"Yalçın Bayer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Yalçın Bayer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Yalçın Bayer

10 maddede Akpınar Mahallesi gerçeği...

ÇANKAYA Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, Akpınar bölgesindeki heyelan ile ilgili olarak 10 maddelik bir açıklama yaptı.

Gökçe “Dikmen, Akpınar Mahallesinde 8 apartmanı etkilemiş görünen kısmı heyelan, yapılaşma süreçlerimize ilgili sistematik birçok sorun ve eksikliği belgelemesi acısından önemlidir” diyerek şu sorunların altını çizdi:
1- Son on yılda yürürlükteki mevzuat hemen tüm unsurları ile değişir ve yerel yönetimlere ilgili tüm yasalar revize edilirken, imar kanunu, hiç bir değişiklik yapılmaksızın yürürlükte tutulmaktadır.
2- İmar Kanunu’nun afetlere hazırlık, afet yönetimi, uygulama araçları, örgütlenme ve plan kademelenmesi anlamında birçok eksikliği olduğu hemen her kesim tarafından vurgulanmasına rağmen, bu yasada bir değişiklik yapılmıyor olması anlaşılabilir görünmemektedir.
3- Gecekonduların parsel ölçeğinde yenilenmesine yol açan imar affı ve ıslah planı sürecinin ürettiği yapı stoku, oluşturduğu çevre ve mekan kalitesi yanında, afetlere dayanıklılık anlamında da kırılganlıklar içermektedir. Akpınar Mahallesi, zemin özellikleri çok da dikkate alınmaksızın yapılaşma süreçlerine konu edilmiş, her tür planı Büyükşehir Belediyesi’nce onaylanmıştır.
4- Marmara depremi sonrası, parsel ölçeğinde jeoteknik etüd yapılmasını öngören değişiklik önemli bir aşamadır. Buna karşın, bu etüdlerin nitelik ve derinliği ile, alana özgü durumu ve etüd gereklerinin projelerde ve yapılaşma aşamasında yerinde uygulanması, özellikle denetlenmesi ve gözden geçirilmesi gereken bir nitelik taşımaktadır. Akpınar Mahallesi örneğinde, parsel ölçeğinde tüm jeoteknik etüdler bulunduğu halde, yapılaşma sürecinde yaşanan sorunlar engellenememiştir.
5- Bir alanda yapılaşma süreçlerine entegre biçimde altyapıya dair tüm yatırımların gereğince ve zamanında yapılması gerekmektedir. Akpınar Mahallesi örneğinde yeraltı sularının (Akpınar, Karapınar) kontrolü ile, yürüttüğü sularının drenaji çok büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda çok önemli bir eksiklik olduğu ortadadır. Üstelik olayın ilk ortaya çıkışından bu yana, altyapı ile ilgili yasal sorumlu konumundaki ASKİ herhangi bir yenileme ve yeni yatırıma girişmemiştir. Su rejiminin kontrolü sağlanmaksızın, zemin hareketlerinin yarattığı sorun ve kaymaların önlenmesi çok olanaklı görünmemektedir.
6- Çankaya Belediyesi, Akpınar mahallesinde yaşanan sorunun ardından, kimin sorumluluğunda olduğuna bakmaksızın, belge üzerinde tüm jeoteknik etüdleri de tamamlanmış parsellerin bulunduğu bölgede, toplumsal ve hukuki sorumluluğunu yerine getirebilmek için üstün bir çaba sarfetmiştir. Her türlü imar uygulamasını durdurmuş, kapsamlı, bölgesel sondajı jeoteknik etüdler gerçekleştirmiş, tahliye gerektiren Güneş Apartmanı’nı boşaltmış, gerekli taşınma ve kira yardımlarını temin etmiştir.
7- ODTÜ raporu doğrultusunda, alandaki heyelan tehlikesinin daha geniş bir alana yapılabileceği riski üzerine, muhataplarına söz konusu raporu tebliğ eden Çankaya Belediyesi, alandaki imar haklarının transferi ve vatandaşın güvenli konutlarda iskanına yönelik çalışmalarını da sürdürmektedir.
8- Kaldı ki, Çankaya Belediye Başkanı alanı defalarca ziyaret etmiş, vatandaşlarla bir çok kez toplantılarda bir araya gelmiş ve sorunlarının çözümü için gerekli mercilere ulaşacağını da ifade etmiştir.
9- Hal böyleyken, bir kısım vatandaşın “belediyeler arasında kaldığını” ifade etmesi, ya da Büyükşehir ve Çankaya belediyeleri arasındaki çekişmeden dolayı mağdur olduklarını söylemeleri anlaşılabilir değildir. Kanunla verilmiş yetki ve sorumluluklar ile, “bu görev ve sorumlulukları meclis kararı ile ilçe belediyelerine devrettim” diyerek hukuki sorumluluğu yanında vicdanı ve toplumsal sorumluluğunu da ihmal eden mekanizmalar ortadadır. Benzer şekilde, birincil hukuki sorumluluğu olmadığı halde, vicdanı ve toplumsal sorumluluklarını hayata geçirmeye çalışan özverili ancak reklam amaçlı çalışmayan yapılanmalar da dikkatli gözlerce görülebilmektedir.
10- Zira alandaki planlama, altyapı yetkilerinin tümüne sahip olan ve olası bir afet halinde kanunla görevli olduğu sabit olan (5216 sayılı Kanun 7z. maddesi) Büyükşehir Belediyesi, hiç bir biçimde alanda görünmemektedir. Alandaki zemin altı-üstü suyu, altyapı aktarımı, drenaj ve olası kapsamlı bir plan vizyonu ile mevcut yapı stokunun yenilenmesi anlamında, hukuki ve vicdanı sorumluluğunu tamamıyla ihmal etmiş görünen kurum, Ankara Büyükşehir Belediyesi’dir.

Haksızlık etmeyiniz

ÜMİTKÖY’den Osman Armağan adlı vatandaşın, Yenimahalle Belediyesi Çayyolu hizmet binası ile ilgili ‘Sahipsiz bir işletme’ (24.1.2010) yazısındaki iddiaları hayretle okuduk.
Bu birim daha önce bir barakadan ibaretti, kısıtlı imkanlarla hizmet veriyordu. 2009’da seçilen Fethi Yaşar, ilk  olarak 3000 m2’lik alanda iki katlı olarak hizmet veren yeni binayı bizlere kazandırdı. Çayyolu’da oturanların büyük çoğunluğunun övgüsüne mazhar olan ek hizmet binası; 4. katta, belediye hizmetleri ile nüfus müdürlüğü, 5. katta, lokal, Yenimek kursları ile STK’lar bulunuyor. Günde en az 1500 kişinin girip çıkıyor. Tertemiz bir ortamda güler yüzlü insanların hizmetini sayın vatandaşımız niye görmüyor acaba?
Biz semt halkı olarak ayağımıza gelen hizmetten memnunuz. Lütfen bunun görülmesini dileriz.  
 F. ÇETİN

X