Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Yeni Gelir Vergisi Yasası ne getiriyor ne götürüyor?

BASİT ve adil bir vergi sistemi oluşturulması, vergi tabanının genişletilmesi ve vergi adaletinin pekiştirilmesi, kayıtlı ekonomiye geçişin hızlandırılması gibi gerekçelerle hazırlanan Yeni Gelir Vergisi Tasarısı, TBMM’ye sevk edildi.

Tasarı önce Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sonra Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek.
Tasarıda yer alan bazı düzenlemelere bakıldığında, komisyonlarda ve TBMM genel Kurulu’ndaki görüşmeler sırasında, bazı önemli değişiklikler ve eklemeler yapılması kaçınılmaz gözüküyor.
Birkaç gün sürecek olan yazı dizimizde, Yeni Gelir Vergisi Tasarısı’nın, değişik kesimlere ne getirdiğini ve ne gibi önemli değişiklikler olduğunu açıklamaya çalışacağız.

ÜÇÜNCÜ ÇOCUK İÇİN GÜNDE 25 KURUŞ MAAŞ ARTIŞI OLACAK

Yeni Vergi Tasarısı ile ilgili haberlerin yer aldığı gazetelerin neredeyse tamamında, “üçüncü çocuğa yüzde 10 teşvik verileceği” ön plana çıkmıştı.
Haberin devamında, “üçüncü çocuğa” verilen yüzde 5’in, bir kat artırılarak yüzde 10’a yükseltileceği ve  “üç çocuğa süper teşvik” getirildiği belirtiliyordu.
Belli ki çocuklarla ilgili konu çok ilgi çekiyordu.
Yazı dizimize başlarken, biz de toplumun eğilimine uyalım ve öncelikle  “çocuklarla ilgili yüzde 10’luk teşvik” konusunu açıklayalım.
Tasadaki oran aynen yasalaşırsa;
·Üçüncü çocuk için “asgari ücretin” yüzde 10’u oranında “özel indirim” uygulanacak.
· Asgari ücretin yüzde 10’u 98 lira. Hesaplamada kolaylık olsun diye 100 lira kabul edelim.
· 100 TL x  % 15 (gelir vergisi oranı) =
  15 TL (aylık)
· 15 TL / 30 gün = günde 50 kuruş

Buna göre;  yüzde 5 oranı uygulanırken 25 kuruş olan “üçüncü çocukla ilgili avantaj”,  oranın yüzde 10’a yükseltilmesiyle 50 kuruş olacak yani “günde 25 kuruş” artmış olacak.
İşte... üçüncü çocukla ilgili basında yer alan “süper teşvik” bu..
Günde 25 kuruş!
Birinci ve İkinci Çocukta Artış Yok
Birinci ve ikinci çocuk için uygulanan yüzde 7.5 oranı aynen kalacak.
Buna göre birinci ve ikinci çocuk için ücretlinin geliri, şu anda olduğu gibi günde toplam (37.5 + 37.5) 75 kuruş artmış olacak.
Özet olarak, evli üç çocuklu bir ücretlinin, çocuklara tanınan “özel indirim” nedeniyle, çocuksuz ücretliye kıyasla, “üç çocuğu için” eline günde (37.5 + 37.5 + 50 =) 125 kuruş fazla para geçecek.
Boşananların Durumu
Boşanan çiftlerde, çocuğun nafakasını sağlayan kimse, çocuk indiriminden o yararlanacak.
Esnafa ve Tüccara Çocuk için 1 Kuruş Bile Yok
Esnaf
, sanatkâr, tüccar, zirai kazanç sahibi, avukat, doktor, mimar gibi serbest meslek erbabı ve kira geliri elde edenlere, çocukları için 1 kuruş dahi “özel indirim” yani “vergi avantajı” yok.

ÖZEL ŞOFÖRLERİN VE İNŞAAT İŞÇİLERİNİN AYLIK ÜCRETİ 250 TL OLACAK

“ASGARİ ücretin 978.60 TL olduğu bir dönemde, aylık 250 TL ücret olur mu?” demeyin. Yeni Gelir Vergisi Tasarısı’nın 34. maddesinde yazıyor.
Aslında yazılı olan 250 TL’nin de altında ama yuvarlayıp 250 TL dedik.
Tasarının 34. maddesine göre;
· Özel hizmetlerde çalışan şoförlerin,
· Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçilerinin,
· Kira geliri elde edenlerin yanında çalışanların,
yıllık safi ücretleri, takvim yılı başında (yani her yılın Ocak ayının birinci gününde) geçerli olan asgari ücretin yıllık tutarının yüzde 25’i olacak.
Buna göre yıllık asgari ücret:
978.60 x 12 =
11.743.20 TL
Bunun yüzde 25’i ise 2.935,80 TL
(Yıllık safi ücret) 2.935,80/12 ay=
244,65 TL
(Aylık safi ücret) olacak.
Diğer ücret kapsamında vergilendirilen yukarıdaki çalışanlar, “vergi
karnesi”
almak zorunda olacaklar.

ÜÇ ÇOCUKTAN FAZLASI İSTENMİYOR MU?

