"Erdal Sağlam" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Erdal Sağlam" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Erdal Sağlam

TOBB toplantısı birçok açıdan test olacak

BAŞBAKAN’IN isteği üzerine, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesindeki 364 oda ve borsa başkanı, dün Ankara’da olacak.

TOBB’un sektör kurulları, yönetim ve istişare kurullarını sayarsak, yaklaşık 450 işadamı Başbakan Tayyip Erdoğan ve çok sayıda bakanla biraraya gelecekler. Bu toplantının birçok açıdan test niteliği taşımasını bekliyoruz.

Herşeyden önce, dile getirilecek sorunlar ve aranacak çözüm yollarının, uygulanan ekonomik programla uyumlu olması çok önemli. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, genel bir konuşmadan sonra sektörlerin sorunlarına ilişkin bir özet verecek. Ardından bölgeleri temsilen seçilen 13 oda veya borsa başkanı, bölgesel sorunlara ilişkin olarak Başbakan’a ve bakanlara sıkıntılarını anlatacaklar. Bu toplantı 450 kişinin huzurunda olacak ve Başbakan isterse konuyla ilgili bakanları devreye girecek, ilgili sektör kurulu başkanları ya da oda başkanları söz alıp sorunun daha detayına inme fırsatı bulunacak.

Başbakan’ın bu toplantıdan sonra, önümüzdeki günlerde ekonomiyle ilgili bakan ve bürokratlarla bir araya gelip, giderek büyüyen şikayetlere çözüm olabilecek bazı önlemler alınmasını isteyebileceği söyleniyor.

İşte bu noktada enflasyonla mücadele programının sürdürülmesi ve alınacak önlemlerin programa ters düşmemesi büyük önem taşıyor.

Zaten seçim arefesine girmiş bulunuyoruz. Normal şartlarda gelecek yıl hem Cumhurbaşkanlığı hem genel seçim yapılacak. Ancak, Hükümet tersini söylemeye devam etse de, hala genel seçimin bu yıla çekileceği konuşuluyor.

İşte toplantının test edeceği konulardan biri Hükümetin yeniden popülizme dönme eğilimi olacak. Buradan yola çıkarak seçim zamanlamasının tartışılması da kaçınılmaz.

Bir diğer test ise oda ve sektör başkanlarının uygulanan ekonomik programı, bunca yıldan sonra benimseyip benimsemediklerini de gösterecek. TOBB yönetiminin artık ucuz, popülizm kokan söylemden uzaklaştığını, gidilen yolu kavrayıp ona göre bilimsel öneriler getirdiğini biliyoruz. Ancak yönetimdeki bu tavrın aşağıya yansıyıp yansımadığının bir testi yapılacak.

Yani bölge sözcülerinin, hálá kuru tek sorunmuş gibi gösterip göstermeyeceğini, bölgesel sorunların çözümü için hala herşeyi devletten bekleyen anlayışın sürüp sürmediğini, bu toplantıda dile getirdikleriyle test etme imkanımız olacak.

BAŞKANLAR KORKMADAN KONUŞMALI

Sektörlerin ithalattan yakınmaları kaçınılmaz. Yine enerji fiyatlarının yüksekliği, istihdam üzerindeki yüklerin ağırlığı, haklı olarak yakınılacak konuların başında geliyor. Bütün bunlara çözüm istenirken, bizce artık makul, kaynağı olan, programı bozmayacak öneriler gelmeli.

Kısacası; artık küçük ve orta ölçekli sanayi ağırlıklı TOBB’un bünyesinde, taban da artık yerel-küçük politikalar yerine, sorunun asıl çözümü olan politikalara ağırlık vermeli. Eğer bu işletmelerin karlılık sorunları varsa, bugünkü koşullarda verimliliği nasıl artıracağını konuşmalı, bunun için gerekirse birleşmeleri özendirecek hukuki düzenlemeler talep etmeli, ancak böyle ölçek ekonomisine ayak uyduracaklarını konuşmalılar. Oda başkanları bunları konuşmasa bile Başbakanın, toplantıda bulunacak bakanların, bu vizyonu vermeleri, ekonomik programdan taviz verilmeyeceğini, herkesin buna göre ayak uydurmaya çalışmasını istemeleri gerekir. Aksi takdirde Çiller dönemi TOBB toplantısına benzer.

Bakalım hangi taraf daha çağdaş bir görüntü verecek?

Çağdaşlığı ölçen, test edecek başka bir konu da oda başkanlarının konuşma içerikleri olacak. Özel görüşmelerimizde oda başkanlarının, Hükümetin, eleştiriler konusunda aşırı hassaslığından yakındıklarını, yöre milletvekillerinin eleştiri yapan oda yöneticilerine telefonlar açıp neden eleştirdiklerini sert bir dille sorduklarını, bu arada özellikle Maliye Bakanlığı’nın özel denetimlerinden çok korktuklarını biliyoruz.

Bizce bugünkü toplantı demokrasi ve oda başkanlarının cesareti açısından da test olacak. Başbakanın Mersin’de çiftçiye davranışı, oda başkanlarının konuşmalarını etkilememeli.
X