Geri8. SINIF 8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Can, Nesil, Akıl, Mal Ve Din Emniyeti konu anlatımı
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Can, Nesil, Akıl, Mal Ve Din Emniyeti konu anlatımı

8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Can, Nesil, Akıl, Mal Ve Din Emniyeti konu anlatımı
Abone Olgoogle-news

İslam hukukunda yer alan beş temel ilke vardır. Bunlar sırasıyla can, din, akıl, mal ve nesildir. Bu beş ilkeye ''Zarurat-ı Diniyye'' ve ''Zarurat-ı Hamse'' adı verilir. İslam fıkhında da geçen bu kavramlar korunması gereken beş temel haktır. 8. sınıflar için can, nesil, akıl, mal ve din emniyeti konusunu anlattık.

Dinimiz insan hayatına her zaman değer vermiştir. Bununla birlikte dinin ve aklın korunması da dinimiz açısından büyük önem taşır. İslam hukukunun geçerli olduğu yerlerde kimsenin malı gasp edilemez ve herkes neslini devam ettirme hakkına sahiptir. Bu haklar evrensel olup tüm insanlar için geçerlidir.

 Can, Nesil, Akıl, Mal ve Din Emniyeti

 1- Can Emniyeti:

 Maide Suresinin 32. ayetinde bir kişiyi öldürenin bütün insanları öldürmüş gibi olduğu yazar. Müslümanların, sadece yeryüzünde bozgun çıkaranlara karşı kendilerini savunma hakkı vardır. Kimse inançlarından ve düşüncelerinden ötürü öldürülemeyeceği gibi yargılanamaz da.

 Allah, insanlar için sayısız nimetler yaratmıştır. Doğanın içinde insan sağlığına faydalı yüzlerce yiyecek bulunur. Hastalıklardan korunmak ve iyileşmek için ürettiğimiz ilaçların tamamı da Allah'ın sonsuz lütfunun bir parçasıdır. Kuran ayetleri nazil olmadan ve Hz. Muhammed peygamberliğini ilan etmeden önce Mekke'de kız çocukları diri diri gömülüyordu. İslam'ın gelmesi ile birlikte Cahiliye dönemine ait bu gelenek sonlandırıldı. Dinimizde intiharın en büyük günahlardan biri sayılması da insan yaşamının ne kadar önemli olduğunun kanıtıdır. Müminler önce kendi canından sonra başkalarının hayatlarından sorumludur.

 'Günlük hayatta sıklıkla dile getirdiğimiz sözlerden biri şudur: 'Allah'ın verdiği canı Allah alır'' Bu söz de dinimiz açısından can emniyetinin ne kadar önemli olduğunu gösterir. .

 2- Din Emniyeti:

 'Kafirun Suresinin 6. ayetinde de ''sizin dininiz size, benim dinim bana'' ifadesi yer alır. Dinde zorlama, tehdit ve baskı yoktur. Peygamberimizin Mekkeliler ile yaptığı savaşlar ise sadece ümmetini ve dinini korumak için yapılmıştır. Selçuklular ve Osmanlı Devletinin uyguladığı fetih politikasında hiç kimsenin dinine ve inancına karışılmadı. Fethedilen ülkelerde bulunan kilise ve havra gibi ibadet yerlerine dokunulmadı. Bu sayede Müslümanlar ve gayr-ı müslimler yüzyıllar boyunca birlikte, barış içinde yaşadı.

 Furkan Suresinde, Müslümanlara İslam hakkında kötü sözler söyleyen insanların yanından ''Selam'' diyerek uzaklaşmaları emredilir. İnsanlar iman etmek ve inkar etmek arasında seçim yapmakta tamamen özgürdür.

 3- Mal Emniyeti:

 Dinimiz için, alın teri ile kazanılan her para ve mal helaldir. Ancak mal biriktirmek ve, istiflemek haramdır. Müslümanlara yardımlaşmayı öğütleyen Kuran, ihtiyaçtan fazlasının infak edilmesini, yani dağıtılmasını emreder. Hırsızlık ve haksız kazanç en büyük günahlar arasında yer alır. Çünkü her ikisi de başkasının parasını ve malını gasp etmek anlamına gelir. Herkes aşırıya kaçmamak şartıyla, ailesini geçindirmek mal ve para biriktirebilir.

 İslam’da riba olarak tanımlanan faiz de haksız kazançlardan biridir. Kişinin ancak emek harcayarak kazandıkları helaldir.

 4- Nesil Emniyeti:

 Kuran-ı Kerimde yer alan birçok ayet aile kavramının İslam için ne kadar önemli olduğunu gösterir. Allah, Tahrim suresinde Müslümanlara önce kendilerini sonra ailelerini korumaları gerektiğini bildirir. Anne babamız yanımızda yaşlanırsa onlara ''öf'' bile dememiz gerektiği vurgulanır. Neslin devam etmesi için müminler evliliğe teşvik edilir.

 5- Akıl Emniyeti:

 Akıl, din sahibi olmanın temel şartlarından biridir. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: ''Aklı olmayanın dini de olmaz'' İnsan ''natık'' bir varlıktır. Yani yeryüzünde hem konuşabilen hem de düşünebilen tek canlıdır. Ancak düşünebilme yetisi olanlar irade sahibidir. Kuran'ı Kerim'in birçok ayetinde geçen ''hala düşünmüyor musunuz?'' '' hala akletmeyecek misiniz?'' soruları da aklın önemi vurgular.

False
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle