"Nuran Çakmakçı" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Nuran Çakmakçı" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Nuran Çakmakçı

SBS için koşturma yaz boyu devam edecek

Seviye Belirleme Sınavı sonrası okullara yerleşenler belli oldu. Ama, onları uzun ve zor bir yol bekliyor. Yerleştirildikleri okulun bir üstündekini isteyenler bu yazı rahat geçiremeyecek. Gönlünde yabancı okul olanlar kapı kapı dolaşacak.

SBS'de 421.080 kontenjan için 668.117 aday tercih başvurusu yaptı. Bunların ancak 366.762'si sisteme dahil olarak asil listeden kayıt hakkı kazandı. bu yıl bir okula asıl kayıt hakkı kazanan adayların bir veya daha fazla okul için de yedek kayıt hakkı kazanabildikleri yeni bir uygulamaya geçildi.

Sınav Sonuç Belgesi'nde öğrencinin asıl kazandığı okul ile yedek kazandığı okullar ve yedek sırası yer alıyor. Veliler yedek kayıt dönemini özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://eokul.meb.gov.tr adresindeki "Veli Bilgilendirme Sistemi"nde sürekli olarak bilgilendirilecekler. Bu nedenle yerleştirme takvimi boyunca bunu mutlaka takip etmekte yarar var.

Asıl liste kayıtları 1/5 Ağustos tarihleri arasında olacak. Bu tarihler arasında kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybedecek. İşte bu süreçte Final Dershanesi Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz'dan aileler yol haritası:

* OYP ile öğrenci alan okulların asil liste kayıtları 1 Ağustosta başlıyor. Bu günlerde veli ve öğrencilerin en çok sorduğu soru,"Asıl listeden kazandığımız okula kayıt yaptıralım mı, kayıt yaptırmadan yedek listesinde olduğumuz okulu bekleyelim mi" sorusu. Öncelikle asıl listeden kazandığınız okula süresi içinde kayıt yaptırmadığınızda o okula bir daha kayıt yaptırma hakkınız yok. Sizin yeriniz açık ilan edilerek yedek listeden yerinize alttan öğrenci çağrılacak.

* Yedek listesinde olduğunuz bir okula kayıt yaptırabilmeniz için o okulda sizin yedek sıranız kadar açık oluşması gerekiyor.

* Bir okulun kontenjanında açık oluşabilmesi için ise o okula kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, sınavla öğrenci alan veya burs veren özel okulları tercih etmiş olması gerekiyor. Ancak OYP ile öğrenci alan okulların asıl liste kayıt tarihleri 1-5 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak, 6 Ağustos’ta da açık kontenjan kadar yedek liste ilan edilecek.

* Özel okulların ilk kayıt dönemi 11-12 Ağustos'ta. Yani özel okullara kayma OYP ile öğrenci alan okulların kontenjanlarında boşalma 11-12 Ağustos tarihlerinde başlayacak. Başka bir ifade ile OYP ile öğrenci alan okulların kontenjanlarındaki boşalmalar özel okulların kayıt haftalarında oluşacak. Bu nedenle; yedek listesinde olduğunuz okulun ilk yedeklerinde olsanız bile kazandığınız okula kayıt yaptırmanızı öneriyoruz. Okul grupları içinde en büyük kayma sınavla öğrenci alan özel okullar yönünde olacak ve özel okullara kayma 11-12, 18-19, 25-26 Ağustos'ta olacak. OYP ile öğrenci alan okulların 4 yedek liste kayıt döneminde de aynı işlem geçerli. Kendinizi riske atmamanız için asil ve yedek liste kayıt dönemlerinde kazandığınız okula kaydınızı yaptırın.

SEV'de neler oluyor?

