Teşik tekbirleri ne zaman getirilecek? Teşrik tekbiri Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Teşrik tekbiri getirmenin dini hükmü nedir, bu yıl ne zaman getirilmeye başlanacak?

Güncelleme Tarihi:

Teşik tekbirleri ne zaman getirilecek  Teşrik tekbiri Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı Teşrik tekbiri getirmenin dini hükmü nedir, bu yıl ne zaman getirilmeye başlanacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 16:10

Teşrik tekbiri ne zaman ve nasıl getirilir? Teşrik tekbiri getirilme süresi Kurban Bayramı tarihinin yaklaşmasıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Öte yandan teşrik tekbirinin Arapçası ve Türkçe meali de sorgulananlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, teşrik tekbiri getirmenin dini hükmü nedir, bu yıl ne zaman getirilmeye başlanacak? İşte Diyanet tarafından merak edilen sorularla ilgili gelen yanıt...

Haberin Devamı

Teşrik tekbirleri ne zaman getirilmeye başlanacak? Kurban Bayramı tarihinin yaklaşmasıyla birlikte bu sorunun cevabı merak ediliyor. Merak edenler için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan sorunun cevabını haberimizde derledik. İşte teşrik tekbirleri getirilme zamanı...

TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN GETİRİLECEK?

Hz. Peygamber’in (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivâyetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 3/438-440 [6273-6278] Dârekutnî, es-Sünen, 2/390-391 [1735-1737]).

Bu itibarla Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir.

Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, 2/43-44; İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/80-82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, 1/484).

Haberin Devamı

TEŞRİK TEKBİRİ ARAPÇA OKUNUŞU VE MEALİ

Teşrik tekiri Arapça okunuşu: Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd

Teşrik tekbiri Türkçe meali: Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur

 

 

Haberle ilgili daha fazlası: