Kadınları daha erken yaşta yakalıyor!

Kadınları daha erken yaşta yakalıyor

İsviçre’deki Swiss Life adlı sağlık sigortasının katkılarıyla yapılan araştırma, kadınların erkeklerden daha erken yaşlarda kansere yakalandığını ortaya koydu.

Haberin Devamı

ARAŞTIRMADA, 21 ve 30 yaşları arasındaki kadınların aynı yaş grubundaki erkeklere göre daha fazla kanser hastası olduğu anlaşıldı. Bu yaş grubundaki kadınların kansere yakalama oranının ise erkeklerin iki katı olduğu ortaya çıktı. 31 ve 40 yaş aralığındaki kadınlarda bu oran üç katına kadar çıkıyor. Kadınların erkeklere göre daha fazla kansere yakalanmalarının temel nedeni ise göğüs kanseri. İleri yaşlarda ise erkekler arasında kansere yakalanma oranı kadınlarınkinden daha yüksek. Çalışamaz raporu alan 30 ve daha genç yaştaki kadınlar arasında kanser nedeniyle çalışamayanların oranı yüzde 9. Aynı yaş grubundaki erkeklerde bu oran yüzde 4. Hastalık gerekçesiyle işe gidemeyen 31 ve 40 yaş arasındaki kadınlar arasında bu oran yüzde 15 iken erkeklerde yüzde 5. Almanya’da her yıl yaklaşık yarım milyon insan kötü huylu kansere yakalanıyor. YouGov Araştırma şirketinin ülke genelinde 2 bin kişi ile yaptığı ankette kansere yakalanma korkusu yaşayanların oranı yüzde 60 çıktı.