"Yalçın Bayer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Yalçın Bayer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Yalçın Bayer

Politikacının niteliği

BAŞTA terör olmak üzere ülkemizin ekonomik, politik, siyasal, iç ve dış güvenlikle ilgili sorunlarının çözüm yeri, TBMM’yi oluşturacak politikacılardır.

İki bin yılında Goleman ‘Duygusal Zekâ’, ‘İş Başında Duygusal Zekâ’, ‘Yeni Liderler’ kitaplarında ‘Çağdaş Politik Görüş’ başlığı altında politikacının nitelikleri, özellikleri üzerinde durmuştur.
Birçok ülkede, başta güvenlik, politika, siyaset, yönetim, işletme, insan kaynakları olmak üzere, eğitim, öğretim, sağlık alanlarında ‘duygusal zekâ’ eğitimi yapılmaktadır.
Çağdaş politikacıların duygusal zekânın beş yeterlilik çerçevesinde yer alan yirmi beş ögesi dışında ‘Çağdaş Politik Görüş’ü olması belirtilmiştir.
Çağdaş politik görüşü olan politikacı, bir amaca ulaşmak, bir sorunu çözmek için:
Amacı doğru saptar. Önem ve ivediliğine göre sıralar.
Toplumun ekonomik, politik, siyasal görüşlerini anlar, değerlendirir.
Toplumun yaşamsal değeri olan davranış kalıplarını anlamaya çalışır.
Anahtar değeri olan güç ilişkilerini araştırır.
Çatışmalardan, sürtüşmelerden yararlanmaz, çıkar sağlamaz.
Öz denetim, geri iletişim yapar.
Prof. Dr. Özcan KÖKNEL


Elveda Binbaşım...


BU sözleri sana söylerken utanıyorum binbaşım, Yavuz Sonat Güzel. Seneler evvel Harbiye’den mezun olurken bir yemin içtiniz. Namusunuz ve şerefiniz adına, hem de silahların üzerine ellerinizi koyarak bu vatanı dış düşmandan müdafaaya yemin ettiniz. Millet bu yemini dinlerken gözyaşlarını o gün akıttı. Bu yemin edilirken sizler, komutanlarınız, eş, dost ve akrabalarınız yanınızda idi.
Onlar şahit oldular bu yemine, yürekten ve gücünüzün yettiği kadar bağırarak bu ülkeyi bütün melanetten korumak için canınızı vermeye, bir an bile tereddüt etmeyeceğinize dair yemin ettiniz. Hepimiz bu ana tanıklık ettik. Sizlerle birlikte bizler de içimizden bu andı söyledik:
Şeref: Namusum
Dürüstlük: Karakterim
Sevgi: İnsanlığım
Vazife: Amacım
Vatan: Her şeyimdir
Bu sözlerime hayatım boyunca bağlı kalacağıma, Harbiyeli olarak teminat verir, asil Türk milletimin huzurunda ant içerim.
Bu sözlerin bütününü bizler dinlerken, bu yeminde devletin de orada olmasını isterdim. Çok nadide subayları yetiştiren bu harp okullarının kıtalara verdikleri subaylara, devletin sahip çıkması gerekir. Bu subaylar kolay yetişmiyor. Eşkıyanın dağda, yolda, şehirde kol gezdiği yurdumun içinde, benim canını feda eden subayıma devletin sahip çıkmaması, bizleri yürekten yaralamakta. Vefatından sonra camiye gidip cenaze namazını kılmak değil, onun ölmesini engelleyecek her türlü önlemi almak, bu devletin sorumlu olduğuna inanmaktayım.
Binbaşı Yavuz Sonat Güzel’in manevi huzurunda benim de başım öne eğik; onu gereğince koruyamadık, utanıyorum diye bir sözüm geldi, söyledim hem nalına hem mıhına.Metin ATAMER


AKP endişeli, CHP rehavette...


AKP oyunun düşmesinin paniğini yaşıyor; bundan dolayı aday değişikliğinden sonra yeni politik taktikler geliştirmeye çalışıyor. Buna rağmen AKP kan kaybını önleyemiyor. Gerçek anketlerde hiçbirinde AKP tek başına iktidar olabilecek oranı ve vekil sayısını bulamıyor. CHP ne yapıyor? Bu elverişli koşullara rağmen sahada yok; asılmıyor. CHP genel başkan yardımcılarını bayram sürecinde sahada gören oldu mu acaba?... İstanbul gibi bir dünya kentinde bayramlaşmada ve diğer parti etkinliklerinde hiçbir genel başkan yardımcısı var mıydı? Seçilebilecek sırada olan milletvekili adayları neredeydi?


