Bugün kandil mi? 27 Eylül 2022 ne günü? Diyanet'in dini günler takviminden detaylar

Güncelleme Tarihi:

Bugün kandil mi 27 Eylül 2022 ne günü Diyanetin dini günler takviminden detaylar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2022 14:29

Bugün kandil mi ve 27 Eylül ne günü soruları, sosyal medyada yapılan paylaşımlar ardından vatandaşların 2022 kandil tarihlerini gündeme getirmesine neden oldu. Takvime göre, mart ayında yılın ikinci kandili idrak edilecek. Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsat. Peki, bugün kandil mi? İşte, Diyanet'in dini günler takvimi hakkında detaylı bilgiler

Haberin Devamı

Bugün kandil mi sorusuna cevap almak isteyen vatandaşlar, 27 Eylül tarihinde yapılacak olan ibadetler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, bugün kandil mi? Rebiülevvel ayının kaçıncı gününe denk geliyor? İşte, kandil tarihi hakkında detaylı bilgiler

BUGÜN KANDİL Mİ?

Bugün (27 Eylül 2022), Rebiülevvel ayının ilk günü olması münasebetiyle önem arz etmektedir.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN EDA EDİLECEK?

Rebiülevvel ayının 11. günü olarak bilinen Mevlid Kandili, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl 7 Ekim Cuma gecesine denk gelecek. Rebiülevvel ayı ise 27 Eylül tarihinde başlamıştı.

MEVLİD KANDİLİ DUASI METNİ

Dua ve ibadetlerle geçirilmesi gereken bu özel günde dualar okunmalı, ibadetler eksik bırakılmamalıdır. İşte Mevlid Kandili duaları;

Haberin Devamı

Hatm-i Enbiya yapmak için, önce 1 Fatiha suresi 3 İhlas-ı şerif okunur.

Sonra: "Eûzu billahis-semi’ıl-alimi mineş-şeytanir-racim. Rabbi eûzu bike min hemezatiş-şeyatıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûnr." duası okunur

Şu ayet-i celile okunur ve buna göre hareket edilir:

Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya eyyühellezine amenusbirû ve sabirû ve rabitû vettekullahe lealleküm tüflihûn. Sadekallahül-azıym.

Daha sonra şu sıraya göre hatme devam edilir:

Bismillahir-rahmanir-rahim. İnnallahe ve melaiketehû yüsallûne alen-nebiy. Ya eyyühellezine amenû sallû aleyhi ve sellimû teslima. Sadekallahül-azıym.

100 kere: Salevat-ı şerife,
500 kere: Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne minel-hasirin.
100 kere: Salevat-ı şerife,
100 kere: Salevat-ı şerife,
500 kere: Rabbi enni messeniyed-durru ve ente erhamür-rahimin.
100 kere: Salevat-ı şerife,
100 kere: Salevat-ı şerife,
500 kere: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin.
100 kere: Salevat-ı şerife,
100 kere: Salevat-ı şerife,
500 kere: La havle ve la kuvvete illa billahil-aliyyil-azıym.
100 kere: Salevat-ı şerife, okunur.

MEVLİD KANDİLİYLE İLGİLİ HADİSLER

"Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bilmezler." (Sebe, 28)

Haberin Devamı

"Andolsun, Allah'ın rasûlünde sizin için, Allah'a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar için ve Allah'ı çok ananlar için güzel bir örnek vardır." (Ahzâb, 21)

"De ki: Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günâhlarınızı bağışlasın..."  (Âl-i İmrân -31)

"Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah'ın âyetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler." (Âl-i İmrân, 164)

MEVLİD KANDİLİNDE NELER YAPILMALI?

Mevlid gecelerinde toplanarak, mevlid kasidesi okumak, tatlı şeyler yedirip içirmek, hayrat ve hasenat yapmak, böylece, o gecenin şükrünü yerine getirmek müstehaptır. Salihlere elbise ve benzeri hediye vermek, bu geceye hürmet etmek olur. Bunları Allah rızası için yapmak çok sevap olur. Mevlid cemiyetinde, salihleri toplayıp, salevat okumak, fakirleri doyurmak, her zaman sevaptır.

