"Oya Armutçu" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Oya Armutçu" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Oya Armutçu

Yargıtay’dan 0-3 yaş kriteri

Boşanmış baba, velayeti annesinde olan 9 aylık bebeğini her hafta görebilir mi? Yargıtay, ‘çocuğun üstün yararı’ dikkate alınarak, 0-3 yaş grubundaki bebeklerin babaları ile görüşmelerinin (kişisel ilişki) son derece sınırlı tutulmasını ve her hafta sonu değil, 15 günde bir yapılmasını isabetli buluyor. Mahkemeler de artık bu yönde karar veriyor.

ERZURUM’dan mail atan A.D., karısıyla boşanma davasının sürdüğünü, dokuz aylık bebeğinin velayetini alıp alamayacağını, her hafta görüp göremeyeceğini ve bu kararın temyize mi istinafa mı tabi olduğunu soruyor. 

Boşanma veya ayrılık hallerinde çocuğun anne veya babası ile olan iletişiminin devam etmesi için, aile mahkemesince küçüğün velayet kendisinde olmayan ebeveyniyle, ne şekilde görüşeceği de düzenleniyor. Medeni Kanun’un 182. maddesine göre bu konuda takdir yetkisi hâkime ait.YARGITAY: BABA 15 GÜNDE BİR GÖRSÜN 

Yargıtay son dönemde, “Çocuk ana bakım ve şefkatine muhtaç değilse, çocuğun kural olarak gece babasının yanında kalabileceği, ancak her hafta sonu kişisel ilişkinin çok olduğu, bu durumun velayet hakkına sahip olan tarafın velayet görevini yerine getirilmesini engelleyeceği”, “her hafta sonu eve bağımlı hale getireceğini ve eve bağlayacağı”, “çocukla ilgilenmesini, çocukların ihtiyaçlarını karşılanmasını engelleyeceği gibi bu durumun çocuğun ruhsal ve bedeni gelişimini olumsuz etkileyeceği” ve “taraflara külfet yükleyeceği” görüşünü ilkesel olarak benimsemiş durumda.

Yargıtay, aile mahkemelerinin çocuğun “üstün yararı” gözetilerek, babanın ayrı şehirde olması, çocuğun yaşı, eğitimi, sağlığı gibi kriterler ışığında her hafta sonu değil, iki haftada bir babaların çocukla “kişisel ilişki” kurmasına karar vermesini isabetli görüyor.

Yargıtay’dan 0-3 yaş kriteri

ÇOCUĞUN GELİŞİMİNİ OLUMSUZ ETKİLER

Yargıtay 0-3 yaş grubunun özellikleri dikkate alındığında, bu çocukların babaları ile görüşmelerinin son derece sınırlı olması gereğinin mutlak olarak dikkate alınması gerektiğini, örneğin bu yaş grubundaki bir çocuğun senede bir ay annesinden ayrı kalacak şekilde kişisel ilişki tesis edilmesinin çocuğun fikri ve bedeni gelişimini olumsuz yönde etkileyeceği gerekçesiyle yerinde bulmuyor.

İSTİNAF MI BAKAR TEMYİZ Mİ?

Yargıtay’ın bu ilkesel yaklaşımı ve bebeğin 9 aylık olması nedeniyle mahkemece velayetin anneye bırakılacağı, okurum babanın da her hafta yerine 15 günde bir çocuğuyla “kişisel ilişki” kurması yönünde karar verileceği öngörülebilir. Babanın “velayet” ve “kişisel ilişki” konusundaki kararı yerinde bulmaması halinde ise başvuracağı kanun yolu “temyiz” değil, “istinaf”tır.

Evli kişiden konut alırken ‘rıza’ gerek

Türk Medeni Kanunu’nun 194. maddesi gereğince ‘aile konutunun’ maliki olan eşin, diğer eşin rızasını almadan bu evi başka bir kişiye devretmesi mümkün değil.

OKURUM S.Y., “Eşim oturduğumuz evi satmak istiyor, itirazlarımı dinlemiyor, hukuken ne yapabilirim?” diye soruyor.

Türk Medeni Kanunu’nun 194. maddesi gereğince “aile konutunun” maliki olan eşin diğer eşin rızasını almadan bu evi başka bir kişiye devretmesi mümkün değil. Okurum S.Y., tapuya “aile konutu” şerhi düşülmesini isteyebilir. Buna rağmen satış olursa tapu iptali davası açabilir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan’ın sosyal medya hesabından bu konudaki uyarısı şöyle:

“Evli bir kişiden konut satın alacakların önemle dikkatine: Satın aldığınız konut aile konutu ise satın aldığınız evli kişinin eşinin bu satışa açık rızasını almaz iseniz, satıştan sonra size açılacak olan tapu iptali davası ile (Türk Medeni Kanunu madde 194) konutunuz elinizden geri alınabilir!

Not: Aile konutu, eşlerden biri adına tapuda kayıtlı olup karı- koca ve varsa çocukların birlikte oturduğu konuttur.”

X