Sağlık Eğitim Vakfı ile velilerin bu aralar arası pek iyi değil. Daha önceleri Amerikan Board Heyetine bağlı olan okul, heyetin 2011 sonuna kadar diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'den çekilme isteğinin ardından sorunlar başladı. 1870 yıllarından itibaren Anadolu topraklarında Amerikan Bord Heyeti, İzmir, Tarsus ve Üsküdar Amerikan Liseleri'nin de bulunudUğu 20 kadar orta düzey eğitim veren okul kurdu. Hıristiyan cemaatlerin Anadolu topraklarını terk etmesinin ardından okullara Müslüman Türk öğrenciler de alındı. Sonraki yıllarda Amerikan Bord Heyeti eğitim alanında üstlendikleri taahhütleri azlatmak istedi. Bunun üzerine 1968 yılında Amerikan Bord personeli ile birkaç Bord Okulu mezunundan oluşan küçük bir grup Sağlık ve Eğitim Vakfı'nı kurdu. Bord Heyeti'nin bu yıl sonuna kadar çekilme kararının ardından okullar da Bakanlar Kurulu Kararı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın izniyle SEV'e devredildi. İşte sorun da burada çıktı. İlköğretim Okulları ile liselerin sahibinin aynı vakıf olmasından hareketle veliler de ilköğretimdeki çocuklarını liseye direkt geçiş hakkı olmasını istediler. Sınırlı bir kontenjana da razı oldular. Vakıf ise eskiden olduğu gibi sistemin devam etmesinden yana tavır koydu. Şu anda vakıfla veliler davalık. Aslında dava Valiliklere açılmış durumda. Çünkü, veliler böyleece kurum yönetmeliğinin değiştirilmesini istiyorlar. Mahkemeler sürüyor. Kimin kazanacağı henüz belli değil.

VAKIF

SEV Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Dumanlı ve velilere durumu sorduk:

Okuldaki Türk/Yabancı öğretmen oranında bir değişim olacak mı?

-Aslında evet, çünkü yabancı öğretmen sayısında geçen yıla kıyasla artış var. Amerikan Okullarında geçen yıl toplamda 148 Türk, 51 yabancı öğretmen (%34) varken, 2011-2012 eğitim öğretim yılında 159 Türk- 59 yabancı öğretmen (%37) çalışacak.

Dersler Türkçe mi okutulacak?

-Milli Eğitim Bakanlığı’nca Türkçe okutulması zorunlu olan Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile kültür dersleri olarak bilinen Tarih-Coğrafya- Din Bilgisi ve Ahlak Kültürü- gibi dersler dışında kalan dersler İngilizce; 2. Yabancı dil dersleri ise o dilde okutulmaya; dersler dışında Model Birleşmiş Milletler, İngilizce Drama, Müzikal gibi çeşitli kulüp çalışmaları ile fen kulüplerinin çalışmaları İngilizce yapılmaya devam edecek.

İngilizce ders saati azalıyor mu?

-Öğrencinin hazırlık yılı ile birlikte 5 yıl süre boyunca İngilizce konusunda en mükemmel şekilde eğitilmesine yönelik ders saati uygulamasında bir değişiklik olmayacak.

Yabancı yöneticiler gidiyor mu?

-Üsküdar Amerikan Lisesi’nde, Eric Trujillo; İzmir Amerikan Koleji’nde Todd Cuddington; Tarsus Amerikan Koleji’nde ise Charles Hanna Okul Genel Müdürü olarak çalışmaya devam edecekler. Ayrıca, SEV'in liselerden sorumlu Eğitim Koordinatörü, Whitman Shepard da Türk eğitim sistemine son derece hakim, 1980’li yıllardan bu yana Türkiye’de öğretmenlik ve yöneticilik yapmış olan bir Amerikan vatandaşıdır. Bu isimlere ilaveten okul müdür yardımcıları arasında da yabancılar bulunmaktadır.

Yabancı/Türk okulu olmak arasında ne fark var?

