By-pass ameliyatlarında devrim gibi uygulama

Güncelleme Tarihi:

By-pass ameliyatlarında devrim gibi uygulama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2024 03:25

Özel Akut Kalp Damar Hastanesi’nde by-pass ameliyatlarında bacaktan damar alma işleminin tamamı kapalı yöntemle uygulanıyor.

Haberin Devamı

 

 

 

Özel Akut Kalp Damar Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Engin Tulukoğlu, hastanelerinde yapılan by-pass ameliyatlarında bacaktan alınan damarlar için açık cerrahi yerine kapalı yöntemin tercih edildiğini söyledi. Böylece hastalarda 2 santimlik kesiden yapılan ameliyatlar sayesinde daha hızlı bir iyileşme süreci gördüklerene dile getiren Tulukoğlu, son yıllarda koroner by-pass ameliyatlarında kullanılan kapalı yöntemle damar çıkarılması işlemi hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

 

- Endoskopik safen çıkarılması işlemi nedir?: Endoskopik safen çıkarılması, sadece diz altı bacak iç kısmına yapılan 2 santimlik ufak bir kesiden tıkalı koroner damarların yerine kullanılacak yedek yüzeyel toplardamarın endoskopik yani kamera içeren özel teknolojik aletlerle, başka kesi yapılmadan çıkarılması işlemidir.

 

Haberin Devamı

- Geleneksel yöntemle damar bacaktan nasıl çıkarılıyordu?: Tıkalı kalp damarlarına by-pass yapmak için daha önceleri bacaktan damar çıkarmak için yaklaşık 15 ile 60 santim arasında açık kesi yapılabilmektedir.

 

- Geleneksel yöntemle çıkarılan damar sonrası hasta neler yaşıyor?: Bacaktaki toplardamarı çıkartmak için daha önceden yapılan bu açık kesiler sonrasında başta damar çıkarılan bacakta ağrı ve şişlik olması dışında özellikle diyabet dediğimiz şeker hastalarında, obezite ve tıkayıcı bacak damar hastalığı olan kişilerde uzun sürede yara kapanma zorlukları, kesi yerlerinde akıntı ve geçmeyen enfeksiyon problemleri gelişebilir. Yine bacakta ağrılarla beraber sinir hasarına bağlı duyu kayıpları, yanma-batma, karıncalanma hissi olabilir.

 

- Endoskopik damar çıkarma işlemi nasıl yapılmaktadır?: Bu yöntem için yaklaşık 2 santimlik bir kesi yeterli olmakta ve cilt altında ilerleyen kamera yardımıyla damar ekranda görülerek çıkarılmaktadır.

 

Haberin Devamı

- Endoskopik damar çıkarma işlemi sonrası hasta neler yaşıyor?: Son yıllarda gelişen kamera yöntemi ile çıkarılan damarlarla yapılan koroner by-pass ameliyatları ile geleneksel yöntemle damar çıkarılan koroner by-pass ameliyatlarının karşılaştırılmış ve sonuçlar uluslararası tıp dergilerinde yayınlanmıştır. Yayınlana bu bilimsel makalelerde endoskopik yöntemle damar çıkarılan ameliyatlar sonrasında hastaların bacak ağrısı, kanama, bacak şişliği ve sinir harabiyetine bağlı şikayetlerin neredeyse yok denecek kadar az olduğu, ayrıca yara yeri enfeksiyonu oranın sıfıra yakın olduğu belirtilmiştir. Ayrıca kamera yöntemiyle kapalı olarak çıkarılan damar tekniğinde, bacakta büyük bir yara izi kalmaması kozmetik açıdan da hastanın memnuniyetini büyük oranda artırdığı belirtilmiştir.

 

Haberin Devamı

- Hekim olarak siz bu yöntemle yaptığınız operasyonlarda neler gözlemlediniz?: Deneyimlerimize göre endoskopik olarak kapalı yöntemle bacak toplardamarı çıkarılan hastalarda operasyon sonrasında yara enfeksiyonu, bacakta şişme ve özellikle obez ve diyabetik hastalarda sık gördüğümüz kesi yerinde enfeksiyon oluşması gibi komplikasyonları artık görmüyoruz. Hastanemizde tıptaki ileri teknolojik gelişmelere paralel olarak koroner by-pass operasyonu uyguladığımız hastalarımıza rutin olarak endoskopik, kamera yöntemi kullanarak bacak toplardamarı çıkarmaktayız.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!