8. Sınıf Türkçe Yabancı Sözcüklerin Yerine Türkçelerini Kullanma konu anlatımı

8. Sınıf Türkçe Yabancı Sözcüklerin Yerine Türkçelerini Kullanma konu anlatımı

Dilimizi korumak ve Türkçeyi daha düzgün kullanabilmek için yabancı kelimelerin yerine Türkçelerini kullanmalıyız. Her yabancı sözcüğün en az bir Türkçe karşılığı bulunmaktadır. 8. sınıflar için ''Yabancı Sözcüklerin Yerine Türkçelerini Kullanma'' konusunu örnek cümlelerle anlattık.

Haberin Devamı

Geçmişteki edebi eserlerde Arapça ve Farsça kökenli kelimelere sıklıkla yer verilirdi.. Günümüzde ise İngilizce, Almanca ve Fransızcaya ait çok sayıda kelime kullanılmaktadır. Hem yazarken hem de konuşurken Türkçe sözcükler kullanmaya özen göstermeliyiz. Böylece dilimizin zenginliklerinden daha fazla faydalanabilir ve daha etkili yazılar yazabiliriz.

 Yabancı Sözcüklerin Yerine Türkçelerini Kullanma

 A Harfiyle Başlayan Sözcükler

 - Abes / Absürt kelimeleri yerine Saçma / Mantık Dışı

 - Amatör kelimesi yerine Tecrübesiz / Deneyimsiz

 - Agresif yerine Sinirli

 - Aksiyon yerine Eylem / Fiil

 Not 1- Belli başlı kelimeler terimsel anlamda kullanıldığında Türkçeye ya da başka bir dile çevrilemez. Bu kelimelerden biri de 'Aksiyon'dur. Örneğin ''Aksiyon Filmi'' yerine ''Eylem Filmi'' ya da denemez.

 B Harfiyle Başlayan Sözcükler

Haberin Devamı

 Bodyguard yerine Koruma ya da Yakın Koruma

 Bonkör yerine Cömert ya da Eli Açık

 Buton yerine Düğme

 Bizzat / Bizatihi yerine Kendisi / Kendiliğinden

 Baht yerine Talih ya da Kader

 C Harfiyle Başlayan Sözcükler

 Camia yerine Cemaat veya Topluluk

 Center yerine Özek ya da Merkez

 Cihaz yerine Alet

 D Harfiyle Başlayan Sözcükler

 Done / Data yerine Bilgi ya da Veri

 Demo / Lansman yerine Tanıtım

 Defans yerine Müdafaa ya da Savunma

 Despot yerine Zorba

 Desise yerine Hile ya da Düzen

 E Harfiyle Başlayan Sözcükler

 Edip / Müellif yerine Yazar

 Ekstra yerine Ek olarak / Fazladan

 E-Mail yerine E-posta / Elektronik Posta

 Ezkaza yerine / Yanlışlıkla

 F Harfiyle Başlayan Sözcükler

 Fanatik yerine Aşırı ya da Bağnaz

 Full yerine Tam ya da Dolu

 Fail / Amil yerine Etken ya da Yapan

 Fasıl yerine Kısım ya da Bölüm

 Fasit Daire yerine Kısır Döngü

 G Harfiyle Başlayan Sözcükler

 Güya yerine Sözde / Sanki

 Global yerine Küresel / Evrensel

 Gramer yerine Dil Bilgisi

 Gıyaben yerine Yokluğunda / Yokken

 Gıybet yerine Dedikodu

 H Harfiyle Başlayan Sözcükler

 Harfiyen yerine Birebir / Aynı Şekilde

 Hit ya da Popüler yerine Gözde

 Hard Disc yerine / Ana Bellek

 İ Harfiyle Başlayan Sözcükler

 İrite Olmak yerine Rahatsız Olmak

 İnternet yerine Genel Ağ

Haberin Devamı

 J Harfiyle Başlayan Sözcükler

 Jeneratör / Üretici ya da Yedek Güç

 Jimnastik yerine İdman

 K Harfiyle Başlayan Sözcükler

 Kaos yerine Karışıklık / Kargaşa

 Komite yerine Alt Kurul

 Kaide yerine Kural

 L Harfiyle Başlayan Sözcükler

 Letafet yerine Güzellik

 Literatür yerine Edebiyat

 Limit / Hudut yerine Sınır

 M Harfiyle Başlayan Sözcükler

 Modifiye yerine Değiştirme / Dönüştürme

 Muzır yerine Yaramaz / Afacan

 Modern yerine Çağcıl

 N Harfiyle Başlayan Sözcükler

 Nağme yerine Melodi

 Nickname yerine Lakap ya da Takma İsim

Haberin Devamı

 O Harfiyle Başlayan Sözcükler

 Orijinal yerine Özgün ya da Benzersiz

 Okey yerine Pekala ya da Tamam

 P Harfiyle Başlayan Sözcükler

 Plaza yerine İş Merkezi

 Polemik yerine Münazara ya da Atışma

 R Harfiyle Başlayan Sözcükler

 Randıman yerine Mahsul ya da Verim

 Rakım yerine Yükseklik

 S Harfiyle Başlayan Sözcükler

 Sempatik yerine Sevecen / Hoşsohbet

 Sirkülasyon yerine / Dolaşım

 Self Servis yerine Seçal

 Skor yerine Sonuç ya da Netice

 T Harfiyle Başlayan Sözcükler

 Terapist yerine Uzman

 Termometre yerine Sıcak Ölçer

 Türbülans yerine Ters Akıntı

Haberin Devamı

 U Harfiyle Başlayan Sözcükler

 Uhde yerine Vazife

 Uzuv yerine Organ

 V Harfiyle Başlayan Sözcükler

 Versiyon yerine Çeşit ya da Yorum

 Y Harfiyle Başlayan Sözcükler

 Yeknesak yerine Tek Örnek

 Z Harfiyle Başlayan Sözcükler

 Zaaf yerine Eksiklik