bulunmaktadır. Bu yazarlar oldukça iyi eserler ortaya koymuşlardır. Ahmet Rasim'de bu yazarlardan birisidir. Ahmet Rasim'in birçok eseri günümüzde oldukça çok ilgi çekmektedir. Ahmet Rasim kimdir? Kısaca hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Haberin Devamı

Ahmet Rasim, çok yönlü bir insana olarak yaşamıştır. Başarılı yazarın farklı işler yaptığı da bilinmektedir. Milletvekilliği yapmış olan başarılı yazar aynı zamanda tarihçi ve gazeteci olarak dikkat çekmiştir. 50 yılı aşkın yazı hayatı olan Ahmet Rasim'in geniş bir okur kitlesi bulunmaktadır.

Ahmet Rasim Kimdir? Kısaca Hayatı

Ahmet Rasim, 1864 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kıbrıslı Bahaeddin Efendi'nin oğludur. Ancak aile sorunlarından dolayı annesi Nevbahar Hanım Ahmet Rasim'i büyütmüştür. Ahmet Rasim, 1875 yılında okul hayatına başlamıştır. Edebiyatla ilk tanışması Darüşşafaka'da olmuştur.

Eğitim hayatı devam eden Ahmet Rasim, bestekar Mehmet Zekai Dede'den müzik dersleri almaya başlamıştır. Okulunu birincilikle bitirdikten sonra memuriyet hattını benimsemiştir. Ayrıca okul hayatında kendi çabaları ile Fransızca öğrenmiştir.

 ​​​​​​Ahmet Rasim, çocukluk hayatından beri kendisini geliştirmek için çaba göstermiştir. Bu çabasının karşılığını ise başarılı bir hayat geçirerek almıştır.

Haberin Devamı

Ahmet Rasim Edebi Kişiliği

Ahmet Rasim son derece başarılı bir hayat geçirmiştir. Okul hayatı boyunca yazarlığı karşı ilgisi bulunmaktaydı. Bu ilgiden dolayı birçok çalışma yapmıştır. Ahmet Rasim'in ilk yazısı Ahmet Mithat Efendi'nin Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yayımlanmıştır. Bu oldukça önemli bir gelişme olmuştur. Bu yazının adı ise 'Yolcu' olarak bilinmektedir. Bu yazı bir tercüme yazısı olmuştur.

1891 yılında yaysın hayatına başlayan Servet-i Fünun dergisinde Ahmet Rasim'in yazıları yayınlanmaya başlamıştır. 1908 yılında ise Hüseyin Rahmi ile birlikte 27 sayı süren bir mizah gazetesi çıkarmıştır. Bu mizah gazetesinin adı 'Boşboğaz ile Güllabi'

Ahmet Rasim birçok gazetede çalışmıştır. Bu gazetelerden bazıları; Yeni Mecmua, Tasvir-i Efkar, Malumat, Sabah, Güneş, Sebat, Maarif, Resimli Gazete, Ebüzziya, Türk Yurdu, Resimli Ay, İkdam ve Boşboğaz şeklindedir.

1927 tarihinde Mustafa Kemal'in referansıyla İstanbul Milletvekili olan Ahmet Rasim iki dönem boyunca milletvekilliği yapmıştır. 21 Eylül 1932 tarihine gelindiğinde ise Ahmet Rasim hayatını kaybetmiştir.

Ahmet Rasim Eserleri ve Kitapları

Haberin Devamı

Fıkra: Cidd ü Mizah, Muharrir Bu Ya, Şehir Mektupları, Gülüp Ağladıklarım, Eşkâl-i Zaman

Gezi: Romanya Mektupları

Monografi: Matbuat Tarihine Medhal: İlk Büyük Muharrirlerden Şinasi

Anı: Falaka, Ömr-i Edebi, Fuhş-i Atik, Muharrir-Şair-Edip, Gecelerim.

Öykü ve Roman: Güzel Eleni, Biçare Genç, Meyl-i Dil, Belki Ben Aldanıyorum, Ülfet, İki Günahkâr, Endişe-i Hayat, İlk Sevgi, Askeroğlu, Tecrübesiz Aşk, Mesakk-ı Hayat

Sohbet: Ramazan Sohbetleri

Tarih: Eski Romalılar 3 cilt, Resimli ve Haritalı Osmanlı Tarihi, İki Hatırat, Üç Şahsiyet

Haberin Devamı

 Okul Kitapları: Küçük Hıfzıssıhha, Yeni Usul Sarf-ı Farisi, Küçük Tarih-i İslâm, İmlâ-yı Osman, Hesab-ı Tedricî

Diğer Eserleri: Bedayi-i Keşfiyat ve İhtiraat-ı, Teşekkül-i Cihan Hakkında Fikr-i İcmalî, Hazine-i Mekâtip yahut Mükemmel Münşeat, Cümel-i Hikemiye-i Osmaniye

Ahmet Rasim Eserlerinin Özellikleri

- Genel olarak devrinin dilini kullanmıştır,

- Daha çok hatıra, gezi, makale ve sohbet yazıları yazmıştır,

- Genellikle kısa cümleler kullanmıştır,

- Yalın ve akıcı bir üslubu benimsemiştir,

- Sanat yaşamını bağımsız olarak sürdürmüştür,

Haberin Devamı

- Oldukça başarılı bir gözlemci olmuştur,

- Hayata karşı olumlu bir bakışı vardı. Acı olayları bile gülümseyerek anlatmıştır,

 - İstanbul'un örf, adet ve gelenekleri eserlerine konu olmuştur,

 - Edebiyattaki batılılaşmaya karşı çıkmıştır,

- Yazılarını sohbet havasında yazmaya çalışmıştır.

Haberle ilgili daha fazlası: