"Doğan Hızlan" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Doğan Hızlan" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Doğan Hızlan

MonoKL’un Levinas Özel Sayısı

MonoKL Felsefe Dergisi, özel sayılarıyla felsefe disiplinine, düşünce dünyamıza çok önemli katkılarda bulunuyor.

Felsefe tarihinin, çağdaş felsefenin bütün önemli adlarına ayrılan özel sayılarda, Türk ve yabancı birçok felsefecinin, düşünce adamının incelemeleri yer alıyor bu özel sayılarda.
Sunum’da Ahmet Soysal, özel sayının niteliğini belirtiyor: Levinas’tan ve Levinas üstüne özel bir sayıda (Türkçe ve yabancı dilde ikiye katlanmış bir sayıda) toplanmış metinlerin bu seçkisini sunarken öncelikle özgün katkıların olağandışı niteliğini ve çeşitliliğini vurgulamamız gerekir; bunlar, bu yayını Levinas tefsirinin en güncel eğilimlerini yansıtmaya elverişli bir toplam ve böylece bütün dünyada düşünürün yapıtına ilgi duyanlar için yeni bir araştırma aygıtı yapmaktır. Öte yandan, Türk okur, bundan böyle, fenomenolojinin sınırlarında konumlanıp yine de felsefe tarihinin kimi büyük adlarıyla ilişkide olan zor bir yazara kapsamlı bir girişten yararlanabilecektir.”
Derginin editörü Volkan Çelebi’nin sayının ipuçlarını veren Giriş yazısındaki alıntılardan önce, bir ithafı başa almak istedim.
“Bu sayıyı kardeşim Mehmet Ali Çelebi’ye ithaf ediyorum. Taşıdığı sabır, umut ve masumiyet hiç unutulmasın. Aynı şekilde sessiz, kayıtsız ve düşüncesiz olanlar da -özgürlüğe ve adalete...”
Çelebi’nin Giriş’inde Levinas üzerine tanıtıcı notları bulabilirsiniz:
Bu yazı, hiçbir şekilde Levinas’ın felsefesine bir giriş olması amacıyla yazılmadı. MonoKL’un deneyiminden de hareket ederek kimi parçalar sunmaya çalışacağım. İnanıyorum ki, ince çığlığın bu hacimli eseri bütün sorumluluğu, yapıtın kendisi ve gücü olarak alacaktır. (...)
Levinas’ın yaşamının radikal olaylarını bilmeden, onun felsefesindeki bazı noktaların esin kaynaklarını ve kökenlerini anlamak daha zor hale gelebilir.
* * *
BAZI felsefeciler, düşünürler var ki, yaşadığımız yüzyılı hatta çağımızı onları bilmeden doğru anlamak, algılamak imkânsızdır. Çünkü onlar bütün düşünce alanlarını etkilemişler, yaygınlık alanlarını sanata kadar büyütmüşlerdir.
Hiç kuşkusuz içinde siyaset de yaşamın ta kendisi de vardır.
İşte Levinas Özel Sayısı, bu açıdan çoğulcu bir anlayışla yaklaşıldığında önemi daha iyi kavranacaktır.
12 ülkeden 38 akademisyen, düşünür, yazar bu sayıda yazdılar.
Sayının bölümlemesini, ana başlıklarını, içerik zenginliğini yansıtması açısından gerekli gördüm.
A- Giriş, B- Makaleler; 1- Levinas ve Yapıt, 2- Levinas ve Varlık, 3- Levinas ve Tin, 4- Levinas ve Eleşiri, 5- Levinas ve Politika, 6- Levinas ve Sanat, C- Zamansız Uzam, D-  Levinas’ın Kendi Yazıları, F- Söyleşiler, G- Dışa Davetsiz Misafir, H- Sözlük, Katılımcılar, Gelecek Sayılarda.
* * *
İLK yazı; Marie-Anne Lescourret’nin. Bir 20. Yüzyıl Filozofu: Emmanuel Levinas, 1906-1995.     
Howard Caygill’in Levinas ve Shakespeare yazısında, ilk dönemlerde Shakespeare’in onu ne açıdan etkilediğini inceleniyor.
Sanat Yok! yazısıyla Rudi Visker’ın Sanat ve Varlık Üzerine Nietzsche ve Levinas yazılarını okumanızı salık veririm.
Anımsatmalıyım ki ben Levinas ve Sanat Bölümü ile ilgilendiğim için onlardan söz ettim.
* * *
KİTAPLIĞINIZDA bulunması gereken bir özel sayı.
Zaman zaman bu sayıdaki yazılara başvurma gereği duyacaksınız.
X