"Doğan Hızlan" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Doğan Hızlan" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Doğan Hızlan

Devlet tiyatrosuna 80, özel tiyatrolara 1.6 trilyon lira

RESMİ Gazete’nin cuma günkü nüshasında yayımlanan üç maddelik bir yönetmelik, özel tiyatro dünyasında üzüntü yarattı: "Özel Tiyatrolara Devlet Desteği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Madde 1 - (1) 18/7/1995 tarihli ve 22347 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tiyatrolara Devlet Desteği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 3 - (1) Bu yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür."

Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçen yıl özel tiyatrolara 1 milyon 600 bin YTL (1 trilyon 600 milyar) yardımda bulunmuş.

Maliye Bakanlığı yeni yayımladığı 5018 sayılı yasayla, bu yönetmeliği değiştirdi, yürürlükten kaldırdı.

Bu yasanın 5. maddesinin f bendi, tiyatrolara yardım yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesini gerektiriyor: "Teşekkülün, üyelerine veya ortaklarına kazanç paylaşımı veya kár dağıtımı amacının bulunmaması."

Bu madde uygulanırsa, o zaman, devletin verdiği tiyatro yardımını sadece amatör tiyatrolar alabilecek.

* * *

ÖZEL
tiyatro mensuplarının itirazları, gerçekliği ifade ediyor.

Devlet Tiyatroları, yaklaşık olarak devlet bütçesinden her yıl 80 trilyon yardım alıyor. Buna karşılık sadece 2000 koltuğu var, özel tiyatroların ise toplam koltuk sayısı 10.000.

Üstelik, Devlet Tiyatroları’nın, Şehir Tiyatroları’nın; yani ödenekli tiyatroların salon sorunu yok. Buna karşılık özel tiyatroların kendi salonları olmadığı gibi, yüksek kiralarla oyun sahnelemeye çalışıyorlar. Bu yönetmelik uygulanırsa, gelecek mevsim birçok özel tiyatro perdelerini açamayacak.

Özel tiyatroların durumu bilindiğinden, onların yüksek bir kár dağıttığını sanmıyorum. Devlet yardımıyla sahneye oyun koyabilen nice tiyatronun kár payı ne kadar olabilir?

Ancak bu yardımı yaparken, gençlik tiyatrolarının, kaliteli amatör tiyatroların da bu yardımın içine alınmasını öneriyorum.

* * *

TÜRKİYE’DE devlet sanata yardım etmezse, sanatın sonu olur.
X