Temelde yabancı okulla Türk okulları arasında bir fark yok. Yabancı okul diye bilinen okullar Cumhuriyet öncesi dönemde Osmanlı’dan alınan izinlerle yabancılar tarafından kurulan okullardır. Türk okullarının kurucuları ise tüzel ya da gerçek Türk vatandaşlarıdır. İster yabancı ister Türk tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak, onun belirlediği ya da onayladığı müfredat ile eğitim öğretim hizmetlerini sürdürürler. Yabancı okullarda bir yabancı müdür var.

Yurtdışı bağlantılı etkinlikler devam edecek mi?

Okulun kuruculuğunun değişmesi, 130 yılı aşkın geleneklerini, bağlantılarını, mezun başarılarını etkileyecek bir durum olmadığı gibi, okulun yurtdışındaki kuruluşlarla bağlantılarında da bir değişikliğe yol açmayacak. Örneğin üsküdar Amerikan Lisesi, Lahey Uluslararası Model Birleşmiş Milletler örgütünün Türkiye’deki tek resmi temsilcisi olmaya; okullarımız CIS (Uluslararası Okullar Konseyi) ya da ISTA (Uluslararası Okullar Tiyatro Birliği) gibi kurumların üyesi olmaya devam edecek.

Okulun öğrenci alımında bir değişiklik var mı?

Amerikan okulları merkezi lise giriş sınavlarında okulun kayıt zamanı ilan ettiği puana uygun başarı göstermiş, o yılın 8. Sınıfını bitiren öğrenciler arasından kontenjan doğrultusunda kayıt alır

SEV kimdir?

Sağlık ve Eğitim Vakfı, 1968 yılında Talas Amerikan Ortaokulu, Tarsus Amerikan Koleji, Üsküdar Amerikan Lisesi ve İzmir Amerikan Koleji mezunları tarafından kurulmuş, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Okulların mal varlığının sahibi olan Vakıf, 1997 yılında SEV İlköğretim Okulları’nı kurmuş; 2011 yılında da Amerikan Okullarının kuruculuğunu devralmıştır. Bünyesinde okullar dışında, ayrıca Gaziantepte’ki SEV Amerikan Hastanesi ve Redhouse Sözlükleri ile bilinen SEV Matbaacılık ve Yayıncılık Eğitim Ticaret A.Ş.’yi de barındırır.

VELİLER

Veliler adına avukat Emir Hamarat

Bu okullar artık Türk ortaöğretim kurumu statüsüne geçti. Yani ilköğretim okullarının devamı niteliğini aldı. Bu imajı zaten vakıf yaratmıştı. Velilere de, "Sizler bu geleneğin parçasısınız" dediler. Ama, şimdi ilköğretim okulundaki çocukları liseye layık görmüyorlar. Veliler vakıfla görüşemiyorlar. Artık dikkate alınmak istiyorlar. Görüşme talepleri reddedildi. 200 dava açıldı. İdari davaların yanısıra tazminat davaları da var. Çoğunluk 8'inci sınıf öğrencilerinin aileleri.

Veli Murat Kansu

Biz çocuklarımızı ilköğretime verirken, Üsküdar Amerikan Lisesi'nin devamı olduğu için tercih ettik. Şimdi hem lisenin, hem ilköğretimin sahibi aynı. Galatasaray veya Koç'ta olduğu gibi bir geçiş imkanı olabilir. Bazı okullar tümünü geçiriyor, bize tüm öğrenilerin geçişi olmasa da belli kriter dahilinde geçiş hakkı verilmeli. Biz veliler olarak her seferinde refüze edildik. Yapacak birşey kalmayacağını görünce biz veliler birleştik, dava açtık. Kimse okulun ismine zarar gelsin istemiyor. Okulun yönetiminden ziyade vakıfla sıkıntımız var. Ya ara sınav, ya tanımlı geçiş yapsınlar. Bu durum yıpratıcı hale geldi. Böyle bitmemeli.

X