Batı Trakyalı hemşerisi Dr. Müezzinoğlu’na kırgın


‘BATI TRAKYALI’ hemşerisinden Gümülcineli Mehmet Müezzinoğlu’na mesaj var:
“Milli mücadeleyi başlat, Yunan’ı, İtalyan’ı, İngiliz’i, Fransız’ı topraklardan def et, yeni bir devlet kur, başına geç, yönet, kalkındır, çobandan mühendis, bataklıktan fidan çıkar, saygın bir vatan ve bayrak bırak, 80 sene sonra bir Sağlık Bakanı (Müezzinoğlu) çıksın ve “Atatürk milli miydi, soruyorum size” desin...
Ona değil onu konuşturanlara yazıklar olsun!


BİLİYOR MUSUNUZ ?


CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi’nin, sayıları 2 milyonu aşan Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar konusunda Meclis araştırması açılmasını istediğini... ? ESKİ CHP milletvekili Algan Hacaloğlu’nun seçim kampanyası döneminde, bir hatırlatma olarak, parti program ilkelerinden önemli gördüğü bir ‘demeti’ kamuoyuna açıkladığını... ? ÇEVRE Ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı Mustafa Göktaş’ın, “Evde ya da kaçak göçek özel ders verilmesi işi denetlenmeli, hatta sonlandırılmalıdır”
diye açıklama yaptığını...

M. Ali Şahin mahcup olmasın

OKUR Tacettin Korkut yazıyor: “AKP Genel Başkan Yardımcısı M. Ali Şahin ‘Araplar hac organizasyonunu yapamıyorlar; organizasyonu bize versinler, bu acı olaylar yaşanmaz’, yani kazalar olmaz demeye getirmiş. Bu suçlamaya karşı Suudi Arabistan hac işlerinden sorumlu bakanı, ‘Ülkenizde iş ve trafik kazalarında yüzlerce insan ölüyor. İş ve trafik kazalarında dünyanın önde gelen ülkeleri arasındasınız. Kurban Bayramı’nda olan trafik kazalarında 140 vatandaşınızı yitirmişsiniz, 600 vatandaşınız da yaralıymış. İş kazalarında dünyanın en önde gelen ülkenin yöneticisiniz. Bunların organizesini yapamayan bir ülke, 3 milyon hacı adayının organizasyonunu nasıl yapabilecek’ derse, ne yanıt vereceksiniz?
Ayrıca kazalara iki ülkede takdiriilâhi diyoruz,
yani Allah’tan geldiğine inanıyoruz. ‘Yok birbirimizden farkımız ama bizim petrolümüz var, sizin neyiniz var’ sözüne karşı cevabınız var mı?”

Özgür seçim temel bir insan hakkı

ANKARA’dan hukukçu Sedat Vural, “YSK’nın anayasal görevi “seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlükle ilgili işlemleri yapmaktır” uyarısında bulunuyor ve ekliyor:
“Seçimin güven içerisinde yapılmasını sağlamak ise devletin anayasal olduğu kadar evrensel hukuk sorumluğudur. Ayrıca, YSK’nın seçim konusunda, AİHS ve AİHM’in ‘temel bir insan hakkı’ olarak belirlediği ‘serbest ve özgür seçim hakkı’ hükümlerine göre karar vermesi anayasal (md.90.) zorunluluktur.”
Serbest ve Özgür Seçim Hakkı, AİHS’nin 1 No.lu Ek Protokolün 3. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede aynen “Yüksek Sözleşen taraflar yasama organının seçiminde halkın kanaatinin özgürce açıklanmasını sağlayacak koşullar içerisinde makul aralıklarla, gizli oyla serbest seçimler yapmayı taahhüt ederler” hükmünü içeriyor. AİHM seçimlerin özgür ve serbest koşullarda yapılması için üye Devletlere gerekli tedbirleri alma konusunda pozitif yükümlülük getiriyor.
Bütün bunların unutulmaması gerekmiyor mu?

X