Berlinlilerin neredeyse yarısı İslam’a karşı ön yargılı

Güncelleme Tarihi:

Berlinlilerin neredeyse yarısı İslam’a karşı ön yargılı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2023 12:52

Berlin’de yapılan bir araştırma, Müslüman karşıtı, sağcı totaliter ve Yahudi karşıtı tutumların Berlinliler arasında oldukça yaygın olduğunu ortaya koydu. ‘Berlin Monitörü’ adlı araştırma, Berlinlilerin siyasi ve sosyal konulardaki tutumları üzerine 2019’dan bu yana düzenli olarak yapılıyor. Berlin Senatosu adına yapılan araştırmaya 18 yaş ve üzeri 2 bin 048 Berlinli katıldı. Anket çalışması bu yılın mayıs ayı sonunda başladı ve temmuz ayı sonuna kadar devam etti.

Haberin Devamı

ANKETE katılanların yüzde 42’si Almanya’daki Müslümanların sayısının çok fazla olduğu ifadesine ‘kesinlikle’ ya da ‘kısmen’ katıldığını söyledi. Ankete göre, katılımcıların yüzde 61’i Müslümanların açık bir topluma bağlı olduğuna inanmıyor. Yüzde 58’i İslam’ı kadın düşmanı bir din, yüzde 54’ü ise ‘geri kalmış’ bir din olarak görüyor. Yüzde 36’sı Müslümanların Batı’yı adım adım İslamlaştırmayı planladığını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 34’üne göre Müslümanlar Almanya’da şeriat hukukunu, yani Kuran’a dayalı İslami yasaları uygulamaya çalışıyor. Araştırmanın yöneticiliğini ise Leipzig Üniversitesi’nden din ve kilise sosyoloğu Gert Pickel üstlendi. Araştırmayı değerlendiren raportörler, ankete dayanarak, katılımcıların yüzde 20’sinin kesin olarak Müslüman karşıtı olduğunu ve yüzde 48’inin kesin olarak İslam karşıtı olduğunun, yani İslam’ı reddettiğinin söylenebileceğini belirtti.

Haberin Devamı

YÜZDE 69’U DEMOKRASİDEN MEMNUN
2019 ve 2021 yıllarında yapılan ‘Berlin Monitörü’ araştırmasında ilk kez araştırılan sağcı otoriter tutumlar da yeniden gündeme geldi. Son yapılan anket çalışmasında Almanya’nın güçlü bir lidere ihtiyaç duyduğu söylemi güçlendi. Gert Pickel’e göre, yaklaşık yüzde 19’luk bir kesim “Herkesin iyiliği için güçlü bir el ile yöneten bir liderimiz olmalı” ifadesini destekliyor. Dört yıl önce bu oran yüzde 10 olarak tespit edilmişti. Almanya’nın şu anda ulusal toplumu bir bütün olarak temsil eden ‘tek ve güçlü bir parti’ye ihtiyacı olduğu görüşünü destekleyenlerin oranı da yüzde 31 oldu. Dört yıl önce bu oran yüzde 19’du. Diktatörlüğün daha iyi bir yönetim şekli olabileceğine inanların oranı 4 yıl önce yüzde 4 iken şimdi bu oran yüzde 8’e yükseldi. Ancak buna paralel olarak katılımcıların yüzde 90’i demokrasinin toplum için en uygun yönetim biçimi olduğunu düşünüyor ve yüzde 69’u demokrasiden memnun olduğunu söyledi.

Berlinlilerin neredeyse yarısı İslam’a karşı ön yargılı

‘SONUÇ ENDİŞE VERİCİ’
Araştırmada otoriterleşme ve komplo teorilerine inanların oranının da arttığı gözlendi. Ankete katılanların yüzde 54’ünde ‘otoriter saldırganlık’, yüzde 31’i ise ‘komplo zihniyeti’ne yakın olarak tespit edildi. Araştırma sonucunu değerlendiren Berlin Çalışma ve Sosyal İşler Senatörü Cansel Kızıltepe, araştırma sonucunun endişe verici olduğunu ifade etti.

Haberin Devamı

Berlinlilerin neredeyse yarısı İslam’a karşı ön yargılı

Cansel Kızıltepe, demokrasiyi teşvik eden projelerin destelenmesinin önemli olduğunu vurgularken, bunun için ayrılan fonların 2024/2025 bütçesinde iki katına çıkarılarak 15 milyon Euro’dan 30 milyon Euro’ya yükseltildiğini kaydetti.

BERLİN’DE BİLE KUTUPLAŞMA ARTTI
‘Berlin Monitörü’ adlı araştırmanın tanıtımı sonrası Göçmen Ekonomisi Derneği’nin BWK salonunda yapılan toplantısına katılan Senatör Cansel Kızıltepe, demokrasiyi teşvik edecek projelerin önemli olduğunu vurguladı. Eski Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı’nın sorularını yanıtlayan Cansel Kızıltepe, Berlin’deki kutuplaşmanın da endişe verici olduğunu vurguladı ve “Çeşitliliğiyle dünyada ünlü bir şehir olan Berlin’de doğup büyüdüm ama Berlin’de bile kutuplaşmanın arttığını gözlemliyoruz. Bu endişe veren bir gelişme” dedi. Cansel Kızıltepe, AfD’nin ilk kez bir Büyükşehir Belediye Başkanı çıkardığını kaydederken, krizler ve savaşlar döneminde sosyal eşitsizliğin artmasının toplumda tepkiyle karşılandığına dikkat çekti. Almanya’daki demografik gelişmeler ışığında refahın sağlanması için ülkeninin kalifiye göçmene ihtiyaç duyduğunu belirten Kızıltepe, en iyi uyumun da iş yerinde gerçekleşeceğini ifade etti.

BAKMADAN GEÇME!