"Doğan Hızlan" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Doğan Hızlan" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Doğan Hızlan

Şehir Üniversitesi’nde iki gün Halide Edip Adıvar konuşulacak

ÖLÜMÜNÜN 50. yılında 25-26 Aralık tarihlerinde Şehir Üniversitesi’nde Halide Edip Adıvar (1882-1964) sempozyumu gerçekleştiriliyor.

Bu etkinlik Kadın Yazarlığın Tarihi: III başlığını taşıyor.
Türk edebiyat tarihi, siyasal tarihi, kadın hareketleri onun eserleri okunmadan ve yaşamı bilinmeden anlaşılamaz.
Siyasal engebelerin romanını yazdı, tanıklıkları kapanan ve açılan devirlerin edebi haritasını çıkardı.
Kitaplarından bir bölümü sinemaya aktarıldı, kadının kimlik mücadelesinin örneğini verdi.
Türk edebiyatının önemli adlarını yuvarlak yıldönümlerinde anmak, onları değişik yönleriyle, uzmanların farklı görüşüyle gündeme getirmek, yeniden okunmalarını sağlar.
Bilenler bu yeni bilgiyle, genç kuşakların değerlendirmesiyle değişik yanlarını keşfeder. Genç kuşaklar da bu yazarın neden okunması gerektiğini öğrenecek, onu okuyarak yaşadıkları ülkenin bugününü algılama fırsatını elde edeceklerdir.
Onun yazdıkları, yaşadıklarıyla Cumhuriyet rejimine eleştirel açıdan da bakma yetisini kazanacaksınız.
Hiç kuşkum yok, okurlarımızın çoğu Sinekli Bakkal’ı, Ateşten Gömlek’i, Vurun Kahpeye’yi okumuşlardır.
Ben romanları dışındaki kitaplarını da okurlarsa, o zaman romanlarını da daha iyi anlayacaklarını sanıyorum.
İnci Enginün’ün Halide Edib Adıvar’ın Eserlerinde Doğu ve Batı Meselesi kitabı, onun romanlarını, çalışmalarını daha temelden değerlendirebilmenizi sağlayan bir çalışmadır.
Gerçekten de bu ikilemi öğrenmedikçe, Adıvar’ı kuşatıcı bir bilgiyle öğrenmek mümkün değildir.
Hele kitaptaki, Doğu ve Batı Meselesi’nin Edebi Eserlerindeki Tezahürü bölümü romanlarını okuyan, okuyacak olan herkesin mutlaka okuması gereken bilgileri içermektedir.
Adıvar’ın roman dışındaki okunması gerekli bir kitabı da Türkiye’de Şark-Garp ve Amerikan Tesirleri’dir.
Eserin Sunuş yazısında Mehmet Kalpaklı kitabı şöyle değerlendiriyor:
“Türkiye’deki Doğu-Batı sorununun tarihsel kökenleriyle ve çok yönlü olarak ele alındığı bu eser, Halide Edib’in düne, bugüne ve yarına ışık tutan görüşlerini yansıtıyor. Yazar kolayca unutma alışkanlığında olduğumuz geçmişimizi, ana hatlarıyla ve eşsiz yorumlarıyla bir roman üslubunda anlatmaktadır.”
Eleştirmenler, özellikle onun kadınlığın yüksekliğine büyük hizmet ettiğini belirtirler.

***

BUGÜN saat 10.00’da başlayacak sempozyumda iki gün üçer oturum yapılacak.
Oturum başkanlıklarını aşağıdaki adlar üstlenecek:
Hatice Aynur, Fatih Altuğ, Fatih Uslu, Peyami Çelikcan, Hakan Karateke, Doğan Hızlan.
Kapanış konuşmasını Engin Sezer yapacak.
Konusu: “Halide Edib’in Dünyasında İnsan ve Tasvir”.
Sempozyumda yazarın özellikle kadın kimliği konusundaki çalışmaları incelenirken, başka kadın yazarların da içerikleri üzerine görüş bildirileceği programda görülmektedir.
Onun öncü kadın rolüne sıkça değinileceği programın incelenmesinden ortaya çıkan sonuçtur. Özellikle romanlarındaki erkek egemenliğine başkaldırı konusu, bugüne ışık tutacak bir bakış açısıdır.

***

HALİDE EDİP ADIVAR’ın bütün kitapları Can Yayınları tarafından yayımlanmıştır.

X