Geri7. SINIF 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Yerleşme Ve Seyahat Özgürlüğü konu anlatımı
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Yerleşme Ve Seyahat Özgürlüğü konu anlatımı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Yerleşme Ve Seyahat Özgürlüğü konu anlatımı
Abone Olgoogle-news

7. Sınıf sosyal bilgiler dersi birçok konuyu içerisinde barındıran bir derstir. Öğrencilerin hayatlarında kullanabilecekleri hakları da öğrenmeleri açısından oldukça önemli bir ders olan sosyal bilgiler dersinde haklarını öğrenme konusunda öğrencileri bilgilendiren bir derstir. 7. Sınıf kişilerin yerleşme ve seyahat özgürlüğü konu anlatımı detaylarını derledik.

Her insanın doğuştan gelen bazı haklara sahiptir. Özgür Her vatandaşın bu haklardan yararlanması gerekir. 7. Sınıf düzeyindeki öğrencilerin de haklarını bilerek hayatlarını daha bilinçli sürdürmeleri açısından seyahat özgürlüğü ve yerleşme özgürlüğü ile ilgili konuları bilmesi daha ileriki hayatları için oldukça önemlidir.

 Yerleşme Ve Seyahat Özgürlüğü Konu Anlatımı

 Anayasa bütün kanun ve tüzük ve yönetmeliklerin içinde bulunduğu kanun kitabıdır. Bütün kanun, tüzük, yönetmelik ve maddeler anayasaya uygun olmak zorundadır. Anayasaların değiştirilmesi oldukça zordur.

 Göç

 Göç insanların bulunduğu yerden başka bir yere çeşitli sebeplerden dolayı yer değiştirmesi olayına verilen isimdir. Göçün birçok sebebi vardır; göç ekonomik nedenler, siyasi nedenler, sosyal nedenler, ve doğal nedenler dolayısıyla yapılabilir.

 Göç Çeşitleri

 Süresine göre: Mevsimlik göç, sürekli göç

 Mesafesine göre: İç göç, Dış göç

 Yapıldığı yerin özelliğine göre: kırdan kente, kentten kıra, kıra kıra, kentten kente göç

 Oluşum nedenine göre: gönüllü göç, zorunlu göç,

 En Çok Yapılan Göçler

 İç göç: ülke içerisinde yapılan göç olayına verilen isim iç göçtür. Bu göç ülkenin nüfusunun değişime uğramasına neden olmaz.

 Dış göç: ülkeler arası yapılan göçtür. Ülke nüfusunun azalmasına veya artmasına neden olabilir.

 Sürekli göç: ülke içerisinde ya da ülke dışarısında kişilerin göç ederek kalıcı olarak yerleşmesidir.

 Mevsimlik göç: ülke içinde göç eden insanların geçici bir süreliğine bazı yerlere gitme durumudur.

 Beyin göçü: en önemli göç çeşidi beyin göçüdür. Eğitim görmüş ve yetenekli kişiler çalışma ya da imkanların daha iyi olmasından dolayı başka bir ülkeye yerleşmesi beyin göçü olarak adlandırılır. Bu da bilgili eğitimli kişilerin yurt dışına gitmesine sebep olmaktadır. Bu sebeple beyin göçü ülke için oldukça önemli bir durumdur.

 Göçlerin birçok sebebi bulunabilmektedir. Göç sebeplerinden dolayı insanlar mecburi ya da gönüllü olarak yer değiştirebilir. İnsanların yerleşme ve seyahat özgürlüğü bulunmaktadır.

 Yerleşme Ve Seyahat Özgürlüğü

 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 23. Maddesine göre: ‘herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz.’ Maddesi uyarınca herkes ülke sınırları içinde istediği bir yere yerleşebilir. Genel olarak insanlar yerleşimlerini daha rahat sürdürebilecekleri maddi imkanların geniş olduğu, doğal kaynakların var olduğu, eğitim ve sağlık hizmetlerinin iyi olduğu ve doğal afetlerin az olduğu alanlarda alanlara göç eder.

 İklim özellikleri, iş kolları, ulaşım, eğitim, sağlık gibi hizmetler göçün en büyük faktörleri arasında yer alır. Yerleşme ve seyahat özgürlüğü her vatandaşa verilen bir haktır. Ancak son yıllarda köyden kente göçlerin yoğun olduğu düşünüldüğünde göçün sonuçları da oldukça olumsuz olmaktadır. Bu sebeple kentlerde belediye hizmetlerinin aksaması, çarpık kentleşme, işsizlik sorunlarının ortaya çıkması, imkanların azalması gibi sebeplerden dolayı köyden kente hızlı göçü azaltmak gerekmektedir.

 Yerleşme Ve Seyahat Özgürlüğü Kısıtlayan Durumlar

 - Yerleşme ve seyahat özgürlüğü devlet tarafından bazı durumlarda kısıtlanabilir. Bunlar;

 - Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak.

 - Sağlıklı ve düzenli bir kentleşme kurmak.

 - Kamu mallarını korumak.

 - Suç soruşturması ve kovuşturması sebebiyle suç işlenmesini önlemek.

 - Salgın hastalık sebebiyle kısıtlama getirmek gibi durumlar yerleşme ve seyahat hakkını sınırlandıran durumlar olmaktadır.

 Bazı bölgeler seyahat edilebilir ancak buralara yerleşilemez. Bunlar milli parklar, tarihi mekanlar gibi alanlardır. Bu bölgeler devlet koruması altında olduğu için sadece ziyarete açık olan ancak yerleşilemeyen bölgelerdir. 

False
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle