Nükleer santrallerin yapı denetim yönetmeliği yayımlandı

Güncelleme Tarihi:

Nükleer santrallerin yapı denetim yönetmeliği yayımlandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2017 08:55

Nükleer santrallerin yapı denetim yönetmeliği yayımlandı

Haberin Devamı

İstabul, 31 Mart (DHA) - Nükleer santrallerin yapı denetim faaliyetleri, ilgili sözleşmeler Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na sunulmadan başlatılamayacak.
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun "nükleer santrallerin yapı denetim yönetmeliği" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Yönetmeliğin amacı; "nükleer santrallerin nükleer güvenlik ilkeleriyle uyumlu ve ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak kurulması amacıyla Kurucu tarafından yaptırılacak denetimler ve bu denetimleri yürütecek nükleer yapı denetimi kuruluşlarının yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile tarafların görev ve sorumluluklarını ve nükleer yapı denetimi kuruluşu ile Kurucu arasında akdedilecek hizmet sözleşmesinin kapsamını belirlemektir" diye tanımlandı.
Yönetmelik kapsamı da; "kurulacak veya tadil edilecek nükleer santrallerin sahalarında bulunan tüm yapı, sistem ve bileşenlerin saha içi ve dışındaki imalat, inşaat ve montaj faaliyetlerine, nükleer santrallere yönelik olarak hazırlanmış olup diğer nükleer tesislere dereceli yaklaşım esas alınarak uygulanır" diye açıklandı.
Yönetmeliğe göre, nükleer santrallerin inşaat, imalat ve montaj faaliyetleri, bu faaliyetlerin denetimini yürütecek nükleer yapı denetimi kuruluşu ile nükleer santral kurucusu arasında hizmet sözleşmesi imzalanarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na sunulmadan başlatılamayacak.
Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce imzalanmış olan sözleşmeler bugünden itibaren 30 gün içinde kurucusu tarafından sözleşme metinleriyle birlikte Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na bildirilecek.
Yönetmelikte "genel ilkeler, görev, yetki ve sorumluluklar" da şöyle sıralandı:
- Nükleer santrallerin nükleer güvenlik ilkeleriyle uyumlu ve ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak kurulması amacıyla; Kurucu tarafından nükleer yapı denetimi kuruluşlarına denetim yaptırılır. Yaptırılan bu denetimler, Kurumun düzenleyici denetimleri yerine geçmez.
- Nükleer santrallerin inşaat, imalat ve montaj faaliyetleri, bu faaliyetlerin denetimini yürütecek nükleer yapı denetimi kuruluşu ile Kurucu arasında hizmet sözleşmesi imzalanıp Kuruma sunulmadan başlatılamaz.
- Nükleer yapı denetimi kuruluşu olmak için bu Yönetmelikle belirlenen esaslara göre Kuruma başvuruda bulunmak ve yetki belgesi almak gerekir.
- Nükleer yapı denetim kuruluşları Kurumdan almış oldukları yetkinin kapsamına uygun alanlarda ve yetki koşulları çerçevesinde denetim işleri yapabilirler.
- Kurum tarafından nükleer yapı denetimi kuruluşlarına verilen yetkiler paylaşılamaz ve devredilemez.
- Bir nükleer santralin tasarımında, projelendirilmesinde ya da yapımında görev alan kuruluş veya çalışanları ile Kurucu ve çalışanları, aynı tesiste nükleer yapı denetimi kuruluşu ya da bunların personeli olarak görev alamazlar.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!