‘Adım Fizik Günleri’ ESOGÜ’de başladı

‘Adım Fizik Günleri’ ESOGÜ’de başladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ev sahipliğinde bu yıl 5'incisi düzenlenen ‘Adım Fizik Günleri’ başladı.

Haberin Devamı

Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan, ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölüm Başkanı ve Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ferhunde Atay, kuruluş tarihleri birbirlerine yakın olan üniversitelerin oluşturduğu ‘Adım Üniversiteleri Birliği’nin amacının, işbirliği programı çerçevesinde yapılacak lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri, bilimsel ve teknolojik Ar-Ge projeleri ve sosyal-kültürel alanlardaki ortak çalışmalarla ilgili esasları belirlemek olduğunu belirtti.     

Prof. Dr. Atay bu oluşum ile aynı zamanda bilimsel bir tanışma ve tartışma ortamı yaratmanın, ortak projeler geliştirilmesinin ve bilimsel çalışmaların paylaşılmasının amaçlandığını, üniversitelerin ortak sorunlarının tartışılıp, bunlara çözümlerin arandığı böyle bir kongreye ev sahipliği yapmaktan dolayı onur duyduklarını söyledi.

Haberin Devamı

Fizik bölümlerine olan ilginin azalmasından duyduğu üzüntüyü de dile getiren Prof. Dr. Atay, bu konuya bir sonraki kongrede yer verilmesini temenni etti.     

ESOGÜ Rektör Vekili Prof. Dr. M. Bahaddin Acat, kongrenin ESOGÜ’de düzenleniyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bütün bilimlerin kaynağını fizik ve diğer doğa bilimlerinin oluşturduğunu ve bu konuya daha çok önem verilmesi gerektiğini söyledi.     

Adım Fizik Günleri Onur Kurulu adına konuşan Prof. Dr. Hasan Erdoğan ise Adım Üniversiteleri Birliğinin kuruluş hikayesini ve bugüne kadar gerçekleştirdikleri projeleri anlattı.