"Oya Armutçu" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Oya Armutçu" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Oya Armutçu

Danıştay’dan atık su tarifesine vize

Danıştay 8. Dairesi, Büyükşehir Belediyesi statüsünde bulunmayan belediyelerin de tarife belirleyip atık su bedeli tahsil edebileceklerine karar verdi.

İskenderun Belediyesi’nin büyükşehir belediyesi statüsünde olmadığı için atık su tarifesi belirlemeyeceği şeklindeki mahkeme kararı Danıştay’dan döndü. Bu kararla atıksu da tarife yetkisiyle ilgili tartışma da noktalanmış oldu.

ATIK SU BEDELİ NEDİR?

Önce “Atık su bedeli nedir? Neden dolayı alınır? Hukuki dayanakları nelerdir? Ne zamandan beri alınmaktadır?” sorularının yanıtını ASKİ’nin resmi internet sitesindeki sayfadan aktaralım:
“Ankara ili sınırları içinde idaremize ait kanalizasyon hattının mevcut olduğu yerlerde şebeke hattını kullanan abonelerden alınan bedeldir. ASKİ Tarifeler Yönetmeliği 34. Maddeye göre her su abonesi tükettiği kadar suyu kirleteceğinden bunların uzaklaştırılması için atıksu bedeli ödemekle yükümlüdür. Bu bedel tüketilen suyun yüzde 50’sinden aşağı olamaz. Atık su bedeli 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’na istinaden 1987 yılından beri alınmaktadır.”

YÜZDE 100 ALINIYORDU

ASKİ’nin sayfasında şöyle de bir not var:
“Karayalçın döneminde 1992 yılında tüketilen suyun yüzde 100’ü atık su bedeli olarak alınmaktaydı. Günümüzde ise tüketilen suyun yüzde 50’si atık su bedeli olarak alınmaktadır.”

İSKENDERUN’DAN DANIŞTAY’A

İskenderun’dan Ankara’ya uzayan atık su davası ise şöyle açıldı:
İskenderun’da oturan bir vatandaş İskenderun Belediye Meclisi’nin 16 Ekim 2006 günlü kararının ücretler tarifesinde yeralan tüketilen su miktarına göre ayrıca “kanal kullanım” ücreti alınmasına ilişkin bölümünün iptali için dava açtı. Hatay İdare Mahkemesi davayı kabul etti ve Belediye Meclis kararının “kanal kullanım” ücretine ilişkin kısmının iptaline karar verdi.

DANIŞTAY’IN BOZMA KARARI

Dava Danıştay’da temyiz edildi. Danıştay idare mahkemesi kararını bozdu. Danıştay’ın bozma kararı da bakın şöyle:
“2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun mükerrer 44. maddesinde 2004 yılında yapılan değişiklik ile çevre temizlik vergisinin tarifesi ile tarh ve tahakkuku yeniden belirlenerek su ve kanalizasyon hizmetleri ayrı bir kanunla düzenlenmiş bulunan büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlarındaki çevre temizlik vergisinin de 2560 sayılı kanun hükümlerine göre kurulan su ve kanalizyon idarelerince tahsil edileceği düzenlemesi getirilmiştir.

TAHSİL ETMESİNE ENGEL DEĞİL

Bu düzenleme büyükşehir belediyesi statüsünde bulunan yerlerde atık su bedelinin 2560 sayılı kanun hükümlerine göre kurulan su ve kanalizasyon idarelerince tahsil edilmesine ilişkin olup büyükşehir belediyesi statüsünde bulunmayan belediyelerin atık su bedeli tahsil etmesini engelleyici nitelikte değildir. Zira yukarıda yer verilen 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 d ve e bentlerinde belediyelere atık suyu uzaklaştırma görevinin verilerek bu hizmetin karşılığı olarak atık su bedeli tahsil edebilecekleri de açıkça düzenlenmiştir.

İDARE MAHKEMESİNİN KARARI HUKUKEN İSABETSİZ

Bu durumda davalı İskenderun Belediyesi’nin büyükşehir belediyesi vasfında olmadığından bahisle atıksu bedeli tarifesi belirleyemeyeceği yönünde tesis edilen idare mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle Hatay İdare Mahkemesi kararının bozulmasına”
Danıştay’ın bu kararı örnek niteliği taşıyor. “Atık su tarifesine dava açalım mı?” diye mail atan okurlarımın sorusunun yanıtı da işte böyle.

X