Haberin Devamı

Mevlid cemiyetinde, sadaka, hediye vermek, neşe ve sevinç göstermek, haram karıştırmadan mevlid kasidesi okutmak çok sevap olur. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan diğer bir öneri olarak yer alıyor.

Bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak iyi olur, sevab olur. İslam âlimleri mevlid gecesine çok önem vermişlerdir.

Muazzez Peygamberimizin doğumunu anarken, yalnız mevlid okumak, ilâhiler söylemek ve kandil simidi dağıtmak yeterli değildir. Onun doğumunu anmaktan asıl maksat, evrensel olan risâletini, yüksek ahlâkını, fazîletini, adâlet ve doğruluğunu hatırlamak ve bunları hayatımızda uygulama azmini tazelemektir. Yüce Allah’ın sevgisine, hoşnutluğuna ve bağışlamasına ermenin yeğane yolu, Hz. Peygamber’in yolundan gitmektir. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur: “(Ey Muhammed!) De ki: Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” (Âl-i İmrân, 31) Bu ayette de belirtildiği gibi, Allah’ı hoşnut etmek, O’nun Peygamberine uymak ve onu örnek almakla mümkündür.

Haberin Devamı

Peygamberimiz (S.A.V.)'e hiç olmazsa bir tesbih salat ü selâm okumalıyız. Can ü gönülden, "Es-salatü ve's-selamü aleyke ya Resûlallah" demeliyiz.

ALLAHü Teâlâ'ya tam bir huşu içinde dua ve niyazda bulunmalıyız. Çünkü dua, rahmet kapılarının anahtarı, kulluğun ruhu ve ibadetin özüdür. Yalnızlaşan insanın sınırsız ve sonsuz kudret sahibi olan ALLAH'ın azameti karşısında aczini kabullenmesi, O'na sığınması ve O'na yakarması, ne isteyecekse O'ndan istemesidir. İnsanın yaratıcısına yaklaştığı en vasıtasız andır. Dua, sınırlı, sonlu ve aciz varlık olan insanın, sınırsız ve sonsuz kudret sahibi Rabbi ile kurduğu bir köprüdür, Mevlid-i Mutlak'ı imdada çağırmasıdır. Dua, kulluk esprisi içinde ve sıradan isteme anlamlarının ötesinde, ALLAH Teâlâ'nın Rablık ve ilahlık hakikatine en köklü bir sığınma hadisesidir.

Haberin Devamı

REBİÜLEVVEL AYININ ÖNEMİ NEDİR?

İslam tarihinde reblülevvel ayının önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber genel kabule göre Reblülevvel ayının 12'sinde Pazartesi günü dünyaya gelmiş ve bugünün kutlanması müslüman toplumlarda bir mevlid geleneği oluşturmuştur. İslam tarihinde bir dönüm noktası sayılan hicret de reblülevvel ayında ger-çekleşmiştir. Safer ayının sonlarında Hz.Ebu Bekir'le birlikte Sevr mağarasına sı­ğınan ve 1 Reblülevvel'de buradan ayrılıp Medine'ye doğru yola çıkan Resul-i Ekrem Reblülevvel Pazartesi günü Kuba'ya varmışve burada Kuba Mescidi'ni inşa etmiştir.12 Reblülewel'de Medine'ye hareket etmiş, Ranuna vadisinde ilk cuma namazını kıldırdıktan sonra aynı gün Medine'ye ulaşmıştır. Bu ayın içinde Mescid-i Nebevl'nin inşasına başlanmıştır. Hz. Peygamber'in ahirete irtihalinin de Rebiülevvel ayında olduğu konusunda görüş birliği vardır. Meşhur olan rivayete göre Resül-i Ekrem 12 Reblülevvel Pazartesi günü vefat etmiştir. Hz. Peygamber'in doğum, hicret ve vefatının reblülewel ayında ve pazartesi gününde olması bazı araştırmacılarca, reblülevvel ayının Araplar'da bolluk ve bereket ayı sayılması ve eski medeniyetlerde pazartesi gününün ayın yaratıldığı gün kabul edilmesiyle irtibatlandırı­larak İslam'da ibadet vakitlerinin belirlenmesi bakımından ayın önemli bir yeri olduğu, hilalin müslümanlar için sembolik bir anlam taşıdığı ve bunun evrenle insanın kaderi arasındaki ilişkiye işaret ettiği ifade edilmiştir.