YÜRÜRLÜKTEKİ Gelir Vergisi Kanunu’na göre, üç çocuktan fazlası da vergi indiriminden yararlanabiliyor. Yeni Gelir Vergisi Tasarısı ile üç çocuktan fazlası vergi indiriminden yararlandırılmıyor. Acaba bundan böyle üç çocuktan fazlası istenmiyor mu yoksa yeni tasarıda unutuldu mu?

DADIYA VERGİ YOK MÜREBBİYEYE VAR

YENİ Gelir Vergisi Tasarısı ile çocukların sütnine ve dadılarına ödenen ücretler de gelir vergisinden istisna tutuluyor.
Mürebbiyelere ödenen ücretler ise gelir vergisine tabi tutuluyor.
Nineler süt veremeyeceğine göre, tasarıdaki sütnine “sütanne” olarak değiştirilse, daha anlamlı olur.

YAZAR VE RESSAMIN 1 TL’LİK GELİRİNE 27 BİN LİRA VERGİ

“İNANILIR gibi değil” diyeceksiniz ama maalesef doğru.
Yeni Gelir Vergisi Tasarısı’nda; yazar, ressam, heykeltıraş, bestekâr ve mucitlere, “fikir ve sanat eseri” niteliğini taşıyan eserlerinden elde ettikleri gelir nedeniyle “iki ayrı vergi sürprizi” var!
1) Yüzde 17 olan vergileri 35’e
kadar çıkıyor.
Yeni Vergi Tasarısı ile milyonlarca lira kazananlar (örneğin borsada 50 milyon lira kazananlar) yine “yüzde sıfır” vergi ödeyecekler. Hazine bonosu ya da devlet tahvili faiz geliri olarak 20 milyon lira geliri olanlar, “yüzde 10” vergi ödemeye devam edecekler. Öte yandan bir yazar, ressam veya heykeltıraşın, brüt geliri üzerinden ödediği yüzde 17 vergi, yüzde 35’e kadar çıkabilecek!
2) 1 TL’lik gelire 27 bin lira
vergi nasıl çıkıyor?
Yazar, ressam, bestekâr, heykeltıraş gibi kişilerin, fikir ve sanat eserlerinden elde ettikleri gelirleri nedeniyle (varsa ücret, kira ve diğer gelirleri toplamı);
· 188 bin liraya kadar olan eserleri için yüzde 17 gelir vergisi ödeyecekler.
· 188 bin lirayı 1 TL geçerse, yüzde 35’i bulan tarifeye göre gelir vergisi ödeyecekler. Buna göre, “1 TL’lik artış nedeniyle” tam 26.625 TL yani yaklaşık 27 bin lira fazla vergi ödeniyor. Daha net bir anlatımla,
· 194.800 TL’nin vergisi
(yüzde 17)        31.960 TL
· 194.801 TL’nin vergisi (tarifeye göre    58.645 TL
FARK 26.625 TL
“1 TL gelir artışı nedeniyle yaklaşık 27 bin lira vergi”
ödenecek olmasındaki bu çarpık durumun, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda düzeltilmesi ve sanatçı ve yazarlarla ilgili yüzde 35’i bulabilen verginin, gözden geçirilmesi bekleniyor.

YURTDIŞINDAKİ ÖĞRENCİYE HARÇLIK VE BURS VERGİ DIŞI

RESMİ ve özel müesseseler ve şahıslar hesabına, “yurt dışında eğitim” veya staj gören öğrencilere (devlet tarafından öğrencilere verilen tutarı aşan kısmı hariç) gider karşılığı olarak verilen paralar, gelir vergisinden istisna tutulacak.
“Staj ve uygulama” dolayısıyla öğrencilere öğretim müesseseleri veya eğitim masraflarını karşılayanlarca verilen paralar, gelir vergisine tabi tutulmayacak.

FUTBOL HAKEMLERİNE VERGİ MÜJDESİ

FUTBOL
hakemleri dahil, spor yarışmalarını yürüten tüm hakemlere, ödenen ücretlerden, gelir vergisi alınmayacak.

KÖYLERDEKİ DAVULCU VE ZURNACIYA VERGİ YOK

KÖYLERDE veya nüfusu 2.000’i aşmayan yerlerde ve benzeri yerlerde “müzik” icra edenlerin, bu faaliyetleriyle ilgili kazançları gelir vergisine tabi tutulmayacak.

AVUKATA DOKTORA VE SANATÇIYAYAT, KOTRA VE UÇAK YASAĞI

SERBEST meslek kazancı elde edenler (doktor, avukat, mimar, sanatçı, mali müşavir vd.), kiraladıkları veya defterlerine kaydettikleri “yat, kotra, tekne, sürat teknesi” gibi motorlu deniz taşıtları ile “uçak ve helikopter” gibi hava taşıtlarının giderleri ve amortismanlarını, kazançlarından indirim konusu yapamayacaklar.
Daha önce, ticari kazanç elde edenler ve şirketler için uygulanan bu kısıtlama, serbest meslek kazancı elde edenler avukat, doktor, sanatçı ve diğerleri için yoktu.

X