Vergi beyannamesinde bu hatalardan kaçının

Güncelleme Tarihi:

Vergi beyannamesinde bu hatalardan kaçının
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2024 10:00

Almanya’da sigortaya tabi çalışan, serbest meslek yapan, kira veya benzeri sermaye geliri olanların ve büyük ölçüde emeklilerin yapmakla mükellef olduğu vergi beyannamesini hazırlamak dikkat ve özen gerektiriyor. Çünkü vergi beyanında yapacağınız en ufak bir hata, size pahalıya mal olabilir. Sizler için, vergi beyanında en sık yapılan altı hatayı araştırıp vergi uzmanlarının tavsiyelerini sizler için derledik. İşte vergi beyannamesinde yapılmaması gereken hatalar ve alınabilecek olası önlemler şöyle:

Haberin Devamı

Vergi beyannamesinde bu hatalardan kaçının

HATA 1: TÜM SEYAHAT MASRAFLARINI BİLDİRMEME
Sigortaya tabi çalışanların, N harfli vergi beyan formu ekinde, iş giderleri tablosunda kendi evlerinden ilk iş yerine olan gerçek yol mesafesini beyan etmeleri gerekiyor. Burada ev ile iş yeri arasındaki mesafenin arabayla, topluma taşıma, bisiklet veya yürüyerek kat edilmesi arasında bir ayrım gözetilmiyor. Vergi dairesi tek gidiş için kilometre başına 30 centlik bir vergi avantajı sağlıyor. Bunun Almanca adı ‘Entfernungspauschale’dir ki, bu terim, çalışanların işe giderken kullandıkları araçlarla yapacakları yolculukların vergi avantajı olarak dikkate alınmasını ifade eder. Özellikle işe giderken kullanılan araçlarla yapılan seyahatler için kilometre başına belirlenen bir sabit ücreti ifade eder. Vergi dairesi, işe giderken tek gidişi baz alır ve 21. kilometreden itibaren de kilometre başına 38 cent vergi indirimi sağlar.

Haberin Devamı

ÖZEL ARAÇLA İŞ GEZİSİ
Bir iş gezisine özel aracıyla giden ve işveren tarafından yol maliyetleri karşılanmayanlar, bu seyahat masraflarını da vergiden düşebilir. Bu giderleri, N harfli ekte, ‘Mesleki Gerekliliklerde Seyahat Masrafları’ başlık altındaki bölümde beyan edilebilir.
Özel aracıyla iş gezisine çıkanlar, seyahat ettikleri her kilometre başına 30 cent vergi avantajı elde edebilir. Bazı durumlarda, gerçek maliyet vergi avantajından daha yüksek olabilir. Örneğin, aracı yeni olanların, araçlarının yıpranma payı daha yüksek olabilir. Verdi Sendikası Gelir Vergisi Danışmanlık Servisi’nden Edmund Lennartz, bu konuda şu tavsiyelerde bulunuyor: İş seyahati için kullandıkları özel araçlarının gerçek maliyetlerini kilometre başına göre hesaplayanlar, alternatif olarak iş gezileri için vergi beyannamesinde bu değeri kullanabilirler. Aynı durum, iş yerine veya iş seyahatlarına özel araçlarıyla çıkan engelli çalışanlar için de geçerlidir. Engellilik derecesi yüzde 50’nin yanı sıra G harfine veya sadece yüzde 70 engellilik derecesine sahip olanlar, ev ile birinci iş yeri arasındaki mesafe için oluşacak gerçek yol masraflarını kilometre başına bölüp, bu şekilde vergi beyannamesinin N ekinde beyan edebilirler.

Haberin Devamı

HATA 2: EV OFİSİ AVANTAJINDAN YARARLANILMAMASI
Koronavirüsü pandemisinin patlak verdiği 2021 yılından bu yana giderek yaygınlaşan ve pandemiden sonra da birçok iş yeri tarafından çalışanlarına imkân sunulan Homeoffce, yani evden çalışma uygulaması kapsamında, tümüyle veya kısmen kendi evinde çalışanlar, yılda en fazla 210 gün için günlük 6 Euro’luk bir ev ofisi avantajından yararlanabilir ve bu miktarı vergiden düşebilirler. Bu yöndeki beyan, vergi beyannamesinin N ekinde yazılmalıdır. Ev ofisi için tanınan vergi avantajına, dizüstü bilgisayar, masa, çalışma ofis sandalyesinin yanı sıra, kira ve yan giderleri de dahil edilebilir.

