"Yalçın Bayer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Yalçın Bayer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Yalçın Bayer

Cumhurbaşkanlığı sitesinde ilginç bir rapor

TELEKOMCULAR Derneği Başkanı Zafer Tekbudak ile Başkan Yardımcısı Fazlı Köksal, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun Türk Telekom ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile ilgili önemli tespitler yeraldığını kamuoyuna açıkladılar.

Açıklama şöyle:
“Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 2006, 2007 ve 2008 yılları faaliyet ve işlemlerinin denetlenmesi sonucunda düzenlenen rapor, Cumhurbaşkanlığı Web Sitesinde yayınlandı. Raporda çok ilginç tespitler yer almasına, soruşturulması gereken hususlar belirtilmesine rağmen rapor medyada hiç yer almadı.
Raporda, Oger Telekom’un Türk Telekom’un yeni imtiyaz sözleşmesini imzalamaması eleştirildi. Raporun 343. sayfasında 44. maddesinde; Türk Telekom temsilcisi tarafından imtiyaz sözleşmesine konulan ‘şerh’in Danıştay kararı ile kaldırılmasına karşın, mahkeme kararı doğrultusunda yeni imtiyaz sözleşmesi imzalanmadığına dikkat çekildi. Sorumluların tespiti için Başbakanlık müfettişleri tarafından incelenme yapılması istendi.
Raporda ayrıca;
‘2009`da kurul üyeleri, başkan yardımcıları, daire başkanları ve müdürlerin kullanımına verilmek üzere bir şirketten 46 adet, piyasa değeri 1000-1500 TL arasında değişen cep telefonu cihazı alınarak, personele dağıtıldığı belirtilerek, hediye kabul edilmesine son verilmesi istenmiştir. (Madde: 77)
Uydu Platform hizmetlerinin lisanssız yürütüldüğü vurgulanarak bunun Başbakanlık Teftiş Kurulu’nca soruşturulması gerektiği belirtilmiştir. (Madde: 41)
İşletmecilerin hazine payını eksik ödedikleri vurgulanarak sorumluların tespiti için konunun Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca soruşturulması önerilmiştir. (Madde: 47)
Baz istasyonu kuran firmalara, ölçüm yetkisi vermesi eleştirilmiştir. (Madde: 49)
Baz istasyonlarının denetimlerinin yeterince yapılmadığı vurgulanmıştır. (Madde: 60)

BAŞARI GÖSTEREMEDİ

BTK’nın bazı Kurul üyeleri ile daire başkanlarının, başka iş ve hizmet yasağına aykırı olarak, çeşitli ikinci görevler yapması
eleştirilmiştir. (Ancak, konunun Başbakanlık Teftiş Kurulu’nca soruşturulması istenmemiş) (Madde: 76)
Taşıt Kullanımlarında, Taşıt Kanunu, Bütçe Kanunları ve Tasarruf Genelgelerine aykırı işlemler yapıldığı vurgulanmıştır. (Madde: 83)
Kurum binasının tadilat işinin Kamu İhale Kanunu hükümlerine uygun yapılmadığı belirtilmiştir. (Madde:84)
E-Kuruma dönüşüm projesi için 565.220 TL’lik ihale yapılıp bedeli ödenmesine rağmen, projenin hayata geçirilemediği belirtilerek, konunun Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca soruşturulması istenmiştir.
Birbirinden ilginç tespitlere yer verilen 115 maddeden oluşan raporun sonunda; “Yukarda zikredilen tespitler ve sonuçlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTİK), asli görevini yerine getirme konusunda kurulduğu günden bu yana başarılı sonuçlar ortaya koyamadığını göstermektedir” denilmektedir.
Türk Telekom’un İmtiyaz Sözleşmesi’nin hâlâ imzalanmadığını belirten, en az 50 maddesi normal bir zamanda gazetelere manşet olabilecek noksanlıkları, hataları, çok önemli idare zararlarını açıklayan ve Cumhurbaşkanlığı İnternet Sitesinde yayınlanan bu raporla ilgili olarak gazetelerde tek bir cümle geçmemesi ilginç değil mi?”

KISA... KISA...

GÜVEN Dinçer ile ‘Başkent Oluş Sürecinde Ankara’nın Sosyal ve Kültürel Yapısı’ konulu konferans yarın 17.00’de Abidinpaşa Köşkü’nde. (Ertuğrul Gazi Mah. Münzeviler Cad. No: 6)

‘AVRUPA Birliği’nden Hibe Alan Gazeteci ve Akademisyenler’ konulu konferansı yarın 13.00’de AKM Eylül/Rem Fuarcılık’ta yapılacak. Konuşmacı: Yılmaz Dikbaş.

DİL Derneğinin düzenlediği ‘Ustalara Saygı’ etkinliğinde 30 Mart Salı 18.00’de Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde şair, mimar Cengiz Bektaş anılıyor.
X