Adli tatil ne zaman başlıyor? 2024 yılı adli tatil başlangıç tarihi beli oldu

Güncelleme Tarihi:

Adli tatil ne zaman başlıyor 2024 yılı adli tatil başlangıç tarihi beli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 14:19

Adli tatil ne zaman başlıyor sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Adli tatil tarihi, adliyelerde hukuksal süreçleri olanlar tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tatil süresince adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek. Peki 2024 adli tatil ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar...

Haberin Devamı

Adli tatil başlangıç ve bitiş tarihi, hukuksal süreçleri devam edenler tarafından sorgulanıyor. Adli tatil, her sene yaz aylarının belli dönemlerinde uygulanıyor. Haziran ayının gelmesiyle 2024 tarih bilgisi de merak konusu oldu. Peki Adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatilde hangi davalar devam ediyor? İşte ayrıntılar...

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Adli tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar." ifadeleri yer alıyor.

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR DEVAM EDİYOR?

Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

Haberin Devamı

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

Haberin Devamı

(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

MADDE 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.