HATA 3: EV GİDERLERİNİN BEYAN EDİLMEMESİ
Kiracılar, yıllık ev giderlerine ilişkin hesap dökümünde (Nebenkostenabrechnung) ortaya çıkan bazı kalemleri vergiden düşebilirler. Özellikle, hesap dökümünde ayrı ayrı gösterilen ev hizmetleri ve ustalık hizmetleri için yapılan harcamalar, bu kalemlerin arasında yer alıyor. Her birinin toplam tutarı vergi açısından yüzde 20 oranında dikkate alınıyor. Örneğin periodik bahçe ve peyzaj hizmetleri gibi ev hizmetleri için yapılan harcamalarda azami 4 bin Euro’ya, zanaatkâr hizmetlerinde ise 1.200 Euro’ya kadar olan bölümü vergi indiriminde dikkate alınır. Bu giderlerin, vergi beyannamesinin ‘Ev İşlerine Yönelik Harcamalar’ ekinde kaydedilmesi gerekiyor.

Haberin Devamı

KONUT SAHİPLERİ DE YARARLANABİLİR
Geçen yılki yönetim gideri hesap dökümü, aynı yıla ait vergi beyannamesini verene kadar elinde olmayan vergi mükellefleri, bir önceki yıla ait olan hesap dökümündeki verileri kullanabilirler. Vergi daireleri genellikle bir önceki yılın verilerini de dikkate aldıkları görülüyor. Bilindiği gibi oturduğunuz konuta ilişkin yönetim gideri hesap dökümleri genellikle yıl sonunda gelir, ancak vergi beyannamesi daha erken verilmesi gerekir. Konut sahipleri de ilgili faturaları elde tutarak veya evle ilgili masrafları banka havalesi ile ödemişlerse konutlarıyla ilgili ev hizmetlerini ve zanaatkâr masraflarını vergiden düşebilirler.

Haberin Devamı

HATA 4: BAKIM HİZMETLERİNİN BİLDİRİLMEMESİ
Gönüllü ve ücretsiz olarak gerek kendi evinde gerekse bakıma muhtaç kişinin evinde bakım hizmeti sunanlar, bakılan kişinin bakım derecesine bağlı olarak, vergi açısından sunulan bakım avantjından yararlanabilir. Vergi daireleri, bakım derecesi 2’den itibaren, bakım yapanların vergilendirilebilir gelirlerinden yılda 600 Euro, baktıkları kişinin bakım derecesi 3 ise bu miktar 1.100 Euro, bakım derecesi 4’te ise 1.800 Euro tutarında indirim yapar. Söz konusu indirimden yararlanmak için, yapılan bakım hizmeti, beyannamenin ‘Olağanüstü Harcamalar’ ekinde kaydedilmeli. Birden fazla kişi, aynı kişiye bakıyorsa, örneğin, bakıma muhtaç kişiye iki çocuğu da bakıyorsa, o zaman vergi indirim miktarı, kardeşler arasında eşit bir şekilde paylaştırılır. Söz konusu bakım hizmetinden dolayı vergi avantajından yararlanmak için, bakım hizmeti sunan kişi ile bakılan kişi arasında bir akraba ilişkisi olması da şart değil.

Haberin Devamı

HATA 5: ENGELLİLİK DERECESİNİN (GdB) BİLDİRİMİ UNUTULDU
Engelli insanların günlük yaşamlarında genellikle engelli olmayanlarla kıyasla daha fazla maddi giderleri vardır. Bu nedenle, vergi daireleri, GdB adlı yüzde 20’lik engellilik derecesinden itibaren dereceye göre farklı miktarlarda vergi avantajı sağlıyor. Bu vergi indirim miktarı 384 Euro’dan başlıyor ve GdB’si yüzde 100 olanlarda bu miktar 2 bin 840 Euro’ya kadar çıkıyor. Bu vergi avantajından yararlanmak isteyenlerin, bu taleplerini ‘Olağanüstü Harcamalar’ ekinde bildirmeleri gerekiyor.

HATA 6: ÇİFTE HANEYE İLİŞKİN BİLGİ EKSİKLİĞİ
İş gereği iki farklı adreste konutunuz mu var? O zaman, ikinci konutunuzla ilgili birçok masrafı vergiden düşebilirsiniz. Buna, aylık en fazla 1000 Euro’ya kadar olan konaklama maliyetleri, söz konusu konutu dayayıp döşemek için azami 5 bin Euro’ya kadar gideri de masraf kalemi gösterip vergiden düşebilirsiniz. Alacağınız mobilya ve öte beri için yapacağınız harcamalar 5 bin Euro’yu aşması ve bunu faturalarla belgelemeniz halinde, vergiden düşebileceğiniz miktar da artar. Ayrıca, haftalık eve dönüş seyahatleri için yapacağınız yol masrafları ve taşınma masraflarını da beyan etmeniz halinde vergiden düşebilirsiniz. 2023’ten itibaren yeni ‘N-Çift Ev Hanesi Yönetimi’ ekinde bu harcamalarınız yer almalıdır. Daha önce ise, söz konusu bilgiler sadece N harfli ekte yer alması gerekiyordu.

BAKMADAN GEÇME!