RESMİ GAZETE'DE BUGÜN (19 NİSAN 2024) | Resmi Gazete kararları neler? Erzincan’daki maden kazasının araştırılmasına ilişkin komisyon üye seçilmesi kararı yayınlandı!

Güncelleme Tarihi:

RESMİ GAZETEDE BUGÜN (19 NİSAN 2024) | Resmi Gazete kararları neler Erzincan’daki maden kazasının araştırılmasına ilişkin komisyon üye seçilmesi kararı yayınlandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2024 02:33

Bugünkü Resmi Gazete kararları 19 Nisan 2024 yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, atama kararları ve yeni yönetmeliklerin de yer aldığı Resmi Gazete'nin 19 Nisan tarihli sayısında, '1409 Erzincan’ın İliç İlçesindeki Bir Altın Madeninde Meydana Gelen Kazanın Tüm Yönleriyle Araştırılması ve Benzer Kazaların Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar' yer aldı. Peki, bugün Resmi Gazete kararları neler? İşte, 19 Nisan Resmi Gazete ve ayrıntılar.

Haberin Devamı

Resmi Gazete atama kararları 19 Nisan tarihinde gündeme geldi. Resmi Gazete'nin yayımlanan sayısında, Erzincan’daki maden kazasının araştırılmasına ilişkin komisyona üye seçimine dair milletvelili seçilenlerin isimleri yer aldı.  7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan Resmi Gazete kapsamında meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararlar halkla paylaşılıyor. İşte, 19 Nisan 2024 Resmi Gazete'de yer alan kararlar ve ayrıntılar.

19 NİSAN RESMİ GAZETE KARARLARI

TBMM KARARI

1409 Erzincan’ın İliç İlçesindeki Bir Altın Madeninde Meydana Gelen Kazanın Tüm Yönleriyle Araştırılması ve Benzer Kazaların Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar

Haberin Devamı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞ

–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2024/6)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 1/2/2024 Tarihli ve E: 2022/68, K: 2024/26 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2024 Tarihli ve E: 2023/78, K: 2024/55 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2024 Tarihli ve E: 2023/116, K: 2024/56 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2023/147, K: 2024/69 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2023/148, K: 2024/70 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/3/2024 Tarihli ve E: 2023/169, K: 2024/82 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 11/1/2024 Tarihli ve 2019/36647 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri