"Yalçın Bayer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Yalçın Bayer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Yalçın Bayer

Yalçın Bayer: Petrol zammında doğru nedir?

Yalçın BAYER

Hürriyet'in 10.7.1999 tarihli sayısında akaryakıt fiyatlarının 9 Haziran-9 Temmuz arasında bir aylık dönemde ABD Doları bazında % 24, TL bazında da % 26 arttığı haberi yer alıyor. 27 Temmuz tarihli Alman 'Dortmunder Zeitung' gazetesinde yer alan habere göre, haziran ayında Almanya'da akaryakıt fiyatları % 3.4 oranında artmış ve bunun da enflasyona etkisi % 0.6 olmuş.

Bildiğim kadarıyla her ülke petrolü Rotterdam Borsası'ndan alır; dolayısıyla alış fiyatlarının birbirine yakın olması gerekir diye düşünüyorum. Almanya da bizim gibi aynı piyasadan, ayna para birimini ödeyerek petrol aldığına göre, size soruyorum:

- Acaba biz ülke olarak iyi pazarlık yapamıyoruz da, bu nedenle mi pahalı ham petrol alıyoruz? Ya da;

- Kötü giden ekonomi nedeniyle vergi gelirlerinin beklenenin altında olması, iç ve dış borç yükünün artması, bütçe açıklarının çoğalması gibi nedenlerle, en kolay para kazanma yolu olarak akaryakıt fiyatlarını artırmak mı oluyor?

Devletin fiyat ayarlaması dediği olay biz tüketiciler için zam anlamına geliyor.

Doğru nedir? Akaryakıt fiyatları dolar bazında neden % 24 artıyor?

SERDAR AKAYDIN-ANTALYA

‘Teftiş rüşveti’

vakası...

ULAŞTIRMA Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Münir Kaya Amanvermez, dünkü ‘‘Turizm vurgunu’’ başlıklı yazıda, İzmir'deki 8 milyarlık ‘rüşvet teftişi’ olayı üzerine bir açıklama gönderdi. Amanvermez şöyle diyor açıklamasında:

‘‘1999 Ocak ayında İzmir Ulaştırma Bölge Müdürlüğü'nden bakanlığımıza intikal eden muhtelif ihbar ve şikáyet dilekçelerinin tetkiki amacıyla başmüfettiş Sermet Çoşkan görevlendirilmiştir. Adı geçen başmüfettişin tanzim ettiği rapor, Başkanlık mütalaası ile birlikte bakanlık makamına arz edilmiş ve onaylanmasını müteakip de, çeşitli olaylara karışan Bölge Müdürü Mustafa Küçükali dahil olmak üzere birkaç personel görevinden alınmıştır.

Bölge Müdürü Küçükali görevden alınmasının ertesi günü bakanlığımıza gönderdiği şikáyet dilekçesinde, soruşturma sırasında başmüfettiş Sermet Çoşkan'ın kendisinden usulsüz isteklerde bulunduğu ve bir firmadan borç bulması konusunda baskı yaptığını öne sürmüştür.

Bakanlık makamının bu iddiaların derhal araştırılmasını emretmesi üzerine de, yapılan soruşturma sonucunda adı geçen başmüfettişin sorumlu olduğu görülerek, görevden alınması ve disiplin yönünden tecziyesi temin edilmiş ve yasal yönden gereğine tevessül edilmek üzere de dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal ettirilmiştir.

Adı geçen başmüfettişin soruşturma yaptığı sırada böyle bir ilişkiye girdiği konusunda, şikáyet dilekçesinin bakanlığımıza intikal ettiği tarihe kadar hiçbir bilgim olmadığı gibi, bu hususun bizzat başmüfettiş Sermet Çoşkan tarafından da yazılı olarak ilgili mercilere ifade edildiği halde, gazetenizde yer alan haber nedeniyle şahsımın bu olayla bir ilgisinin olduğu görüntüsü verilmiştir. Bu itibarla şeref ve haysiyetimi zedeleyen bu yanlışlığın giderilmesi için bu açıklamanın yayınlanmasını rica ederim.’’

Amanvermez, bir bürokrat olarak dertli... İzmir Bölge Müdürlüğü'nde memurlar arasında bir ‘didişmenin’ olduğunu, görevden alınan Mustafa Küçükali'ye daha önce çeşitli uyarma, kınama ve ücret cezası verildiğini, görevden alındıktan sonra da ‘‘Müfettiş benden para istedi’’ dediğini, bu arada kendisini suçlamaya kalktığını belirterek şöyle dedi:

‘‘Bize soruşturma talimatını bakan verir. Bu müdürü bana iftira attığından ayrıca savcılığa verdim. Bu arada müfettişin görevden alınmasına ilişkin karar bugün Resmi Gazete'de yayınlandı, ayrıca kendisine disiplin cezası olarak 1/8 ücret kesimi cezası verildi. Bu müfettiş hepimizi lekeledi. Düzgün ve namuslu çalışan bu kurul bunlara müstehak değildir. Aralarında borç mu, rüşvet mi geçmiştir, mahkeme takdir edecektir.’’

Memurun mayasını siyasetçiler mi bozdu?

FİKRET Ünlü'ye... Bisiklet ve Tritlon Federasyonu Genel Sekreteri, İmam Hatipli Recep Şahin, Atatürk düşmanı mıdır? Alevi-Sünni ayrımı yapmakta mıdır? 1999 Aselsan takvimini, Atatürk fotoğraflı olduğu için fırlatıp atmış mıdır? Size ulaşan bir irtica soruşturması var mıdır?X