ŞEVVAL AYI NAMAZI KILINIŞI || Şevval ayı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? Şevval ayı namazına nasıl niyet edilir?

Güncelleme Tarihi:

ŞEVVAL AYI NAMAZI KILINIŞI || Şevval ayı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur Şevval ayı namazına nasıl niyet edilir
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2024 09:13

Şevval ayı namazı kılınışı bu özel ayda ibadetlerini yerine getirmek isteyenler tarafından merak ediliyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayı geride kaldı. Ramazan'ın sona ermesiyle de Şevval ayı başladı. Şevval ayı hilali de 10 Nisan 2024 Çarşamba günü şevval ayının yani Ramazan Bayramı'nın 1. günü görüldü. Bu özel ayda da ibadetler yerine getirilecek. Bununla beraber Şevval ayı namazı kılınışı da merak edilen konulardan biri oldu. Peki Şevval ayı namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Şevval ayı namazı ne zaman kılınır, nasıl niyet edilir? İşte konu hakkında bilgiler...

Haberin Devamı

Şevval ayı namazı, Ramazan ayının sona ermesinin ardından merak edilen konulardan biri. Bu değerli ayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler Şevval ayı namazı hakkında bilgileri araştırılıyor. Peki, Şevval ayı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte şevval ayı namazı kılınışı!

ŞEVVAL AYI NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Şevval ayında kılınması gereken özel bir namaz yoktur. Ancak kaza namazları dışında Evvabin, Teheccüd, Duha namazı bu özel ayda yapılabilecek ibadetlerden biri.

EVVABİN NAMAZI NASIL KILINIR?

Evvabin namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre şu şekilde kılınmaktadır;

‘Evvâbîn’, tövbe edip Allah’a sığınanlar ve O’na yönelenler anlamına gelir. Hz. Peygamber (s.a.s.), evvâbîn namazının vaktinin kuşluk vakti olduğunu bildirmiştir (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 143-144 [748]). Bunun yanı sıra akşam namazından sonra kılınan nâfile namaz (Tirmizî, Salât, 204 [435]; İbn Mâce, İkâmetü’s-salavât, 113, 185 [1167, 1374]) için de “Evvâbîn namazı” tabiri kullanılmıştır. Hatta fıkıh geleneğinde ve halk arasında bu kullanım daha yaygındır.

Haberin Devamı

Senetleri bakımından zayıf olmakla birlikte Resûl-i Ekrem’den (s.a.s.) nakledilen “Kim akşam namazından sonra kötü söz söylemeksizin altı rek'at namaz kılarsa, bu kendisi için on iki senelik ibadete denk tutulur.” (Tirmizî, Salât, 204 [435]; İbn Mâce, İkâmetü’s-salavât, 113, 185 [1167, 1374]) rivâyeti de bazı âlimlerce evvâbîn namazı ile irtibatlandırılmıştır. Ayrıca Hz. Peygamber’in kendisinin de akşam namazından sonra altı rek'at namaz kıldığı rivâyet edilmiştir (Taberânî, el-Mu‘cemü’l-evsat, 1/250 [819]; 7/191 [7245]; bk. Şevkânî, Neylü’l-evtâr, 3/525).

Altı rek'atlık bir namaz olan evvâbîn namazı, tek selâmla kılınabileceği gibi ikişer rek'at hâlinde üç selâmla da kılınabilir (Şürünbülâlî, Merâkı’l-felâh, 147-148).

TEHECCÜD NAMAZI KILINIŞI

Diyanet, Teheccüd namazı kılınışını paylaştı: Teheccüd namazı, yatsı namazı ile fecir arasında kılınan gece namazıdır. Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Her kim geceleyin uyanır, ailesini de uyandırır ve iki rek'at namaz kılarlarsa, Allah’ı çok zikreden erkekler ile kadınlardan yazılır.” (Ebû Dâvûd, Tefrî‘u ebvâbi’l-vitr, 13 [1451]; Tatavvu‘, 18 [1309]).

Haberin Devamı

Başka bir hadiste de; “Farz namazlardan sonra en faziletli namaz gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203 [1163]) buyrulmuş olması, gece kılınan nâfile namazların gündüz kılınanlardan faziletli olduğuna işaret etmektedir.

Bunun gibi sözlü teşvikleri yanında fiilen de Hz. Peygamber’in (s.a.s.) bu namazı devamlı kılmaya çalışması, teheccüd namazının bizim için sünnet olduğunu göstermektedir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 2/24-25). Bazı rivâyetlerde, Hz. Peygamber'in (s.a.s.), yatsı namazını kıldıktan sonra vitir namazını kılmadan uyuduğu, gece yarısından sonra uyanıp bir müddet gece namazı kıldıktan sonra vitir namazını ve daha sonra da sabah namazı vakti girince sabah namazını kıldığı belirtilmektedir (Buhârî, el-‘Amelu fi's-salât, 1 [1198]; Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 182 [763]).

Haberin Devamı

Teheccüd namazı kılacak kişi, “Niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya” şeklinde niyet edebilir. Teheccüd namazının iki-sekiz rek'at arasında çiftli sayılarda kılınması tavsiye edilmiştir. Bununla birlikte, dileyen kimse daha fazla da kılabilir. Bu durumda iki rek'atta bir selâm vermek daha faziletli olmakla birlikte, dört rek'atta da selâm verilebilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 2/25-26).

İki rek'attan fazla kılındığında arada konuşma, yeme içme gibi namaza aykırı davranışlarda bulunulmamışsa, tekrar niyet etmek gerekmez. Dört rek'at olarak kılındığında, ikinci rek'at sonunda teşehhüd için oturulduğunda “tahiyyat”tan sonra “Allahümme salli” ve “Allahümme barik” okunur. Üçüncü rek'at için ayağa kalkıldığında önce “Sübhâneke” okunur, sonra “Eûzü besmele” çekilir ve Fâtiha sûresi okunur.

Haberin Devamı

DUHA (KUŞLUK NAMAZI) NE ZAMAN, NASIL KILINIR?

Kuşluk (duhâ) namazı; güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika geçmesinden itibaren öğle vaktine yaklaşık 10 dakika kalıncaya kadar kılınabilen nâfile bir namazdır. Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; iki rek'attan on iki rek'ata kadar kılınabilir (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 78-84 [719 vd.]; Tirmizî, Vitir, 15 [473]; İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 187 [1380]; Bezzâr, el-Müsned, 9/335-336 [3890]|; el-Fetâva’l-Hindiyye, 1/112).